หน้าร้าน
 
บรรณารักษ์ ศาสนา จิตวิทยา
        จิตวิทยา
        ปรัชญา
ภาษาศาสตร์ วรรณคดี ประวัติศาสตร์/ไทยศึกษา ศิลปกรรม/ดนตรี/กีฬา รัฐศาสตร์/สังคม ภูมิศาสตร์/ท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย/พ.ร.บ. การเรียน การสอน นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ/การคลัง การบริหารงานบุคคล คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์/สิ่งแวดล้อม แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
        เกษตรศาสตร์
        พืชไร่
        พืชสวน
        สัตวบาล
คหกรรมศาสตร์/การตัดเย็บ การถ่ายภาพ เทคโนโลยีพลังงาน/การพิมพ์ คอมพิวเตอร์ หลักการวิจัย พระราชนิพนธ์/อ้างอิง คู่มือเรียน-สอบ นวนิยาย/เรื่องสั้น/ปกิณกะ หนังสือสำหรับเยาวชน หนังสือสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับพ่อแม่
เคมี (เคมีคำนวณ อะตอม ตารางธาตุ พันธะเคมี) โค ครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอว
ผู้แต่ง/ผู้แปล : พินิติ รตะนานุกูล
Barcode : 9789749223550
ขนาด : 96999228 kb
หมวดหนังสือ : เคมี
ราคาปก : 260 บาท
ราคา E-Book : 208 บาท  

อ่านได้บน : iPad, iPhone, iPod Touch (iOS 4 ขึ้นไป) และ Android

รายละเอียดสินค้า
          ตำราเรียนวิชาเคมีสำหรับโครงการเตรียมความพร้อมของนักเรียนที่เข้าค่าย สอวน. เป็นตำราที่เรียบเรียงขึ้นตามเนื้อหาที่จัดให้มีการแข่งขันวิชาเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ โดยประกอบไปด้วย เนื้อหาทั้งหมด 4 เล่ม คือ เล่มที่ 1 ปริมาณสารสัมพันธ์ โครงสร้างอะตอม พันธะเคมีและตารางธาตุ เล่มที่ 2 เรื่องเคมีฟิสิคัล จลนศาสตร์เคมีและเคมีวิเคราะห์ เล่มที่ 3 เรื่องเคมีอนินทรีย์และสเปกโทรสโกปี เล่มที่ 4 เรื่องเคมีอินทรีย์ พอลิเมอร์และชีวเคมี สำหรับตำราเล่มที่ 1 ที่จัดทำขึ้นนี้ผู้เรียบเรียงได้เสนอเนื้อหาโดยสอดแทรกแนวคิดตลอดจนวิธีคิด เพื่อที่จะให้ผู้เรียนได้มีทักษะในการเรียบเรียงวิธีคิดเพื่อหาคำตอบ โดยไม่อาศัยการท่องจำเพียงอย่างเดียว ทั้งนี้เนื่องจากการเรียนโดยอาศัยการสังเคราะห์แนวคิดและวิธีคิดนี้ จะทำให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจเนื้อหา ตลอดจนทำให้สามารถแก้ปัญหาโจทย์ต่างๆ ได้เป็นอย่างดีและยังเป็นแนวทางที่ใช้ในการแข่งงขันวิชาเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศด้วย นอกจากนี้การฝึกปฏิบัติการในส่วนของเนื้อหาวิชาเคมีที่เกี่ยวข้อง ก็เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อจะทำให้ผู้เรียนได้มีความเข้าใจตลอดจนเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับทักษะที่จำเป็นที่จะใช้ในการแข่งขันด้วย


ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 

หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th