หน้าร้าน
 
บรรณารักษ์ ศาสนา จิตวิทยา
        จิตวิทยา
        ปรัชญา
ภาษาศาสตร์ วรรณคดี ประวัติศาสตร์/ไทยศึกษา ศิลปกรรม/ดนตรี/กีฬา รัฐศาสตร์/สังคม ภูมิศาสตร์/ท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย/พ.ร.บ. การเรียน การสอน นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ/การคลัง การบริหารงานบุคคล คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์/สิ่งแวดล้อม แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
        เกษตรศาสตร์
        พืชไร่
        พืชสวน
        สัตวบาล
คหกรรมศาสตร์/การตัดเย็บ การถ่ายภาพ เทคโนโลยีพลังงาน/การพิมพ์ คอมพิวเตอร์ หลักการวิจัย พระราชนิพนธ์/อ้างอิง คู่มือเรียน-สอบ นวนิยาย/เรื่องสั้น/ปกิณกะ หนังสือสำหรับเยาวชน หนังสือสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับพ่อแม่
คณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับคอมพิวเตอร์ โครงการตำร ราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มูลนิธิ สอวน.
ผู้แต่ง/ผู้แปล : นงนุช สุขวารี
Barcode : 9789749223536
ขนาด : 66110256 kb
หมวดหนังสือ : คณิตศาสตร์
ราคาปก : 240 บาท
ราคา E-Book : 192 บาท  

อ่านได้บน : iPad, iPhone, iPod Touch (iOS 4 ขึ้นไป) และ Android

รายละเอียดสินค้า
          การแก้ปัญหาทางคอมพิวเตอร์นักเรียนจำเป็นต้องใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ เพื่อตอบสนองความต้องการดังกล่าว จึงได้จัดทำหนังสือคณิตศาสตร์พื้นฐานสำหรับคอมพิวเตอร์เล่มนี้ขึ้น โดยเน้นเนื้อหาพื้นฐานที่จำเป็น คณะผู้เขียนได้พยายามให้นักเรียนอ่านได้ง่ายและสามารถทำความเข้าใจได้ด้วยตนเอง โดยเนื้อหาจะเป็นความรู้คณิตศาสตร์พื้นฐานอันประกอบด้วย การทบทวนความรู้ทางตรรกศาสตร์ ในเรื่องของประพจน์ ตารางค่าความจริงและตัวดำเนินการชนิดตรรกะ สัจนิรันดร์ ข้อขัดแย้ง ประพจน์สมมูล ประโยคเปิดและตัวบ่งปริมาณ ความหมายของเซต เซตจำกัดและเซตอนันต์ การดำเนินการบนเซต แผนภาพของเวนน์ ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ความสัมพันธ์สมมูล ฟังก์ชันและชนิดของฟังก์ชัน การหารลงตัว จำนวนเฉพาะ ขั้นตอนวิธีการหาร ตัวหารร่วมมากและตัวคูณร่วมน้อย คอนกรูเอนซ์และการประยุกต์ จำนวนเต็มและขั้นตอนวิธีของยุคลิด วิธีการนำ วิธีเรียงสับเปลี่ยน วิธีจัดหมู่ สัมประสิทธิ์ทวินาม การทดลองสุ่ม แซมเปิลสเปซ ความน่าจะเป็น ความหมายของเมทริกซ์ การดำเนินการบนเมทริกซ์ เมทริกซ์ชนิดต่างๆ เมทริกซ์ผกผันและดีเทอร์มิแนนต์ ความรู้เรื่องเมทริกซ์ในเรื่องความสัมพันธ์ได้โดยการแทนความสัมพันธ์ที่กำหนดด้วยเมทริกซ์ 0-1 สำหรับภาคผนวกท้ายเล่ม เพื่อความสะดวกในการศึกษาคณะผู้เขียนได้รวบรวมความรู้ที่ต้องการทราบเพิ่มเติมและการพิสูจน์ทฤษฎีบทต่างๆ


ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 

หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th