หน้าร้าน
 
บรรณารักษ์ ศาสนา จิตวิทยา
        จิตวิทยา
        ปรัชญา
ภาษาศาสตร์ วรรณคดี ประวัติศาสตร์/ไทยศึกษา ศิลปกรรม/ดนตรี/กีฬา รัฐศาสตร์/สังคม ภูมิศาสตร์/ท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย/พ.ร.บ. การเรียน การสอน นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ/การคลัง การบริหารงานบุคคล คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์/สิ่งแวดล้อม แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
        เกษตรศาสตร์
        พืชไร่
        พืชสวน
        สัตวบาล
คหกรรมศาสตร์/การตัดเย็บ การถ่ายภาพ เทคโนโลยีพลังงาน/การพิมพ์ คอมพิวเตอร์ หลักการวิจัย พระราชนิพนธ์/อ้างอิง คู่มือเรียน-สอบ นวนิยาย/เรื่องสั้น/ปกิณกะ หนังสือสำหรับเยาวชน หนังสือสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับพ่อแม่
วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูง
ผู้แต่ง/ผู้แปล : ผศ.ไตรสิทธิ์ เบญจบุณยสิทธิ์
Barcode : 9789748324241
ขนาด : 2667674 kb
หมวดหนังสือ : อื่นๆ
ราคาปก : 130 บาท
ราคา E-Book : 0 บาท  

อ่านได้บน : iPad, iPhone, iPod Touch (iOS 4 ขึ้นไป) และ Android

รายละเอียดสินค้า
          วิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูงเป็นวิชาที่กล่าวถึงปรากฏการณ์ทางฟิสิกส์ที่เกิดขึ้นกับสารฉนวนภายใต้แรงดันไฟฟ้าสูง ๆ และเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งได้แก่ เทคโนโลยีที่ใช้เพื่อป้องกันอันตราย หรือผลร้ายอันเนื่องมาจากไฟฟ้าแรงสูง ตัวอย่างเช่น เทคโนโลยีการฉนวนไฟฟ้า และเทคโนโลยีที่ถูกพัฒาขึ้นมาเพื่อใช้ประโยชน์จากปรากฏการณ์ไฟฟ้าแรงสูง เช่น หลอดเรืองแสงต่าง ๆ เตาหลอมแบบอาร์ก เครื่องกรองฝุ่นละอองแบบไฟฟ้าสถิต ตลอดจนเครื่องเร่งอนุภาคที่ใช้ในการวิจัยทางพลาสมา เป็นต้น เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จะมีเนื้อหาที่ครอบคลุมหัวข้อพื้นฐานต่าง ๆ ที่จำเป็นตามข้อกำหนดของ ก.ว. จากหนังสือเล่มนี้ จะได้ศึกษาถึง... - การดิสชาร์จในสารฉนวนชนิดต่าง ๆ - การสร้างเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแรงสูง - การวัดไฟฟ้าแรงสูง - อุปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง - การทดสอบไฟฟ้าแรงสูง - การประสานการฉนวนในระบบไฟฟ้ากำลัง หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับ - เป็นตำราประกอบการเรียนการสอนวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าแรงสูงทั้งในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต และหลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตร์บัณฑิต - เป็นคู่มือประกอบการทำงานทางด้านไฟฟ้าแรงสูง


ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 

หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th