หน้าร้าน
 
บรรณารักษ์ ศาสนา จิตวิทยา
        จิตวิทยา
        ปรัชญา
ภาษาศาสตร์ วรรณคดี ประวัติศาสตร์/ไทยศึกษา ศิลปกรรม/ดนตรี/กีฬา รัฐศาสตร์/สังคม ภูมิศาสตร์/ท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย/พ.ร.บ. การเรียน การสอน นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ/การคลัง การบริหารงานบุคคล คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์/สิ่งแวดล้อม แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
        เกษตรศาสตร์
        พืชไร่
        พืชสวน
        สัตวบาล
คหกรรมศาสตร์/การตัดเย็บ การถ่ายภาพ เทคโนโลยีพลังงาน/การพิมพ์ คอมพิวเตอร์ หลักการวิจัย พระราชนิพนธ์/อ้างอิง คู่มือเรียน-สอบ นวนิยาย/เรื่องสั้น/ปกิณกะ หนังสือสำหรับเยาวชน หนังสือสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับพ่อแม่
อาหารแมคโครไบโอติกส์ ธรรมชาติบำบัด-สุขภาพด้วย การแพทย์แบบผสมผสาน
ผู้แต่ง/ผู้แปล : นายแพทย์โอภาส ภูชิสสะ / นางสุพินดา ศิริขันธ์
Barcode : 9789748280172
ขนาด : 7148520 kb
หมวดหนังสือ : โภชนาการ
ราคาปก : 0 บาท
ราคา E-Book : 0 บาท  

อ่านได้บน : iPad, iPhone, iPod Touch (iOS 4 ขึ้นไป) และ Android

รายละเอียดสินค้า
          จากปัญหาสุขภาพของประชาชนชาวไทย และชาวโลกที่เปลี่ยนแปลงไป ในอดีตกระทรวงสาธารสุขต้องรับภาระหนักในการแก้ปัญหาโรคติดต่อ แต่ปัจจุบันอุบัติการณ์ การเจ็บป่วย และการตายดด้วยโรคไม่ติดเืชื้อกลับมีมากขึ้น อันมีสาเหตุมาจากสภาพแวดล้อม วิธีการดำเนืนชีวิต พฤติกรรม ความเครียด ไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคไตวาย โรคมะเร็ง โรคเอดส์ โรคอ้วน เป็นต้น ซึ่งเป็นผลกระทบอย่างมากต่อผู้ป่วยและญาติรวมถึงสังคม เพราะเป็นการเจ็บป่วยที่เรื้อรัง การแสวงหาวิธีการดูแลตนเองของผู้ป่วยและญาติ นอกจากการแพทย์แผนปัจจุบันแล้ว ธรรมชาติบำบัดและอาหารแมคโครไบโอติกส์ ก็นเป็นอีกวิธีที่ผู้ป่วยให้ความสนใจและอยากค้นหาซึ่งเป็นวิธีดูแลสุขภาพด้วยความนุ่มนวล ทำให้สุขภาพดีแบบยั่งยืนเพราะเน้นความสำคัญของการดำเนินชีวิตแต่ละบุคคลและให้การรักษาแบบองค์รวม นั่นคือ การรักษาทั้งกายและใจไม่ใช่เพียงเฉพาะอาการของโรคเท่านั้น กองการแพทย์ทางเลือก ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่อาจส่งผลอันตรายร้ายแรงถึงแก่ชีวิต ด้วยศาสตร์การแพทย์ทางเลือก โดยแนวทางธรรมชาติบำบัด ซึ่งอาหารสุขภาพ ถือว่าเป็นพื้นฐานของการรักษาโรคด้วยวิถีธรรมชาติ จึงได้ทำการศึกษา รวบรวม วิเคราะห์องค์ความรู้ของศาสตร์แมคโครไบโอติกส์ เพื่อถ่ายทอดให้กับบุคลากร ทีมสุขภาพและนักวิชาการได้นำไปพัฒนางานในสถานบริการสุขภาพเพื่อประโยชน์สูงสุด ต่อประชาชนต่อไป


ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 

หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th