หน้าร้าน
 
บรรณารักษ์ ศาสนา จิตวิทยา
        จิตวิทยา
        ปรัชญา
ภาษาศาสตร์ วรรณคดี ประวัติศาสตร์/ไทยศึกษา ศิลปกรรม/ดนตรี/กีฬา รัฐศาสตร์/สังคม ภูมิศาสตร์/ท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย/พ.ร.บ. การเรียน การสอน นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ/การคลัง การบริหารงานบุคคล คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์/สิ่งแวดล้อม แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
        เกษตรศาสตร์
        พืชไร่
        พืชสวน
        สัตวบาล
คหกรรมศาสตร์/การตัดเย็บ การถ่ายภาพ เทคโนโลยีพลังงาน/การพิมพ์ คอมพิวเตอร์ หลักการวิจัย พระราชนิพนธ์/อ้างอิง คู่มือเรียน-สอบ นวนิยาย/เรื่องสั้น/ปกิณกะ หนังสือสำหรับเยาวชน หนังสือสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับพ่อแม่
การแก้ไขปัญหาธุรกิจด้วยวิธีทางสถิติ (SPS) **
ผู้แต่ง/ผู้แปล : กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ
Barcode : 9789744431080
ขนาด : 2616513 kb
หมวดหนังสือ : บริหารธุรกิจ
ราคาปก : 220 บาท
ราคา E-Book : 219 บาท  

อ่านได้บน : iPad, iPhone, iPod Touch (iOS 4 ขึ้นไป) และ Android

รายละเอียดสินค้า
          หนังสือที่ต้องอ่านเพื่อการแก้ไขปัญหาในงานประจำสำหรับบุคลากรในภาคธุรกิจทั้งการผลิตและการบริการ เนื้อหาครอบคลุมองค์ประกอบหลักของการแก้ไขปัญหา คือ แนวความคิดในการบริหาคุณภาพและบริหารธุรกิจ วิธีการในการแก้ไขปัญหา และเครื่องมือในการแก้ไขปัญหา โดยมุ่งเน้นให้ผู้บริหารไทยได้เข้าใจแนวความคิดและสาระหลักของกลวิธีในการแก้ไขปัญหามากกว่าการคำนวณตามสูตรหรือขั้นตอนที่กำหนด เพื่อให้สามารถตัดสินใจด้วยข้อเท็จจริงอย่างมีประสิทธิผลและสามารถลดต้นทุนที่ไม่มีประสิทธิภาพได้ในที่สุด สำหรับผู้ที่ยังมีความเข้าใจผิดว่า การแก้ไขปัญหาเป็นเรื่องยาก และสถิติคือศาสตร์ที่ยุ่งยาก หนังสือเล่มนี้นำเสนอด้วยรูปแบบที่เข้าใจง่ายและมุ่งเน้นที่การประยุกต์ใช้เครื่องมือต่าง ๆ โดยการอธิบายเชิงเปรียบเทียบ


ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 

หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th