หน้าร้าน
 
บรรณารักษ์ ศาสนา จิตวิทยา
        จิตวิทยา
        ปรัชญา
ภาษาศาสตร์ วรรณคดี ประวัติศาสตร์/ไทยศึกษา ศิลปกรรม/ดนตรี/กีฬา รัฐศาสตร์/สังคม ภูมิศาสตร์/ท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย/พ.ร.บ. การเรียน การสอน นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ/การคลัง การบริหารงานบุคคล คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์/สิ่งแวดล้อม แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
        เกษตรศาสตร์
        พืชไร่
        พืชสวน
        สัตวบาล
คหกรรมศาสตร์/การตัดเย็บ การถ่ายภาพ เทคโนโลยีพลังงาน/การพิมพ์ คอมพิวเตอร์ หลักการวิจัย พระราชนิพนธ์/อ้างอิง คู่มือเรียน-สอบ นวนิยาย/เรื่องสั้น/ปกิณกะ หนังสือสำหรับเยาวชน หนังสือสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับพ่อแม่
เซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ ทฤษฎีและการประยุกต์ใ ใช้ในระบบการวัดและระบบควบคุม
ผู้แต่ง/ผู้แปล : ผศ.ดร.วรพงศ์ ตั้งศรีรัตน์
Barcode : 9789744431035
ขนาด : 5584341 kb
หมวดหนังสือ : วิศวกรรมศาสตร์
ราคาปก : 230 บาท
ราคา E-Book : 229 บาท  

อ่านได้บน : iPad, iPhone, iPod Touch (iOS 4 ขึ้นไป) และ Android

รายละเอียดสินค้า
          หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงคุณสมบัติและหลักการทำงานของเซนเซอร์แบบต่าง ๆ เทคนิคการปรับแต่งสภาพสัญญาณที่ได้จากเซนเซอร์เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับรูปแบบสัญญาณขององค์ประกอบส่วนถัดไปของระบบ รวมทั้งแนวคิดในการประยุกต์ใช้งานเซนเซอร์ในระบบการวัดและระบบควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรม ซึ่งเขียนขึ้นจากการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการค้นคว้าวิจัยมาเป็นระยะเวลายาวนาน และจากประสบการณ์ในการสอนของผู้เขียนในหลายสถาบัน จนกลายเป็นผลึกแห่งความคิดซึ่งได้ถ่ายทอดออกมาเป็นหนังสือเล่มนี้ เหมาะสำหรับใช้เป็นตำราเรียนของนักศึกษาระดับ ปวส. จนถึงปริญญาตรี ในหลักสูตรวิชาระบบควบคุม วิชาเซนเซอร์และทรานสดิวเซอร์ หรือวิชาเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า ของสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมการวัดคุม วิศวกรรมระบบควบคุม หรือสาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์เชิงกล (เมคาทรอนิกส์) นอกจากนี้ยังเหมาะเป็นหนังสืออ่านประกอบสำหรับวิศวกรโรงงาน ช่างเทคนิค และผู้สนใจ ที่ต้องทำงานเกี่ยวกับระบบการวัดและควบคุมกระบวนการในโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ อีกด้วย


ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 

หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th