หน้าร้าน
 
หนังสือแบบเรียน สสวท.
บรรณารักษ์ ศาสนา จิตวิทยา
        จิตวิทยา
        ปรัชญา
ภาษาศาสตร์ วรรณคดี ประวัติศาสตร์/ไทยศึกษา ศิลปกรรม/ดนตรี/กีฬา รัฐศาสตร์/สังคม ภูมิศาสตร์/ท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย/พ.ร.บ. การเรียน การสอน นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ/การคลัง การบริหารงานบุคคล คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์/สิ่งแวดล้อม แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
        เกษตรศาสตร์
        พืชไร่
        พืชสวน
        สัตวบาล
คหกรรมศาสตร์/การตัดเย็บ การถ่ายภาพ เทคโนโลยีพลังงาน/การพิมพ์ คอมพิวเตอร์ หลักการวิจัย พระราชนิพนธ์/อ้างอิง คู่มือเรียน-สอบ นวนิยาย/เรื่องสั้น/ปกิณกะ หนังสือสำหรับเยาวชน หนังสือสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับพ่อแม่
หลากหลายสรรพสัตว์ การ์ตูนเสริมสร้างความรู้เรื ่องป่าชายเลน ลำดับที่ 3
ผู้แต่ง/ผู้แปล : สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
Barcode : 9789742888222
ขนาด : 15991684 kb
หมวดหนังสือ : หนังสือสำหรับเด็ก อายุ 6-12 ปี
ราคาปก : 0 บาท
ราคา E-Book : 0 บาท  

อ่านได้บน : iPad, iPhone, iPod Touch (iOS 4 ขึ้นไป) และ Android

รายละเอียดสินค้า
          การ์ตูนเสริมสร้างความรู้เรื่องป่าชายเลน ลำดับที่ 3 เล่มนี้ เป็นเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ชนิดต่าง ๆ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของระบบนิเวศในป่าชายเลน ที่แม็คมิว และคุณพ่อ คุณแม่ ได้ไปพบเจอแล้วนำมาถ่ายทอดให้เด็ก ๆ ได้ร่วมรับทราบและเพลิดเพลินไปด้วยกันโดยประกอบด้วยสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่อาศัยอยู่ตามหน้าดินและที่อยู่ลึกลงไปในดินไม่มาก เช่น หอย กุ้ง ปู ปลาตีน ฯลฯ ซึ่งกินเศษซากพืชเป็นอาหารและเมื่อมันขับถ่ายออกมา ซากพืชเหล่านี้ก็จะเปลี่ยสภาพเป็นปุ๋ยให้แก่ป่าชายเลน และระบบนิเวศใกล้เคียง ส่วนในทางตรงกันข้ามสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ เหล่านี้ ก็จะเป็นอาหารของสิ่งมีชีวิตที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ได้แก่ พวกปลาขนาดใหญ่ สัตว์เลื้อยคลาน นก และสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมอื่น ๆ นอกจากนี้ในป่าชายเลน ยังประกอบด้วยผีเสื้อ และแมลงต่าง ๆ ที่ช่วยในการผสมเกสร เพื่อความสำเร็จของการสืบพันธุ์ตามธรรมชาติของพันธุ์ไม้ป่าชายเลน เมื่ออ่านการ์ตูนเล่มนี้ผู้อ่าน คงจะได้รับความรู้พร้อมไปกับความเพลิดเพลิน ตามเจตนารมณ์ที่ผู้จัดทำได้ตั้งเอาไว้ และหากท่านใดมีความคิด ข้อเสนอแนะ ตลอดจนต้องการมีส่วนร่วมในการจัดทำหนังสือเช่นนี้ สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับทราบข้อคิดเห็นเหล่านั้น เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการปรับปรุงแก้ไขการทำงานในลำดับต่อไป


ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 


หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3703,08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th
,