หน้าร้าน
 
บรรณารักษ์ ศาสนา จิตวิทยา
        จิตวิทยา
        ปรัชญา
ภาษาศาสตร์ วรรณคดี ประวัติศาสตร์/ไทยศึกษา ศิลปกรรม/ดนตรี/กีฬา รัฐศาสตร์/สังคม ภูมิศาสตร์/ท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย/พ.ร.บ. การเรียน การสอน นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ/การคลัง การบริหารงานบุคคล คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์/สิ่งแวดล้อม แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
        เกษตรศาสตร์
        พืชไร่
        พืชสวน
        สัตวบาล
คหกรรมศาสตร์/การตัดเย็บ การถ่ายภาพ เทคโนโลยีพลังงาน/การพิมพ์ คอมพิวเตอร์ หลักการวิจัย พระราชนิพนธ์/อ้างอิง คู่มือเรียน-สอบ นวนิยาย/เรื่องสั้น/ปกิณกะ หนังสือสำหรับเยาวชน หนังสือสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับพ่อแม่
ก้มหน้าเที่ยว (รางวัลชมเชยประเภทสารคดีสำหรับเ ยาวชน รางวัลแว่นแก้ว ปี 2551) 
ผู้แต่ง/ผู้แปล : สร้อยสัตตบรรณ
Barcode : 9789742581329
ขนาด : 14137344 kb
หมวดหนังสือ : หนังสือสำหรับเยาวชน
ราคาปก : 148 บาท
ราคา E-Book : 89 บาท  

อ่านได้บน : iPad, iPhone, iPod Touch (iOS 4 ขึ้นไป) และ Android

รายละเอียดสินค้า
          ก้มหน้าเที่ยว เป็นหนังสือสารคดีเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่ผู้เขียนได้นำเสนอสิ่งที่ทุกคนสามารถพบเห็นได้จากการดำเนินชีวิตประจำวันตามปกติในประเทศญี่ปุ่น มาเป็นแกนของเนื้อหาในเล่มได้อย่างสนุกสนาน ฝาท่อน้ำในประเทศญี่ปุ่นซึ่งเป็นที่มาของชื่อหนังสือเล่มนี้ ก็เหมือนๆกับฝาท่อระบายน้ำตามเมืองใหญ่ๆ ของประเทศอื่นนั่นแหละ ที่ผลิตขึ้นมาเพื่อปิดท่อ ด้วยเหตุนี้จึงหล่อขึ้นด้วยเหล็กกล้า แข็งแรงทนทานใช้งานได้นานปี ช่วยให้มั่นใจได้ว่าไม่หักพังถล่มลงไปด้วยน้ำหนักจากแรงกดทับที่เกิดจากผู้คน ยวดยานพาหนะนานาชนิดที่สัญจรไปมาและแล่นทับลงไป แน่นอนที่ว่า ฝาท่อน้ำสกปรกตามเมืองใหญ่เหล่านั้นต่างก็มีรูปแบบที่เรียบง่าย ตรงไปตรงมาตามวัตถุประสงค์เพียงเพื่อใช้ปิดท่อน้ำโสโครกด้วยกันทั้งสิ้น แต่ฝาท่อระบายน้ำของญี่ปุ่นไปไกลกว่านั้นมาก เป็นตัวอย่างของการออกแบบที่ประสานประโยชน์ต่างๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งนอกจากจะใช้งานแล้ว ยังออกแบบโดยคำนึงถึง ความงดงามดา้นศลิปะอกี ดว้ ย ฝา่ทอ่ นำ้ทโี่ นน่ จงึสวยงามมเีสนห่ ์มากกว่าฝาท่อน้ำทั่วๆ ไปมาก ที่สำคัญคือ ภาพบนฝาท่อเป็นภาพเล่าเรื่องซึ่งอาจมาจากประวัติศาสตร์ เรื่องเล่า ตำนานพื้นบ้านของแต่ละท้องถิ่นสถานที่สำคัญ ดอกไม้ ต้นไม้ และสัตว์ ที่เป็นสัญลักษณ์ของท้องถิ่นที่ผู้คนที่เป็นเจ้าของท้องถิ่นภูมิใจ


ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 

หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th