หน้าร้าน
 
บรรณารักษ์ ศาสนา จิตวิทยา
        จิตวิทยา
        ปรัชญา
ภาษาศาสตร์ วรรณคดี ประวัติศาสตร์/ไทยศึกษา ศิลปกรรม/ดนตรี/กีฬา รัฐศาสตร์/สังคม ภูมิศาสตร์/ท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย/พ.ร.บ. การเรียน การสอน นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ/การคลัง การบริหารงานบุคคล คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์/สิ่งแวดล้อม แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
        เกษตรศาสตร์
        พืชไร่
        พืชสวน
        สัตวบาล
คหกรรมศาสตร์/การตัดเย็บ การถ่ายภาพ เทคโนโลยีพลังงาน/การพิมพ์ คอมพิวเตอร์ หลักการวิจัย พระราชนิพนธ์/อ้างอิง คู่มือเรียน-สอบ นวนิยาย/เรื่องสั้น/ปกิณกะ หนังสือสำหรับเยาวชน หนังสือสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับพ่อแม่
สเตอริโอเคมีสำหรับเคมีอินทรีย์ (ราคาปก 650.-)
ผู้แต่ง/ผู้แปล : เย็นหทัย แน่นหนา
Barcode : 9789740331636
ขนาด : 12180664 kb
หมวดหนังสือ : เคมี
ราคาปก : 650 บาท
ราคา E-Book : 520 บาท  

อ่านได้บน : iPad, iPhone, iPod Touch (iOS 4 ขึ้นไป) และ Android

รายละเอียดสินค้า
          สเตอริโอเคมีเป็นวิชาที่ว่าด้วยความรู้เกี่ยวกับโครงสร้างของสารใน 3 มิติ ในชีวิตประจำวันเราจะพบสารเคมีที่สูตรเชิงโมเลกุลและสูตรโครงสร้างเหมือนกัน แต่มีการจัดหมู่อะตอมในโครงสร้าง 3 มิติต่างกัน สารเหล่านี่มีสมบัติบางอย่างแตกต่างกัน เช่น กลิ่นและรสชาติ นอกจากนี้ยังมีกลไกการเกิดปฏิกิริยากับสารบางชนิดแตกต่างกัน ด้วยเหตุนี้สเตอริโอเคมีจึงมีบทบาทสำคัญในหลายด้าน เช่น ยา ทางการแพทย์และอาหาร โดยถูกนำมาใช้ในการอธิบายกลไกการเกิดปฏิกิริยาเคมี การแยกสารและการสังเคราะห์สาร ในขณะนี้หนังสือภาษาไทยที่เกี่ยวกับสเตอริโอเคมีมีน้อยมาก ผู้เขียนจึงได้เรียบเรียงหนังสือเล่มนี้เขึยนเพื่ออใช้ประกอบการเรียนวิชาเคมีอินทรีย์ สำหรับนักศึกษาวิชาเคมีและวิชาที่เกี่ยวข้อง ในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ตลอดจนผู้สนใจเกี่ยวกับสูตรโครงสร้างของสารอินทรีย์ ภายในเล่มได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 12 บท เริ่มมจากลักษณะสมมาตรของสาร ไอโซเมอร์คอนฟิกิวเรชันไอโซเมอร์ ออปทิคัลไอโซเมอร์ จีโอเมตริกไอโซเมอร์ คอนฟอร์เมชันไอโซเมอร์โปรสเตอริโอไอโซเมอริซึม สารผสมแรซีมิก สเตอริโอเคมีในปฏิกิริยาแทนที่ ปฏิกิริยาการกำจัดปฏิกิริยาการเติมของแอลคีน แอนไคน์ และปฏิกิริยาเคมีของสารประกอบคาร์บอนิล เป็นเรื่องสุดท้าย สำหรับคำศัพท์ในเนื้อหาที่เป็นภาษาต่างประเทศ ได้ใช้หลักการแปลหรือเขียนคำอ่านทับศัพท์ หรือเขียนคำอ่านตามศัพท์วิทยาศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ยกเว้นในตารางหรือในรูปภาพที่ยังคงไว้ให้เหมือนต้นฉบับ ส่วนหน่วยใช้สัญลักษณ์แทนคำอ่าน เพื่อ เป็นการฝึกทักษะในการใช้หน่วย


ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 

หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th