หน้าร้าน
 
หนังสือแบบเรียน สสวท.
บรรณารักษ์ ศาสนา จิตวิทยา
        จิตวิทยา
        ปรัชญา
ภาษาศาสตร์ วรรณคดี ประวัติศาสตร์/ไทยศึกษา ศิลปกรรม/ดนตรี/กีฬา รัฐศาสตร์/สังคม ภูมิศาสตร์/ท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย/พ.ร.บ. การเรียน การสอน นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ/การคลัง การบริหารงานบุคคล คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์/สิ่งแวดล้อม แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
        เกษตรศาสตร์
        พืชไร่
        พืชสวน
        สัตวบาล
คหกรรมศาสตร์/การตัดเย็บ การถ่ายภาพ เทคโนโลยีพลังงาน/การพิมพ์ คอมพิวเตอร์ หลักการวิจัย พระราชนิพนธ์/อ้างอิง คู่มือเรียน-สอบ นวนิยาย/เรื่องสั้น/ปกิณกะ หนังสือสำหรับเยาวชน หนังสือสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับพ่อแม่
ความรู้เบื้องต้นด้านมลพิษทางเสียง (ราคาปก 300 .-)
ผู้แต่ง/ผู้แปล : ศิวพันธุ์ ชูอินทร์
Barcode : 9789740331469
ขนาด : 107334658 kb
หมวดหนังสือ : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ราคาปก : 300 บาท
ราคา E-Book : 240 บาท  

อ่านได้บน : iPad, iPhone, iPod Touch (iOS 4 ขึ้นไป) และ Android

รายละเอียดสินค้า
          หนังสือความรู้เบื้องต้นด้านมลพิษทางเสียง ได้เรียบเรียงขึ้นเพื่อใช้ประกอบการศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยมุ่งเน้นให้ผู้อ่านมีความรู้ความเข้าใจความรู้เบื่องต้นด้านมลพิษทางเสียง ทั้งสาเหตุการเกิดมลพิษทางเสียง ผลกระทบ การประเมินผลกระทบ การควบคุมและการตรวจติดตามมลพิษทางเสียง เป็นต้น หนังสือเล่มนี้ได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 9 บท ได้แก่ บทนำ หู การได้ยิน และผลกระทบการวิเคราะห์เสียง การตรวจวัดระดับเสียง เสียงภายนอกอาคารและเสียงในชุมชน มลพิษทางเสียงในอาคารและอุตสาหกรรม การประเมินผลกระทบจากมลพิษทางเสียง การควบคุมป้องกันมลพิษทางเสียง กฎหมาย ข้อบังคับ มาตรฐานคุณภาพเสียง แต่ละบทได้มีการศึกษาอย่างกว้างขวาง เป็นระบบและมีหลักฐาน สามารถนำไปใช้เป็นแหล่งอ้างอิง นำไปปฏิบัติได้


ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 


หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3703,08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th
,