หน้าร้าน
 
บรรณารักษ์ ศาสนา จิตวิทยา
        จิตวิทยา
        ปรัชญา
ภาษาศาสตร์ วรรณคดี ประวัติศาสตร์/ไทยศึกษา ศิลปกรรม/ดนตรี/กีฬา รัฐศาสตร์/สังคม ภูมิศาสตร์/ท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย/พ.ร.บ. การเรียน การสอน นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ/การคลัง การบริหารงานบุคคล คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์/สิ่งแวดล้อม แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
        เกษตรศาสตร์
        พืชไร่
        พืชสวน
        สัตวบาล
คหกรรมศาสตร์/การตัดเย็บ การถ่ายภาพ เทคโนโลยีพลังงาน/การพิมพ์ คอมพิวเตอร์ หลักการวิจัย พระราชนิพนธ์/อ้างอิง คู่มือเรียน-สอบ นวนิยาย/เรื่องสั้น/ปกิณกะ หนังสือสำหรับเยาวชน หนังสือสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับพ่อแม่
ปรัชญาการศึกษาเบื้องต้น
ผู้แต่ง/ผู้แปล : ไพฑูรย์ สินลารัตน์
Barcode : 9789740330349
ขนาด : 4172934 kb
หมวดหนังสือ : พื้นฐานการศึกษา
ราคาปก : 100 บาท
ราคา E-Book : 80 บาท  

อ่านได้บน : iPad, iPhone, iPod Touch (iOS 4 ขึ้นไป) และ Android

รายละเอียดสินค้า
          จุดมุ่งหมายในการเขียนหนังสือเล่มนี้ขึ้นก็เพื่อจะใช้เป็นเอกสารคำสอนในวิชาปรัชญาการศึกษาที่ผู้สอนมีส่วนรับผิดชอบอยู่ร่วมกับอาจารย์ท่านอื่น ๆ ของคณะครุศาสตร ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและในขณะเดียวกันก็ ต้องการจะให้เป็นหนังสือเบื้องต้นเกี่ยวกับปรัชญาการศึกษาด้วย แต่ก็ยังจัดทำได้ไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร เพราะมีเวลาในการจัดทำจำกัด กับต้องเร่งพิมพ์ให้ทันกับความต้องการของนิสิตในปีการศึกษา 2522 นี้ด้วย จึงยังคงจะมีข้อบกพร่องอยู่มาก หากท่านผู้อ่านจะกรุณาให้คำติชมด้วยก็จะเป็นพระคุณอย่างสูงในการเขียนได้ยึดแนวที่ถือเอาตัวการศึกษาเป็นแกนกลาง เพราะถือหลักว่า เพราะมีการศึกษาจึงมีปรัชญาการศึกษาเกิดขึ้น ซึ่งอาจจะแตกต่าง ไปจากแนวเดิมที่ถือว่าเพราะมีปรัชญา (ทั่วไป) จึงมีปรัชญาการศึกษาเกิดขึ้นแต่ผู้เขียนก็ได้เขียนไว้ทั้งสองแนวโดยเฉพาะในบทที่ 4 ได้กล่าวถึงปรัชญาการศึกษาในแนวเดิมไว้พอสมควร ส่วนบทที่ 5-6 นั้น ได้กล่าวถึงปรัชญา การศึกษาที่เน้นตัวการศึกษาไว้อย่างมากพอที่จะเป็นความรู้เบื้องต้นของด้านนี้ลักษณะการเขียนในเล่มได้เน้นแนวคิด (Concept) เป็นหลักสำคัญในบางหัวข้อ ผู้อ่านจะรู้สึกขาดรายละเอียดไปบ้าง แต่ก็เป็นความจงใจของ ผู้เขียนเอง ผู้สนใจรายละเอียดจะหาอ่านเพิ่มเติมได้จากหนังสือที่แนะไว้ในแต่ละบทแล้วข้อเขียนในเล่มนี้เกิดจากการผสมผสานแนวคิดและความรู้จากผู้รู้หลายท่านและจากหนังสือหลายเล่ม แล้วตีความออกมาเป็นทัศนะของ ผู้เขียนเอง ดังนั้น หากมีข้อบกพร่องอะไร ผู้เขียนขอน้อมรับไว้แต่ผู้เดียว หากมีคุณความดีอยู่บ้าง ผู้เขียนก็ขอมอบให้กับท่านผู้รู้และผู้เขียนหนังสือที่ได้นมาอ้างอิงในเล่มนี้ให้ทุกท่านด้วย
ความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือ ปรัชญาการศึกษาเบื้องต้น


  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือ ปรัชญาการศึกษาเบื้องต้น
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็นค่ะ คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่ระบบ


ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 

หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th