หน้าร้าน
 
บรรณารักษ์ ศาสนา จิตวิทยา
        จิตวิทยา
        ปรัชญา
ภาษาศาสตร์ วรรณคดี ประวัติศาสตร์/ไทยศึกษา ศิลปกรรม/ดนตรี/กีฬา รัฐศาสตร์/สังคม ภูมิศาสตร์/ท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย/พ.ร.บ. การเรียน การสอน นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ/การคลัง การบริหารงานบุคคล คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์/สิ่งแวดล้อม แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
        เกษตรศาสตร์
        พืชไร่
        พืชสวน
        สัตวบาล
คหกรรมศาสตร์/การตัดเย็บ การถ่ายภาพ เทคโนโลยีพลังงาน/การพิมพ์ คอมพิวเตอร์ หลักการวิจัย พระราชนิพนธ์/อ้างอิง คู่มือเรียน-สอบ นวนิยาย/เรื่องสั้น/ปกิณกะ หนังสือสำหรับเยาวชน หนังสือสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับพ่อแม่
การวิเคราะห์โครงสร้างโดยวิธีเมทริกซ์
ผู้แต่ง/ผู้แปล : ธัญวัฒน์ โพธิศิริ
Barcode : 9789740320593
ขนาด : 2717154 kb
หมวดหนังสือ : วิศวกรรมโยธา
ราคาปก : 190 บาท
ราคา E-Book : 70 บาท  

อ่านได้บน : iPad, iPhone, iPod Touch (iOS 4 ขึ้นไป) และ Android

รายละเอียดสินค้า
          การวิเคราะห์โครงสร้างนับเป็นความรู้พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับวิศวกรในการคำนวณออกแบบเพื่อ เลือกใช้ขนาดของชิ้นส่วนโครงสร้างที่ปลอดภัยและประหยัด อีกทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหารายวิชาใน หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา ในปัจจุบัน วิทยาการด้านคอมพิวเตอร์มีความก้าวหน้าไปมากประกอบกับการพัฒนาเทคนิคการคำนวณ เชิงตัวเลขที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ส่งผลให้การวิเคราะห์โครงสร้างโดยอาศัยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ช่วยในการ คำนวณมีความสะดวกมากขึ้นสำหรับวิศวกร หนังสือเล่มนี้มีวัตถุประสงค์หลักในการนำเสนอวิธีการวิเคราะห์ โครงสร้างผนวกกับวิธีการคำนวณเชิงตัวเลขในรูปแบบเมทริกซ์สำหรับโครงสร้างรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย โครงข้อหมุน คาน และโครงข้อแข็ง โดยผู้เขียนได้นำเสนอตัวอย่างขั้นตอนการคำนวณโดยใช้โปรแกรม MATLAB1 ซึ่งง่ายต่อการคำนวณเชิงตัวเลขในรูปแบบเมทริกซ์เพื่อให้ผู้อ่านเกิดความเข้าใจในระดับที่เพียงพอต่อ การนำไปประยุกต์ใช้งานจริงได้ เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย บทนำเกี่ยวกับระบบโครงสร้าง และวิธีการสร้างแบบจำลอง สำหรับการวิเคราะห์ระบบโครงสร้าง การวิเคราะห์ชิ้นส่วนโครงข้อหมุน การวิเคราะห์ชิ้นส่วนคานและโครง ข้อแข็ง การวิเคราะห์โครงสร้างโดยวิธีเฟลกซิบิลิตี และในบทสุดท้ายนำเสนอหลักการงานเสมือนและระเบียบวิธี ไฟไนต์เอลิเมนต์เบื้องต้นในการวิเคราะห์โครงสร้าง สำหรับประยุกต์ใช้ในการวิเคราะห์ขั้นสูงต่อไป อย่างไรก็ดี การทำความเข้าใจเนื้อหาในหนังสือเล่มนี้จำเป็นต้องอาศัยความรู้พื้นฐานในการวิเคราะห์ โครงสร้าง ดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับผู้อ่านที่มีความรู้เบื้องต้นด้านการวิเคราะห์โครงสร้างพอสมควร และหนังสือเล่มนี้ทำหน้าที่ปูพื้นฐานที่จำเป็นในการศึกษาการวิเคราะห์โครงสร้างขั้นสูงต่อไป ท้ายที่สุดนี้ ผู้เขียนใคร่ขอขอบคุณโครงการสนับสนุนการเขียนตำรา/หนังสือ ของคณาจารย์คณะ วิศวกรรมศาสตร์ (เล่มที่ 8) ที่ให้การสนับสนุนในการเขียนหนังสือเล่มนี้มาในโอกาสนี้ด้วย


ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 

หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th