หน้าร้าน
 
หนังสือแบบเรียน สสวท.
บรรณารักษ์ ศาสนา จิตวิทยา
        จิตวิทยา
        ปรัชญา
ภาษาศาสตร์ วรรณคดี ประวัติศาสตร์/ไทยศึกษา ศิลปกรรม/ดนตรี/กีฬา รัฐศาสตร์/สังคม ภูมิศาสตร์/ท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย/พ.ร.บ. การเรียน การสอน นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ/การคลัง การบริหารงานบุคคล คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์/สิ่งแวดล้อม แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
        เกษตรศาสตร์
        พืชไร่
        พืชสวน
        สัตวบาล
คหกรรมศาสตร์/การตัดเย็บ การถ่ายภาพ เทคโนโลยีพลังงาน/การพิมพ์ คอมพิวเตอร์ หลักการวิจัย พระราชนิพนธ์/อ้างอิง คู่มือเรียน-สอบ นวนิยาย/เรื่องสั้น/ปกิณกะ หนังสือสำหรับเยาวชน หนังสือสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับพ่อแม่
ธรรมชาติวิทยา
ผู้แต่ง/ผู้แปล : ภัทรสินี ภัทรโกศล บรรณาธิการ
Barcode : 9789740320043
ขนาด : 19084121 kb
หมวดหนังสือ : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ราคาปก : 230 บาท
ราคา E-Book : 80 บาท  

อ่านได้บน : iPad, iPhone, iPod Touch (iOS 4 ขึ้นไป) และ Android

รายละเอียดสินค้า
           ธรรมชาติเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวมนุษย์มาตั้งแต่แรกเกิด จนถึงเติบโต และแก่ตายดังนั้น การมีความเข้าใจธรรมชาติอย่างถูกต้องย่อมทำให้การดำเนินชีวิตของมนุษย์เป็นไปด้วยความปลอดภัยและน่าอยู่มากยิ่งขึ้นในโลกที่สับสนวุ่นวายนี้ แม้ว่าธรรมชาติจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองโดยปราศจากการก่อสร้างของมนุษย์ แต่การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในธรรมชาติปัจจุบันนี้เป็นผลจากการกระทำของมนุษย์ที่มีความเข้าใจในธรรมชาติแทบทั้งสิ้น การรวบรวมองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับธรรมชาติเพื่อเผยแพร่สู่ชุมชน นับเป็นวิธีการหนึ่งที่จะสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องต่อธรรมชาติและการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ ซึ่งพันธกิจนี้เป็นพันธกิจที่มีความสำคัญยิ่งในการกระตุ้นความรับผิดชอบของมนุษย์ให้มีต่อธรรมชาติมากยิ่งขึ้น ดังนั้น หนังสือธรรมชาติวิทยาเล่มนี้ได้รวบรวมองค์ความรู้พื้นฐานทางสายวิทยาศาสตร์อันเกี่ยวข้องกับธรรมชาติในแง่มุมต่าง ๆ ภายใต้คำอธิบายและรูปภาพเพื่อสื่อความหมายให้เกิดความเข้าใจได้โดยง่าย แม้ว่าผู้อ่านจะไม่มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์มาก่อน ด้วยวัตถุประสงค์หลักคือ การให้ความรู้ความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของธรรมชาติเชิงวิทยาศาสตร์แก่ผู้อ่านหนังสือเล่มนี้มีมากขึ้นกว่าเดิม


ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 


หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3703,08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th
,