หน้าร้าน
 
บรรณารักษ์ ศาสนา จิตวิทยา
        จิตวิทยา
        ปรัชญา
ภาษาศาสตร์ วรรณคดี ประวัติศาสตร์/ไทยศึกษา ศิลปกรรม/ดนตรี/กีฬา รัฐศาสตร์/สังคม ภูมิศาสตร์/ท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย/พ.ร.บ. การเรียน การสอน นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ/การคลัง การบริหารงานบุคคล คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์/สิ่งแวดล้อม แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
        เกษตรศาสตร์
        พืชไร่
        พืชสวน
        สัตวบาล
คหกรรมศาสตร์/การตัดเย็บ การถ่ายภาพ เทคโนโลยีพลังงาน/การพิมพ์ คอมพิวเตอร์ หลักการวิจัย พระราชนิพนธ์/อ้างอิง คู่มือเรียน-สอบ นวนิยาย/เรื่องสั้น/ปกิณกะ หนังสือสำหรับเยาวชน หนังสือสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับพ่อแม่
ภาวะผู้นำและกลยุทธ์การจัดการองค์การพยาบาล ในศ ตวรรษที่ 21 (LEADERSHIP AND STRATEGIC
ผู้แต่ง/ผู้แปล : บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร
Barcode : 9789740318606
ขนาด : 12199380 kb
หมวดหนังสือ : พยาบาลศาสตร์
ราคาปก : 380.00 บาท
ราคา E-Book : 266 บาท  

อ่านได้บน : iPad, iPhone, iPod Touch (iOS 4 ขึ้นไป) และ Android

รายละเอียดสินค้า
          ตำรา \\\\\\\"ภาวะผู้นำและกลยุทธ์การจัดการองค์การพยาบาลในศตวรรษที่ 21\\\\\\\" ผู้เขียนเรียบเรียงโดยนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้สั่งสมจากการเป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การประสิทธิ์ประสาทจากคณาจารย์ การทำวิจัยและการศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติมด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง เนื้อหาในตำรามีทั้งหมด 30 บท ประกอบด้วย ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดการ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อองค์การพยาบาลในปัจจุบันและแนวโน้มในอนาคต การจัดการเชิงกลยุทธ์ การออกแบบโครงสร้างองค์การพยาบาลในศตวรรษที่ 21 การพัฒนาองค์การพยาบาลให้ก้าวสู่องค์การแห่งการเรียนรู้ การพัฒนาองค์การพยาบาลให้ก้าวสู่องค์การที่มีผลการดำเนินงานที่เป็นเลิส การวางแผนอัตรากำลังบุคลากรพยาบาล การพัฒนาบุคลากรพยาบาล การประเมินผลการปฏิบัติงาน 360 องศา การเสริมสร้างความพึงพอใจในงาน สมรรถนะภาวะผู้นำของผู้บริหารการพยาบาลในศตวรรษที่ 21 การบริหารคุณภาพบริการพยาบาลในศตวรรษที่ 21 และผู้ตามที่มีประสิทธิผล
ความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือ ภาวะผู้นำและกลยุทธ์การจัดการองค์การพยาบาล ในศ ตวรรษที่ 21 (LEADERSHIP AND STRATEGIC


  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือ ภาวะผู้นำและกลยุทธ์การจัดการองค์การพยาบาล ในศ ตวรรษที่ 21 (LEADERSHIP AND STRATEGIC
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็นค่ะ คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่ระบบ


ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 

หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th