หน้าร้าน
 
บรรณารักษ์ ศาสนา จิตวิทยา
        จิตวิทยา
        ปรัชญา
ภาษาศาสตร์ วรรณคดี ประวัติศาสตร์/ไทยศึกษา ศิลปกรรม/ดนตรี/กีฬา รัฐศาสตร์/สังคม ภูมิศาสตร์/ท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย/พ.ร.บ. การเรียน การสอน นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ/การคลัง การบริหารงานบุคคล คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์/สิ่งแวดล้อม แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
        เกษตรศาสตร์
        พืชไร่
        พืชสวน
        สัตวบาล
คหกรรมศาสตร์/การตัดเย็บ การถ่ายภาพ เทคโนโลยีพลังงาน/การพิมพ์ คอมพิวเตอร์ หลักการวิจัย พระราชนิพนธ์/อ้างอิง คู่มือเรียน-สอบ นวนิยาย/เรื่องสั้น/ปกิณกะ หนังสือสำหรับเยาวชน หนังสือสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับพ่อแม่
บทสรุปผู้บริหารภาวะเศรษฐกิจ และประมาณการเศรษฐ กิจไทย (VOL. 2/2556) (E-BOOK)
ผู้แต่ง/ผู้แปล : วิบูล จารุวงศ์วณิชย์
Barcode : 9788880007036
ขนาด : 6789343 kb
หมวดหนังสือ : เศรษฐศาสตร์
ราคาปก : 130 บาท
ราคา E-Book : 79 บาท  

อ่านได้บน : iPad, iPhone, iPod Touch (iOS 4 ขึ้นไป) และ Android

รายละเอียดสินค้า
          การประมาณการแนวโน้มเศรษฐกิจนั้นเป็นระบวนการคาดการณ์ถึง อัตราการเจริญเติบโต ของทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งการประมาณการอาจดำเนินการลักษณะ ภาพรวมในเชิง มหภาค ดังเช่น การประมาณการผลผลิตมวลรวมประชาชาติ (จีดีพี) อัตราเงินเฟ้อ อัตราการว่างงาน หรือ ตัวเลขการขาดดุลงบประมาณ ของแต่ละเขตเศรษฐกิจ หรือในแต่ละประเทศ เป็นต้น หรือในขณะเดียวกันก็สามารถดำเนินการในลักษณะแตกย่อยเชิงจุลภาค ไม่ว่าจะเป็นการแตกย่อยลงในแต่ละภาคอุตสาหกรรม หรือแม้แต่ในลักษณะเจาะจงลงไปในแต่ละองค์กรธุรกิจ ผู้จัดทำได้ทำการเรียบเรียงบทสรุปภาวะและแนวโน้มเศรษฐกิจ ในประเทศไทยจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ ไม่ว่าจะเป็น สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) หรือ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กระทรวงการคลัง ทั้งนี้เพื่อง่ายต่อความเข้าใจและสามารถเข้าถึงได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดับสูงถึงระดับกลางขององค์กรภาคเอกชน ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม รวมไปถึงนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอก ใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในเชิงธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น


ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 

หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th