หน้าร้าน
 
บรรณารักษ์ ศาสนา จิตวิทยา
        จิตวิทยา
        ปรัชญา
ภาษาศาสตร์ วรรณคดี ประวัติศาสตร์/ไทยศึกษา ศิลปกรรม/ดนตรี/กีฬา รัฐศาสตร์/สังคม ภูมิศาสตร์/ท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย/พ.ร.บ. การเรียน การสอน นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ/การคลัง การบริหารงานบุคคล คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์/สิ่งแวดล้อม แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
        เกษตรศาสตร์
        พืชไร่
        พืชสวน
        สัตวบาล
คหกรรมศาสตร์/การตัดเย็บ การถ่ายภาพ เทคโนโลยีพลังงาน/การพิมพ์ คอมพิวเตอร์ หลักการวิจัย พระราชนิพนธ์/อ้างอิง คู่มือเรียน-สอบ นวนิยาย/เรื่องสั้น/ปกิณกะ หนังสือสำหรับเยาวชน หนังสือสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับพ่อแม่
กฎหมายแรงงาน 2555 (E-BOOK)
ผู้แต่ง/ผู้แปล : บริษัท ธรรมนิติ เพรส จำกัด
Barcode : 9786167126937
ขนาด : 8342465 kb
หมวดหนังสือ : กฎหมาย
ราคาปก : 350 บาท
ราคา E-Book : 199 บาท  

อ่านได้บน : iPad, iPhone, iPod Touch (iOS 4 ขึ้นไป) และ Android

รายละเอียดสินค้า
          ในปัจจุบันได้มีการใช้กฎหมายแรงงานแพร่หลายมากขึ้นทุกวงการ อาทิ เจ้าหน้ที่ส่วนงานราชการต่าง ๆ เช่น กระทรวงแรงงาน พนักงานอัยการ ผู้พิพากษา ทนายความ นักธุรกิจ ผู้จัดการฝ่ายทรัยากรมนุษย์ นายจ้าง ลูกจ้าง และบุคคลทั่วไป ตลอดจนใช้เป็นคู่มือการเรียนการสอน สำหรับคณาจารย์ และนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเอกชน ดังนั้นกองบรรณาธิการในฐานะผู้รวบรวมและจัดพิมพ์ กฎหมายแรงงาน 2555 จึงได้ให้ความสำคัญในการจัดทำกฎหมายแรงงาน 2555 ให้มีความสมบูรณ์ครบถ้วน ในส่วนของตัวบทกฎหมายที่จำเป็นต่อการใช้งาน อีกทั้งได้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขในเรื่องของพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 อาทิเช่น อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ (ฉบับที่ 6) และอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (22 สาขาอาชีพ) ตลอดจนได้มีการจัดหมวดหมู่ของกฎหมายให้มีความสะดวกในการค้นหาได้สะดวกรวดเร็วขึ้น ธรรมนิติหวังเป็นอย่างยิ่งว่า กฎหมายแรงงาน 2555 ฉบับนี้คงจะเป็นประโยชน์ในการค้นคว้าและใช้อ้างอิงสำหรับทุกท่านได้เป็นอย่างดี และขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและเลือกใช้กฎหมายแรงงาน 2555 ของธรรมนิติเล่มนี้เป็นคู่มือประจำตัว ประจำองค์กรของท่าน


ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 

หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th