หน้าร้าน
 
บรรณารักษ์ ศาสนา จิตวิทยา
        จิตวิทยา
        ปรัชญา
ภาษาศาสตร์ วรรณคดี ประวัติศาสตร์/ไทยศึกษา ศิลปกรรม/ดนตรี/กีฬา รัฐศาสตร์/สังคม ภูมิศาสตร์/ท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย/พ.ร.บ. การเรียน การสอน นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ/การคลัง การบริหารงานบุคคล คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์/สิ่งแวดล้อม แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
        เกษตรศาสตร์
        พืชไร่
        พืชสวน
        สัตวบาล
คหกรรมศาสตร์/การตัดเย็บ การถ่ายภาพ เทคโนโลยีพลังงาน/การพิมพ์ คอมพิวเตอร์ หลักการวิจัย พระราชนิพนธ์/อ้างอิง คู่มือเรียน-สอบ นวนิยาย/เรื่องสั้น/ปกิณกะ หนังสือสำหรับเยาวชน หนังสือสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับพ่อแม่
เคมี 4 (เคมีอินทรีย์ ชีวโมเลกุล สเปกโทรสโกปี) :โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ มูลนิธิ
ผู้แต่ง/ผู้แปล : พินิติ รตะนานุกูล
Barcode : 9786165514002
ขนาด : 246628342 kb
หมวดหนังสือ : เคมี
ราคาปก : 486 บาท
ราคา E-Book : 389 บาท  

อ่านได้บน : iPad, iPhone, iPod Touch (iOS 4 ขึ้นไป) และ Android

รายละเอียดสินค้า
          ตำราวิชาเคมี เล่มที่ 4 เป็นตำราที่เรียบเรียงขึ้นตามสาระเนื้อหาในหัวข้อเรื่องเคมีอินทรีย์ สเปกโทรสโกปี และชีวเคมี และชีวเคมีในเนื้อหาวิชาที่เกี่ยวข้องกับสารชีวโมเลกุลต่างๆ โดยอิงเนื้อหาหลักสูตรการแข่งขันเคมีโอลิมปิกระหว่างประเทศ และหลักสูตรสาขาวิชาเคมี ของ สอวน. ผู้เรียบเรียงได้จัดทำตำรานี้โดยมีความมุ่งหวังเพื่อที่จะให้นักเรียนใช้เป็นคู่มือเตรียมความพร้อมในการเรียนตามหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและเสริมเนื้อหาที่จำเป็นต่อการเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมแข่งขันเคมีโอลิมปิกวิชาการระดับประเทศและระหว่างประเทศด้วย ดังนั้นจึงมีเนื้อหาของวิชาเคมีเพิ่มเติมจากหลักสูตรปกติ การศึกษาวิชาเคมียังจำเป็นที่ต้องมีการฝึกปฏิบัติในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับภาคทฤษฎีที่เกี่ยวข้องด้วย เพื่อเพิ่มความเข้าใจให้ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นและเป็นการเตรียมทักษะที่จำเป็นต่อการแข่งขันทางวิชาการ ผู้เรียบเรียงอาจใช้ศัพท์เทคนิค บางอย่างไว้โดยไม่แปลเป็นภาษาไทยเพื่อช่วยให้ผู้อ่านได้เข้าใจในสาระของวิชามากยิ่งขึ้น หรืออาจบัญญัติศัพท์ใหม่ขึ้นมาใช้เพราะเห็นว่าผู้อ่านจะเข้าใจได้ดีกว่า


ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 

หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th