หน้าร้าน
 
บรรณารักษ์ ศาสนา จิตวิทยา
        จิตวิทยา
        ปรัชญา
ภาษาศาสตร์ วรรณคดี ประวัติศาสตร์/ไทยศึกษา ศิลปกรรม/ดนตรี/กีฬา รัฐศาสตร์/สังคม ภูมิศาสตร์/ท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย/พ.ร.บ. การเรียน การสอน นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ/การคลัง การบริหารงานบุคคล คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์/สิ่งแวดล้อม แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
        เกษตรศาสตร์
        พืชไร่
        พืชสวน
        สัตวบาล
คหกรรมศาสตร์/การตัดเย็บ การถ่ายภาพ เทคโนโลยีพลังงาน/การพิมพ์ คอมพิวเตอร์ หลักการวิจัย พระราชนิพนธ์/อ้างอิง คู่มือเรียน-สอบ นวนิยาย/เรื่องสั้น/ปกิณกะ หนังสือสำหรับเยาวชน หนังสือสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับพ่อแม่
1001...โลกดิจิทัลของคนธรรมดา
ผู้แต่ง/ผู้แปล : ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Barcode : 9786165511162
ขนาด : 4104636 kb
หมวดหนังสือ : วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์
ราคาปก : 0 บาท
ราคา E-Book : 0 บาท  

อ่านได้บน : iPad, iPhone, iPod Touch (iOS 4 ขึ้นไป) และ Android

รายละเอียดสินค้า
          ประวัติความเป็นมาของภาควิชาวิศกรรมคอมพิวเตอร์ โดย อ.ดร.ยรรยง เต็งอำนวย ปล่อยโลกให้หมุนไป โดย ผศ.ดร.สุกรี สินธุภิญโญ ทะเลสู้หวัด โดย อ.ดร.ยรรยง เต็งอำนวย เครือข่าย...(โปรดเติมคำในช่องว่าง)...มนุษย์ โดย ผศ.ดร.สุกรี สินธุภิญโญ สามชั่วโมง โดย ผศ.ดร.วิษณุ โคตรจรัส หลุมดำใส่เทค โดย อ.ดร.ยรรยง เต็งอำนวย เฮนาดซีคาราตเควิช โดย ผศ.ดร.สุกรี สินธุภิญโญ หรอกกันหรือเปล่า? โดย ผศ.ดร.สุกรี สินธุภิญโญ ก.ท.ช. โดย อ.ดร.นัทที นิภานันท์ ไวไฟกับโทรศัพท์ไร้สาย โดย อ.จารุมาตร ปิ่นทอง อารมณ์กับคอมพิวเตอร์ โดย ผศ.ดร.สุกรี สินธุภิญโญ การสืบสานวัฒนธรรมรูปแบบดิจิทัล โดย ผศ.ดร.พิษณุ คนองชัยยศ แปะโป้งไฮเทค โดย อ.ดร.ยรรยง เต็งอำนวย หยุด! ใครเป็นคนโพสต์...ยกมือขึ้น โดย ผศ.ดร.สุกรี สินธุภิญโญ ไฟลามทุ่งกับ เสียงนกตัวน้อยระงมเน็ต โดย ผศ.ดร.สุกรี สินธุภิญโญ เรื่องของเอกซ์(X) โดย ผศ.ดร.สุกรี สินธุภิญโญ อยากกินมะม่วงจังเลย โดย อ.ดร.นัทที นิภานันท์ คุณมีส่วนร่วมกับอาชญากรคอมพิวเตอร์หรือไม่! โดย ผศ.ดร.สุกรี สินธุภิญโญ ความจำของเราอยู่ตรงไหนในจักรวาลนี้? โดย ผศ.ดร.สุกรี สินธุภิญโญ สมองกลกับสมองคน โดย ผศ.ดร.อรรถวิทย์ สุดแสง โลก...ที่ไม่มีพรมแดน โดย ผศ.ดร.สุกรี สินธุภิญโญ เมื่อคอมพิวเตอร์รู้ใจคุณ โดย รศ.ดร.ทวิตีย์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา หกปีของความเพียร โดย ผศ.ดร.อรรถวิทย์ สุดแสง เฮติ...ถึงจะไกลแค่ไหนแต่น้ำใจก้ไปถึง โดย ผศ.ดร.สุกรี สินธุภิญโญ โลกาภิวัฒน์ของหนูถีบจักร โดย ผศ.ดร.อรรถวิทย์ สุดแสง เมื่อคอมพิวเตอร์รู้ใจคุณ (อีกแล้ว) และความฉลาดของเว็บ โดย รศ.ดร.ทวิตีย์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา เพียงอุ่นไอ...ที่ส่งถึงกัน โดย ผศ.ดร.สุกรี สินธุภิญโญ สามจีไม่ใช่โทรศัพท์ โดย อ.ดร.ยรรยง เต็งอำนวย คอมพิวเตอร์ขับได้ โดย ผศ.ดร.พิษณุ คนองชัยยศ แผ่นดินไหวกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดย ผศ.ดร.เฉลิมเอก อินทนากรวิวัฒน์ เทคโนโลยีการรู้จำใบหน้า โดย ผศ.ดร.สุกรี สินธุภิญโญ ภาวะส่วนตัวในโลกแห่งข้อมูลข่าวสาร โดย ผศ.ดร.สุกรี สินธุภิญโญ ตรรกศาสตร์ในโลกของคอมพิวเตอร์ โดย ผศ.ดร.สุกรี สินธุภิญโญ แบ่งปันบนเครือข่ายหรือภัยซ่อนเร้น โดย อ.ดร.เกริก ภิรมย์โสภา เรื่องของ\\\\\\\"กระป๋อง\\\\\\\" โดย ผศ.ดร.สุกรี สินธุภิญโญ โลกของหุ่นยนต์ โดย อ.ดร.นัทที นิภานันท์ เรื่องเล่าจากเมืองจีน โดย ผศ.ดร.สุกรี สินธุภิญโญ ใยแก้วเข้าบ้าน โดย อ.ดร.ยรรยง เต็งอำนวย นักไอทีตีตรา โดย ผศ.ดร.พิษณุ คนองชัยยศ สงครามไซเบอร์ในโลกไซเบอร์ โดย ผศ.ดร.พิษณุ คนองชัยยศ


ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 

หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th