หน้าร้าน
 
หนังสือแบบเรียน สสวท.
บรรณารักษ์ ศาสนา จิตวิทยา
        จิตวิทยา
        ปรัชญา
ภาษาศาสตร์ วรรณคดี ประวัติศาสตร์/ไทยศึกษา ศิลปกรรม/ดนตรี/กีฬา รัฐศาสตร์/สังคม ภูมิศาสตร์/ท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย/พ.ร.บ. การเรียน การสอน นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ/การคลัง การบริหารงานบุคคล คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์/สิ่งแวดล้อม แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
        เกษตรศาสตร์
        พืชไร่
        พืชสวน
        สัตวบาล
คหกรรมศาสตร์/การตัดเย็บ การถ่ายภาพ เทคโนโลยีพลังงาน/การพิมพ์ คอมพิวเตอร์ หลักการวิจัย พระราชนิพนธ์/อ้างอิง คู่มือเรียน-สอบ นวนิยาย/เรื่องสั้น/ปกิณกะ หนังสือสำหรับเยาวชน หนังสือสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับพ่อแม่
หมีพิทักษ์ฝัน (รางวัลชมเชย นวนิยายสำหรับเยาวช น รางวัลแว่นแก้ว ครั้งที่ 6 ปี 2552)
ผู้แต่ง/ผู้แปล : ธิติมา ช้างพุ่ม
Barcode : 9786165400008
ขนาด : 5384220 kb
หมวดหนังสือ : หนังสือสำหรับเยาวชน
ราคาปก : 105 บาท
ราคา E-Book : 63 บาท  

อ่านได้บน : iPad, iPhone, iPod Touch (iOS 4 ขึ้นไป) และ Android

รายละเอียดสินค้า
          เรื่องหมีพิทักษ์ฝันนี้ เป็นการผสมผสานกันอย่างลงตัวระหว่างการวิพากษ์วิจารณ์ผู้ใหญ่ที่ตกเป็นทาสของค่านิยมในสังคม นิทานที่มีลักษณะเกนิ จรงิหรอืแฟนตาซี และโลกแหง่ความเปน็ จรงิทเี่ดก็ ๆ ตอ้ งเผชญิ วรรณกรรม เยาวชนเรื่องนี้จึงไม่เพียงแต่ทำให้เด็กที่อ่านสนุกสนานไปกับโลกแห่งความฝัน รู้จักคิดฝันเพื่อการค้นหาและพัฒนาตัวเองโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางจิตใจแต่ยังเหมาะสำหรับผู้ใหญ่ที่เมื่ออ่านแล้วจะได้ฉุกคิดและหันกลับมาถามตัวเองว่าเราทำร้าย ทำลายความฝันของเด็กๆ และทอดทิ้งให้เขาอยู่ในมุมแห่งความโดดเดี่ยวที่หนาวเหน็บมานานเพียงใดแล้ว


ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 


หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3703,08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th
,