หน้าร้าน
 
บรรณารักษ์ ศาสนา จิตวิทยา
        จิตวิทยา
        ปรัชญา
ภาษาศาสตร์ วรรณคดี ประวัติศาสตร์/ไทยศึกษา ศิลปกรรม/ดนตรี/กีฬา รัฐศาสตร์/สังคม ภูมิศาสตร์/ท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย/พ.ร.บ. การเรียน การสอน นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ/การคลัง การบริหารงานบุคคล คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์/สิ่งแวดล้อม แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
        เกษตรศาสตร์
        พืชไร่
        พืชสวน
        สัตวบาล
คหกรรมศาสตร์/การตัดเย็บ การถ่ายภาพ เทคโนโลยีพลังงาน/การพิมพ์ คอมพิวเตอร์ หลักการวิจัย พระราชนิพนธ์/อ้างอิง คู่มือเรียน-สอบ นวนิยาย/เรื่องสั้น/ปกิณกะ หนังสือสำหรับเยาวชน หนังสือสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับพ่อแม่
พฤติกรรมผู้บริโภค (CONSUMER BEHAVIOR) **
ผู้แต่ง/ผู้แปล : วุฒิ สุขเจริญ
Barcode : 9786163054661
ขนาด : 29286723 kb
หมวดหนังสือ : การตลาด
ราคาปก : 250 บาท
ราคา E-Book : 175 บาท  

อ่านได้บน : iPad, iPhone, iPod Touch (iOS 4 ขึ้นไป) และ Android

รายละเอียดสินค้า
          ตำราพฤติกรรมผู้บริโภคเล่มนี้ ผู้เขียนได้จัดทำขึ้นครั้งแรกเพื่อใช้เป็นตำราหลักในการเรียนการ สอนวิชาพฤติกรรมผู้บริโภค (บธม. 634) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกริก หลังจาก จบภาคการศึกษา ผู้เขียนเห็นว่าตำราพฤติกรรมผู้บริโภคเล่มนี้น่าจะเป็นประโยชน์ในวงกว้าง ผู้เขียนจึงได้ ปรับปรุงเนื้อหา และตีพิมพ์เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณะ การเขียนตำราพฤติกรรมผู้บริโภคเล่มนี้ ผู้เขียนได้รวบรวมแนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรม ผู้บริโภคจากตำราทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ร่วมกับการนำเสนอประสบการณ์ด้านการตลาดของ ผู้เขียน โดยเน้นการนำเสนอตัวอย่าง และการประยุกต์ใช้ เพื่อให้ผู้อ่านสามารถทำความเข้าใจกับเนื้อหา ได้ง่ายยิ่งขึ้น เนื้อหาของตำราเล่มนี้แบ่งเป็น 4 ตอน ตอนที่ 1 บทนำ ประกอบด้วย 2 บท ตอนที่ 2 ปัจจัยด้าน จิตวิทยา ประกอบด้วย 5 บท ตอนที่ 3 สภาพแวดล้อมทางสังคมและวัฒนธรรม ประกอบด้วย 5 บท และ ตอนที่ 4 พฤติกรรมผู้บริโภคกับการบริหารการตลาด ประกอบด้วย 3 บท รวมเนื้อหาทั้งสิ้น 15 บท ผู้เขียนเชื่อว่าตำราพฤติกรรมผู้บริโภคเล่มนี้จะช่วยให้ผู้อ่านเกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับ พฤติกรรมผู้บริโภค และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับงานด้านการตลาดได้ต่อไป


ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 

หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th