หน้าร้าน
 
บรรณารักษ์ ศาสนา จิตวิทยา
        จิตวิทยา
        ปรัชญา
ภาษาศาสตร์ วรรณคดี ประวัติศาสตร์/ไทยศึกษา ศิลปกรรม/ดนตรี/กีฬา รัฐศาสตร์/สังคม ภูมิศาสตร์/ท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย/พ.ร.บ. การเรียน การสอน นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ/การคลัง การบริหารงานบุคคล คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์/สิ่งแวดล้อม แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
        เกษตรศาสตร์
        พืชไร่
        พืชสวน
        สัตวบาล
คหกรรมศาสตร์/การตัดเย็บ การถ่ายภาพ เทคโนโลยีพลังงาน/การพิมพ์ คอมพิวเตอร์ หลักการวิจัย พระราชนิพนธ์/อ้างอิง คู่มือเรียน-สอบ นวนิยาย/เรื่องสั้น/ปกิณกะ หนังสือสำหรับเยาวชน หนังสือสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับพ่อแม่
TQM การบริหารเพื่อคุณภาพโดยรวม
ผู้แต่ง/ผู้แปล : กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ
Barcode : 3000000006240
ขนาด : 3596559 kb
หมวดหนังสือ : บริหารธุรกิจ
ราคาปก : 290 บาท
ราคา E-Book : 279 บาท  

อ่านได้บน : iPad, iPhone, iPod Touch (iOS 4 ขึ้นไป) และ Android

รายละเอียดสินค้า
          "หนังสือเล่มนี้เป็นทั้งตำราและคู่มือการดำเนินงาน TQM สำหรับอุตสาหกรรมไทย ทั้งภาคการผลิตและภาคการบริการ ครอบคลุมแนวความคิด (concept) ปรัชญาการบริหารคุณภาพ และวิธีวิทยา (methodology) ของ TQM อย่างเป็นลำดับและมีขั้นตอน ถ่ายทอดจากประสบการณ์ของผู้เขียนที่เป็นวิศวกรที่ปรึกษา วิทยากรบรรยาย และอาจารย์มหาวิทยาลัย เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการบริหารตามวิถี TQM และเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนแนวทางการดำเนินกิจกรรมเชิงจัดการอย่างมีระบบของบุคลากรทั่วทั้งองค์กรที่มุ่งเน้นการผลิตตามความต้องการของลูกค้า เหมาะสำหรับนักศึกษาหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต และบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) ผู้บริหารธุรกิจ ผู้จัดการ ตลอดจนหัวหน้างานในทุกสายงาน รวมถึงอาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัยในสายงานการบริหารธุรกิจ และการบริหารคุณภาพ"


ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 

หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th