หน้าร้าน
 
บรรณารักษ์ ศาสนา จิตวิทยา
        จิตวิทยา
        ปรัชญา
ภาษาศาสตร์ วรรณคดี ประวัติศาสตร์/ไทยศึกษา ศิลปกรรม/ดนตรี/กีฬา รัฐศาสตร์/สังคม ภูมิศาสตร์/ท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย/พ.ร.บ. การเรียน การสอน นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ/การคลัง การบริหารงานบุคคล คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์/สิ่งแวดล้อม แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
        เกษตรศาสตร์
        พืชไร่
        พืชสวน
        สัตวบาล
คหกรรมศาสตร์/การตัดเย็บ การถ่ายภาพ เทคโนโลยีพลังงาน/การพิมพ์ คอมพิวเตอร์ หลักการวิจัย พระราชนิพนธ์/อ้างอิง คู่มือเรียน-สอบ นวนิยาย/เรื่องสั้น/ปกิณกะ หนังสือสำหรับเยาวชน หนังสือสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับพ่อแม่
หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน
ผู้แต่ง/ผู้แปล : ผศ.ดร.สุกาญจน์ รัตนเลิศนุสรณ์
Barcode : 3000000006002
ขนาด : 11992020 kb
หมวดหนังสือ : อื่นๆ
ราคาปก : 250 บาท
ราคา E-Book : 249 บาท  

อ่านได้บน : iPad, iPhone, iPod Touch (iOS 4 ขึ้นไป) และ Android

รายละเอียดสินค้า
          "เป็นหนังสิอที่ใช้ประกอบการเรียนการสอน วิชาสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากร เพื่อให้นักศึกษาและประชาชนมีแนวคิดในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและจัดการสิ่ง แวดล้อมแบบบูรณาการเพื่อให้สิ่งแวดล้อมอยู่ในสภาพสมดุลธรรมชาติแบบยั่งยืน แบ่งเป็น 3 ขั้นตอน ขั้นตอนที่ 1 เป็นขั้นตอนการวางแผน ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนการใช้และการป้องกัน ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนการควบคุม เนื้อหาประกอบด้วย - พื้นฐานสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ - หลักนิเวศวิทยาและสมดุลธรรมชาติ - หลักการอนุรักษวิทยา - มลพิษสิ่งแวดล้อมและหลักการกำจัดมลสารแบบยั่งยืน - หลักการประเมินผลกระทบระบบสิ่งแวดล้อมและวิเคราะห์ - หลักการจัดการสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน/บูรณาการ เหมาะสำหรับ นักศึกษาคณะต่าง ๆ โดยเฉพาะนักศึกษากลุ่มวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ ซึ่งจะช่วยให้เข้าใจเกี่ยวกับหลักการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมแบบบูรณ าการเพื่อนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปใช้ในการจัดการสิ่งแวดล้อมให้อยู่ใน สถานภาพ สมดุลธรรมชาติแบบยั่งยืน"


ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 

หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th