หน้าร้าน
 
บรรณารักษ์ ศาสนา จิตวิทยา
        จิตวิทยา
        ปรัชญา
ภาษาศาสตร์ วรรณคดี ประวัติศาสตร์/ไทยศึกษา ศิลปกรรม/ดนตรี/กีฬา รัฐศาสตร์/สังคม ภูมิศาสตร์/ท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย/พ.ร.บ. การเรียน การสอน นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ/การคลัง การบริหารงานบุคคล คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์/สิ่งแวดล้อม แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
        เกษตรศาสตร์
        พืชไร่
        พืชสวน
        สัตวบาล
คหกรรมศาสตร์/การตัดเย็บ การถ่ายภาพ เทคโนโลยีพลังงาน/การพิมพ์ คอมพิวเตอร์ หลักการวิจัย พระราชนิพนธ์/อ้างอิง คู่มือเรียน-สอบ นวนิยาย/เรื่องสั้น/ปกิณกะ หนังสือสำหรับเยาวชน หนังสือสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับพ่อแม่
การทดสอบงานเชื่อมแบบทำลายสภาพ (Destructive Te sting of Welds)
ผู้แต่ง/ผู้แปล : ชูชาติ ด้วงสงค์
Barcode : 3000000005987
ขนาด : 10223581 kb
หมวดหนังสือ : อื่นๆ
ราคาปก : 220 บาท
ราคา E-Book : 219 บาท  

อ่านได้บน : iPad, iPhone, iPod Touch (iOS 4 ขึ้นไป) และ Android

รายละเอียดสินค้า
          เป็นตำราภาษาไทยที่ได้รวบรวมรายละเอียดทุกขั้นตอนของการทดสอบงานเชื่อมแบบทำลาย สภาพตามมาตรฐานที่ใช้ในงานอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นวิธีที่สำคัญ สำหรับใช้ทดสอบหาสมบัติเชิงกลของรอยต่อเชื่อม ทำให้ทราบข้อมูลตัวเลขเกี่ยวกับความแข็งแรง ความเหนี่ยว และความสมบูรณ์ของรอยต่อเชื่อม และยังใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษาโครงสร้างมหภาคและโครงสร้างจุลภาคของแนว เชื่อม เพื่อตรวจหาความสมบูรณ์ของการหลอมละลายเข้าด้วยกันของรอยต่อชื่อม และสามารถใช้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างเกรนบริเวณกระทบร้อนเพื่อ วิเคราะห์ความเสี่ยงของการพังทลายของโครงสร้างสำหรับใช้เป็นข้อมูลเพื่อการ ออกแบบรอยต่อในงานวิศวกรรมงานเชื่อมที่ต้องรับภาระกำลังหรือแรงดันสูง เนื้อหาประกอบด้วย บทที่ 1 พื้นฐานของการทดสอบงานเชื่อมและคุณสมบัติของผู้ตรวจสอบงานเชื่อมบทที่ 2 จุดบกพร่องในงานเชื่อมบทที่ 3 การทดสอบแรงดึงแนวเชื่อม บทที่ 4 การทดสอบดัดงอแนวเชื่อม บทที่ 5 การทดสอบตีหักแนวเชื่อม บทที่ 6 การทดสอบแรงกระแทกแนวเชื่อม บทที่ 7 การทดสอบแรงเฉือนแนวเชื่อม บทที่ 8 การทดสอบงานเชื่อมโลหะด้วยวิธีการทางโลหะวิทยา บทที่ 9 การทดสอบความแข็งจุลภาคโครงสร้างแนวเชื่อม เหมาะ สำหรับ นักศึกษา วิศวกร ช่างอุตสาหกรรม วิศวกรรมการผลิต เทคโนโลยีงานเชื่อม วิศวกรรมการเชื่อม วิชาการตรวจสอบงานเชื่อมวิชาการทดสอบวัสดุ และผู้ปฏิบัติงานทดสอบงานเชื่อมทั่วไป


ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 

หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th