หน้าร้าน
 
บรรณารักษ์ ศาสนา จิตวิทยา
        จิตวิทยา
        ปรัชญา
ภาษาศาสตร์ วรรณคดี ประวัติศาสตร์/ไทยศึกษา ศิลปกรรม/ดนตรี/กีฬา รัฐศาสตร์/สังคม ภูมิศาสตร์/ท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย/พ.ร.บ. การเรียน การสอน นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ/การคลัง การบริหารงานบุคคล คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์/สิ่งแวดล้อม แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
        เกษตรศาสตร์
        พืชไร่
        พืชสวน
        สัตวบาล
คหกรรมศาสตร์/การตัดเย็บ การถ่ายภาพ เทคโนโลยีพลังงาน/การพิมพ์ คอมพิวเตอร์ หลักการวิจัย พระราชนิพนธ์/อ้างอิง คู่มือเรียน-สอบ นวนิยาย/เรื่องสั้น/ปกิณกะ หนังสือสำหรับเยาวชน หนังสือสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับพ่อแม่
style book
ผู้แต่ง/ผู้แปล : บริษัท โพสต์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
Barcode : 3000000000568
ขนาด : 4343429 kb
หมวดหนังสือ : การสื่อสารมวลชน
ราคาปก : 0 บาท
ราคา E-Book : 0 บาท  

อ่านได้บน : iPad, iPhone, iPod Touch (iOS 4 ขึ้นไป) และ Android

รายละเอียดสินค้า
          หนังสือพิมพ์เป็นสื่อชนิดหนึ่งที่ทำหน้าที่สื่อสารไปยังประชาชนอย่างครบถ้วนและถูกต้อง กระวบนการผลิตสื่อจึงเป็นเรื่องสำคัญ การสื่อสารด้วยตัวหนังสือ ภาพและเครื่องหมายต่าง ๆ จะต้องทำให้ผู้อ่านเข้าใจได้เหมือนการรับฟังด้วยหู ดูด้วยตา ทุก ๆ ขั้นตอนการผลิตจึงต้องใช้ความระมัดระวัง การใช้ภาษา และถ้อยคำในสื่อจึงจำเป็นที่จะต้องทำอย่าง ถูกต้อง ถูกแบบแผน และเป็นมาตรฐาน เป็นที่ยอมรับเพื่อให้การสื่อสารสมบูรณ์ ดังนั้น กองบรรณาธิการทุกหนังสือพิมพ์จะต้องมีรูปแบบการนำเสนอข่าว การใช้ภาษา ถ้อยคำที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันทั้งหมด หากไม่มีการกำหนดทิศทางที่ชัดเจนของการเขียน การใช้ภาษาและถ้อยคำ หนังสือพิมพ์จะเดินไปคนทาง ไม่มีเอกลักษณ์ ไม่มีมาตรฐานนอกจากนี้ หนังสือพิมพ์เป็นสื่อที่ถุกนำไปใช้อ้างอิงอย่างขว้าวขวาง ความถูกต้องและการรักษาหลักภาษาไทยซื่งเป็นเอกลักษณ์ของชาติ จำเป็นต้องถูกต้องตามแบบแผน


ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 

หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th