หน้าร้าน
 
หนังสือแบบเรียน สสวท.
บรรณารักษ์ ศาสนา จิตวิทยา
        จิตวิทยา
        ปรัชญา
ภาษาศาสตร์ วรรณคดี ประวัติศาสตร์/ไทยศึกษา ศิลปกรรม/ดนตรี/กีฬา รัฐศาสตร์/สังคม ภูมิศาสตร์/ท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย/พ.ร.บ. การเรียน การสอน นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ/การคลัง การบริหารงานบุคคล คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์/สิ่งแวดล้อม แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
        เกษตรศาสตร์
        พืชไร่
        พืชสวน
        สัตวบาล
คหกรรมศาสตร์/การตัดเย็บ การถ่ายภาพ เทคโนโลยีพลังงาน/การพิมพ์ คอมพิวเตอร์ หลักการวิจัย พระราชนิพนธ์/อ้างอิง คู่มือเรียน-สอบ นวนิยาย/เรื่องสั้น/ปกิณกะ หนังสือสำหรับเยาวชน หนังสือสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับพ่อแม่
ผู้บุกรุก ผู้บุกเบิก การ์ตูนการผังเมือง
ผู้แต่ง/ผู้แปล : นายอรรถชัย ดาดี
Barcode : 3000000000484
ขนาด : 10020740 kb
หมวดหนังสือ : หนังสือสำหรับเด็ก อายุ 6-12 ปี
ราคาปก : 0 บาท
ราคา E-Book : 0 บาท  

อ่านได้บน : iPad, iPhone, iPod Touch (iOS 4 ขึ้นไป) และ Android

รายละเอียดสินค้า
          พวกเราจะเข้าไปมีส่วนร่วมในการวางผังเมืองได้อย่างไรนะ ในขั้นตอนการสำรวจ เราสามารถให้ข้อมูลต่าง ๆ เช่น ปัญหา ความต้องการใช้สอยพื้นที่และแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการสำรวจเก็บข้อมูล วิเคราะห์ วิจัย ต่อเจ้าหนี้ที่ผู้วางผัง เมื่อผังได้รับความเห็นชอบแล้ว เราสามารถไปตรวจดูแผนผังและข้อกำหนดของผังที่ปิดประกาศ 90 วันได้ หากยังมีข้อโต้แย้ง เราสามารถทำหนังสือถึงกรมโยธาธิการและผังเมืองหรือเจ้าพนักงานฟู้วางและจัดทำผังนั้น เพื่อขอใ้ปรับปรุงแก้ไขได้


ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 


หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3703,08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th
,