หน้าร้าน
 
บรรณารักษ์ ศาสนา จิตวิทยา
        จิตวิทยา
        ปรัชญา
ภาษาศาสตร์ วรรณคดี ประวัติศาสตร์/ไทยศึกษา ศิลปกรรม/ดนตรี/กีฬา รัฐศาสตร์/สังคม ภูมิศาสตร์/ท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย/พ.ร.บ. การเรียน การสอน นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ/การคลัง การบริหารงานบุคคล คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์/สิ่งแวดล้อม แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
        เกษตรศาสตร์
        พืชไร่
        พืชสวน
        สัตวบาล
คหกรรมศาสตร์/การตัดเย็บ การถ่ายภาพ เทคโนโลยีพลังงาน/การพิมพ์ คอมพิวเตอร์ หลักการวิจัย พระราชนิพนธ์/อ้างอิง คู่มือเรียน-สอบ นวนิยาย/เรื่องสั้น/ปกิณกะ หนังสือสำหรับเยาวชน หนังสือสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับพ่อแม่
กลอนทรงอำนวยพรและสรรเสริญ
ผู้แต่ง/ผู้แปล : พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์
Barcode : 3000000000176
ขนาด : 33934841 kb
หมวดหนังสือ : วรรณคดี วรรณกรรม
ราคาปก : 0 บาท
ราคา E-Book : 0 บาท  

อ่านได้บน : iPad, iPhone, iPod Touch (iOS 4 ขึ้นไป) และ Android

รายละเอียดสินค้า
          คำนำ - กลอนละครร้องถวายพระพรในงานขึ้นตำหนักใหม่ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าพวงสร้อยสอาง เดือนพฤษภาคม ร.ศ. ๑๒๘ - วงมาลาทรงวางที่ศพ พระยาศรีภูริปรีชา (กมล สาลักษณ์) ปีมะเสง วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๐ - พระศพสมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๓ - วิสาขะบูชา ๒๔๖๔ ทูนถวาย พระนางเจ้าสุขุมาลมารศรี พระราชเทวี - สิทธยัสดุ ประสาทพรแด่หญิงวรรณีศรีสมร ลูกรักพ่อ ในวันเกิด รอบที่ ๒๘ วันที่ ๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๖๔ - พระนางเธอลักษมีลาวัณ จารึกที่ปลอกผ้าเช็ดพระหัตถ์ - ถวายพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพงษาดิศรมหิป - ถวายสมด็จพระปิตุจฉาเจ้า สุขุมาลมารศรี - วงมาลาทรงวางที่พระศพ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงศรีรัตนโกสินทร - พระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงศรีรัตนโกสินทร วันที ๒๕ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๖๕ ในวันทรงบำเพ็ญพระกุศล - วงมาลาทรงวางที่พระศพ พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมขุนมรุพงษศิริพัฒน์ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๔๖๖ - จารึกพระรูปประทาน พระนางเธอลักษมีลาวัณ วันพระประสูติ - พระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงศรีรัตนโกสินทร ทรงกลัดกระทงดอกไม้ถวาย วันที่ ๒๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๖๖ - จารึกพระรูปประทาน หม่อมเจ้าหญิงอุบลพรรณี วรวรรณ - ประทานพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าหญิงวัลลภาเทวี วันประสูติ ๒๕ ตุล ๒๔๖๖ - ถวายพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฎ วันพระประสูติ ศุภมัสดุ ๒๑ มิน ๒๔๖๖ - จารึกพระรูปประทาน หม่อมเจ้าหญิงบรรเจิดวรรณวรางค์ วรวรรณ - ประทานพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงทิพย์รัตนกิริฏกุลินี ฯ วันพระประสูติครบรอบ ๖๐ ปี - ประทานพระนางเธอลักษมีลาวัณ วันพระประสูติ - จารึกพระรูปประทาน หม่อมเจ้าหญิงพรพิมลพรรณ รัชนี - ประทานสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ๒๑ มิถุน ปีขาล พุทธศก ๒๔๖๙ - ถวายสมเด็จพระเจ้าพี่ยาเธอ เจ้าฟ้ากรมพระนครสวรรค์วรพินิต - ประทานพระนางเธอลักษมีลาวัณ วันพระประสูติ - ประทานคุณหญิงกำแหงรณฤทธิ์ ณวันศุกร์ที่ ๒๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๑ - ประทานหม่อมเจ้าหญิงพรพิมลพรรณ์ รัชนี วันประสูติ ๑ พฤษภ ๒๔๗๒ - ถวายพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นราชศักดิ์สโมสร เมื่อทรงทำบุญพระชนมายุเสมอ พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก - วงมาลาทรงวางที่พระศพ พระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฎ วันที่ ๑ กรกฎ ๒๔๗๒ - ประทานพระนางเธอลักษมีลาวัณ วันพระประสูติ ๓ กรกฎ ๒๔๗๒
ความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือ กลอนทรงอำนวยพรและสรรเสริญ


  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือ กลอนทรงอำนวยพรและสรรเสริญ
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็นค่ะ คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่ระบบ


ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 

หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th