หน้าร้าน
 
หนังสือแบบเรียน สสวท.
ภาษาศาสตร์
ศาสนา โหราศาสตร์
ปรัชญา จิตวิทยา
วรรณคดี วรรณกรรม
ไทยศึกษา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
บริหารธุรกิจ
หนังสือพระราชนิพนธ์
หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ
นวนิยาย เรื่องสั้น
หนังสือสำหรับเด็ก
หนังสือสำหรับเยาวชน
อ้างอิง พจนานุกรม
วิทยาการและเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
การท่องเที่ยว
คู่มือสอบต่างๆ
ศิลปการถ่ายภาพ
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MINI TAB FOR WINDOWS
ผู้แต่ง : สายชล สินสมบูรณ์ทอง
ผู้แปล :
Barcode : 9789990110975
ISBN : 0
ปีพิมพ์ : 1 / 2559
ขนาด (w x h) : 180 x 260 mm.
ปก / จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 564 หน้า
ราคาปก : 330.00 บาท
ราคาพิเศษ : 297.00 บาท  (เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์)  
ประหยัด : 33.00 บาท 

รายละเอียดสินค้า
          หนังสือการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MINITAB for Windows เหมาะสำหรับนิสิตและนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในหลายคณะ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ พยาบาลศาสตร์ สัตวศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ ชีวสถิติศาสตร์ เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ศึกษาศาสตร์ บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์สถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ต้องการศึกษาและนำหลักการในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MINITAB ไปใช้ในทำปัญหาพิเศษ การทำวิทยานิพนธ์ การทำวิจัย หรือการวิเคราะห์ข้อมูลภายในโรงงานอุตสาหกรรมหรือบริษัทของตนเอง หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหา 20 บท คือ บทนำ การจัดการไฟล์และข้อมูลการอธิบายข้อมูลเชิงคุณภาพ การอธิบายข้อมูลเชิงปริมาณ การแจกแจงความน่าจะเป็น การสุ่มตัวอย่างและการแจกแจงของตัวอย่างสุ่ม การอนุมานตัวอย่างกลุ่มเดียว การอนุมานตัวอย่าง 2 กลุ่ม การทดสอบไคกำลังสอง การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นอย่างง่าย การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม การออกแบบการทดลอง สถิติที่ไม่ใช้พารามิเตอร์ แผนภูมิควบคุมคุณภาพ แผนภูมิควบคุมคุณภาพอื่นๆ เครื่องมือและการประเมินคุณภาพ อนุกรมเวลาและเลขดัชนี และ ตัวแบบอนุกรมเวลาและการพยากรณ์
หนังสือเล่มอื่นๆ โดย สายชล สินสมบูรณ์ทอง  (บางส่วน)
Book
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม R (DATA ANALY SIS USING R PROGRAM)
สายชล สินสมบูรณ์ทอง
Book
การวางแผนแบบการทดลองและการวิเคราะห์ความแปรปรว นโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MINITAB
สายชล สินสมบูรณ์ทอง
Book
สถิติเบื้องต้น (ELEMENTARY STATISTICS)
สายชล สินสมบูรณ์ทอง
Book
การทำเหมืองข้อมูล เล่ม 1 การค้นหาความรู้จากข้ ้อมูล (DATA MINING 1: DISCOVERING KNOWLEDGE I
สายชล สินสมบูรณ์ทอง
Book
การวางแผนการทดลองทางการเกษตร (EXPERIMENTAL DE SIGN IN AGRICULTURE)
สายชล สินสมบูรณ์ทอง
Book
สถิติประกันชีวิต (ACTUARIAL STATISTICS)
สายชล สินสมบูรณ์ทอง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MINI TAB FOR WINDOWS


  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MINI TAB FOR WINDOWS
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็นค่ะ คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่ระบบ


ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 

หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th