หน้าร้าน
 
หนังสือแบบเรียน สสวท.
ภาษาศาสตร์
ศาสนา โหราศาสตร์
ปรัชญา จิตวิทยา
วรรณคดี วรรณกรรม
ไทยศึกษา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
บริหารธุรกิจ
หนังสือพระราชนิพนธ์
หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ
นวนิยาย เรื่องสั้น
หนังสือสำหรับเด็ก
หนังสือสำหรับเยาวชน
อ้างอิง พจนานุกรม
วิทยาการและเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
การท่องเที่ยว
คู่มือสอบต่างๆ
ศิลปการถ่ายภาพ
การประเมินโครงการ แนวคิดและแนวปฏิบัติ (ราคาปก ก 150.-)
ผู้แต่ง : เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี 
ผู้แปล :
Barcode : 9789749995341
ISBN : 9749995341
ปีพิมพ์ : 8 / 2556
ขนาด (w x h) : 145 x 210 mm.
ปก / จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 378 หน้า
ราคาปก : 40.00 บาท
ราคาพิเศษ : 36.00 บาท  (เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์)  
ประหยัด : 4.00 บาท 

รายละเอียดสินค้า
          หนังสือ การประเมินโครงการ : แนวคิดและแนวปฏิบัติ เล่มนี้ผู้เขียนได้เรียบเรียงขึ้นเพราะตระหนักดีว่า “การประเมินโครงการ” ในปัจจุบัน เป็นกลไกสำคัญที่นักประเมิน นักบริหาร นักวิชาการ นักปฏิบัติการ และบุคลากรในวงการต่างๆ แทบทุกสาขาอาชีพ จะต้องรู้จักนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมเพื่อประโยชน์ในการตัดสินใจ รวมทั้งเพื่อแก้ไขหรือพัฒนาโครงการต่างๆ ที่ตนรับผิดชอบให้ดำเนินไปโดยราบรื่นและเกิดประโยชน์สูงสุด จุดม่งหมายหลักของหนังสือนี้คือ เพื่อต้องการปูพื้นฐานที่จำเป็นเกี่ยวกับแนวคิดและแนวปฎิบัติในการประเมินโครงการให้แก่บุคลากรของหน่วยงานต่างๆ ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการประเมินโครงการในสังคมไทย ทั้งโครงการทางการศึกษา และโครงการบริการสังคมด้านอื่นๆ รวมทั้งเพื่อใช้เป็นตำราหรือหนังสืออ่านประกอบสำหรับวิชาที่เกี่ยวข้องของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และเพื่อใช้เป็นหนังสืออ้างอิงของนักประเมิน นักบริหาร นักชาการ ครู อาจารย์ ตลอดจนนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ที่สนใจทางด้านการประเมินโครงการโดยเฉพาะด้วย เนื้อหาสาระในหนังสือเล่มนี้ได้เรียบเรียงโดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและแบ่งเป็น 4 ตอน คือ ตอนที่ 1 มโนทัศน์ทางการประเมิน ตอนที่ 2 กระบวนการการประเมินโครงการ ตอนที่ 3 แนวทางการประเมินโครงการด้านต่างๆ และ ตอนที่ 4 แนวปฏิบัติสำหรับการเตรียมประเมินโครงการและรูปแบบการประเมินโครงการในประเทศไทย ซึ่งผู้เขียนได้พัฒนาขึ้นเองโดยมีชื่อว่า แบบจำลองการประเมิน “CPO” เนื้อหาในแต่ละตอน ได้แบ่งหัวข้อย่อยๆ ออกเป็นบทต่างๆ รวม 12 บท ในส่วนท้ายของแต่ละบทได้สรุปสาระสำคัญประจำบทไว้เป็นข้อๆ ในตอนท้ายเล่มได้จัดทำดัชนีผู้แต่งและดัชนีเนื้อหาไว้อย่างเป็นระบบรวมทั้งได้เสนอรายชื่อหนังสือและเอกสารที่ควรอ่านเพิ่มเติมไว้ในภาคบรรณานุกรม ส่วนในภาคผนวกได้รวบรวมกรณีตัวอย่างที่น่าสนใจไว้ 4 เรื่อง เพื่อประโยชน์ในการศึกษาและอ้างอิงต่อไป
ไม่มีสินค้าที่เกี่ยวข้องค่ะ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือ การประเมินโครงการ แนวคิดและแนวปฏิบัติ (ราคาปก ก 150.-)


  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือ การประเมินโครงการ แนวคิดและแนวปฏิบัติ (ราคาปก ก 150.-)
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็นค่ะ คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่ระบบ


ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 

หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th