หน้าร้าน
 
หนังสือแบบเรียน สสวท.
ภาษาศาสตร์
ศาสนา โหราศาสตร์
ปรัชญา จิตวิทยา
วรรณคดี วรรณกรรม
ไทยศึกษา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
บริหารธุรกิจ
หนังสือพระราชนิพนธ์
หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ
นวนิยาย เรื่องสั้น
หนังสือสำหรับเด็ก
หนังสือสำหรับเยาวชน
อ้างอิง พจนานุกรม
วิทยาการและเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
การท่องเที่ยว
คู่มือสอบต่างๆ
ศิลปการถ่ายภาพ
การวิเคราะห์เชิงสถิติ (STATISTICAL ANALYSIS)
ผู้แต่ง : สายชล สินสมบูรณ์ทอง
ผู้แปล :
Barcode : 9789744018137
ISBN : 9789744018137
ปีพิมพ์ : 1 / 2553
ขนาด (w x h) : 185 x 260 mm.
ปก / จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 564 หน้า
หมวดหนังสือ : สถิติศาสตร์
ราคาปก : 320.00 บาท
ราคาพิเศษ : 288.00 บาท  (เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์)  
ประหยัด : 32.00 บาท 

รายละเอียดสินค้า
          หนังสือการวิเคราะห์เชิงสถิติ เหมาะสำหรับนักศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาสถิติ สาขาสถิติประยุกต์ และสาขาการวิจัยการดำเนินงาน ในคณะวิทยาศาสตร์ และพาณิชยศาสตร์และการบัญชี เพื่อให้นักศึกษามีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิเคราะห์เชิงสถิติและเพื่อเป็นพื้นฐานสำหรับวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น การวิเคราะห์การถดถอย การวางแผนแบบการทดลอง การวิเคราะห์ข้อมูลจำแนกประเภท วิธีการพยากรณ์และตัวแบบเชิงเส้น เป็นต้น โดยเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้เน้นทางด้านเมตริกซ์ ตัวแบบต่างๆ โดยพิจารณาในรูปเมตริกซ์ การตรวจสอบความถูกต้องของตัวแบบและการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหา 12 บท คือ หลักการพื้นฐานและขั้นตอนในการวิเคราะห์สถิติการประมาณค่า การทดสอบสมมติฐานเชิงสถิติ พีชคณิตของเมตริกซ์ การแจกแจงของรูปแบบกำลังสอง ตัวแบบเชิงเส้นทั่วไปแบบเต็มแรงค์ ตัวแบบเชิงเส้นทั่วไปแบบไม่เต็มแรงค์ ตัวแบบการวิเคราะห์ความแปรปรวน ตัวแบบการวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม การตรวจสอบความถูกต้องของตัวแบบ ตัวแบบการถดถอยโลจิสติกส์ และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ
หนังสือเล่มอื่นๆ โดย สายชล สินสมบูรณ์ทอง  (บางส่วน)
Book
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม R (DATA ANALY SIS USING R PROGRAM)
สายชล สินสมบูรณ์ทอง
Book
การวางแผนแบบการทดลองและการวิเคราะห์ความแปรปรว นโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MINITAB
สายชล สินสมบูรณ์ทอง
Book
สถิติเบื้องต้น (ELEMENTARY STATISTICS)
สายชล สินสมบูรณ์ทอง
Book
การทำเหมืองข้อมูล เล่ม 1 การค้นหาความรู้จากข้ ้อมูล (DATA MINING 1: DISCOVERING KNOWLEDGE I
สายชล สินสมบูรณ์ทอง
Book
การวางแผนการทดลองทางการเกษตร (EXPERIMENTAL DE SIGN IN AGRICULTURE)
สายชล สินสมบูรณ์ทอง
Book
สถิติประกันชีวิต (ACTUARIAL STATISTICS)
สายชล สินสมบูรณ์ทอง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือ การวิเคราะห์เชิงสถิติ (STATISTICAL ANALYSIS)


  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือ การวิเคราะห์เชิงสถิติ (STATISTICAL ANALYSIS)
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็นค่ะ คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่ระบบ


ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 


หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th
,