หน้าร้าน
 
หนังสือแบบเรียน สสวท.
ภาษาศาสตร์
ศาสนา โหราศาสตร์
ปรัชญา จิตวิทยา
วรรณคดี วรรณกรรม
ไทยศึกษา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
บริหารธุรกิจ
หนังสือพระราชนิพนธ์
หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ
นวนิยาย เรื่องสั้น
หนังสือสำหรับเด็ก
หนังสือสำหรับเยาวชน
อ้างอิง พจนานุกรม
วิทยาการและเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
การท่องเที่ยว
คู่มือสอบต่างๆ
ศิลปการถ่ายภาพ
พฤติกรรมการบริหารองค์การสาธารณะ (ราคาปก 190.- )
ผู้แต่ง : วันชัย มีชาติ
ผู้แปล :
Barcode : 9789741332526
ISBN : 9741332521
ปีพิมพ์ : 3 / 2556
ขนาด (w x h) : 145 x 210 mm.
ปก / จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 384 หน้า
ราคาปก : 40.00 บาท
ราคาพิเศษ : 36.00 บาท  (เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์)  
ประหยัด : 4.00 บาท 

รายละเอียดสินค้า
          หนังสือ “พฤติกรรมการบริหารองค์การสาธารณะ” นี้ ผู้เขียนกำหนดขอบเขตของเนื้อหาและเขียนขึ้นเพื่อใช้ประกอลบการศึกษาพฤติกรรมการบริหารในระดับปริญญาตรี ซึ่งผู้เขียนได้รับมอบหมายให้สอนวิชานี้ และใช้บางส่วนในวิชาองค์การและการจัดการในระดับปริญญาโท พฤติกรรมการบริหารองค์การสาธารณะ สามารถแบ่งการนำเสนอออกเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนที่หนึ่ง เป็นการกล่าวถึง สภาพหรือบทนำในการศึกษาพฤติกรรมการบริหาร อันเป็นการพิจารณาถึงความหมาย ขอบเขตของการศึกษาพฤติกรรมการบริหาร ระดับวิเคราะห์ที่ใช้ในการศึกษาพฤติกรรมการบริหาร ความเกี่ยวข้องระหว่างพฤติกรรมการบริหารกับวิชาอื่นๆ รวมทั้งการใช้ศาสตร์จากหลายๆ สาขาวิชาเพื่อทำความเข้าใจกับพฤติกรรมการบริหารในองค์การ กรอบการศึกษาและตัวแปรในการเขียนหนังสือเล่มนี้ (บทที่1) ส่วนที่สอง เป็นการทำความเข้าใจกับหน่วยวิเคราะห์ระดับบุคคล ซึ่งเป็นหน่วยวิเคราะห์แรกในการศึกษาพฤติกรรมการบริหาร โดยจะพิจารณาถึงพฤติกรรมของบุคคล (บทที่ 2) อันได้แก่ บุคลิกการเรียนรู้ การรับรู้ทัศนคติ ค่านิยมต่างๆ ซึ่งส่งผลให้บุคคลมีพฤติกรรมที่แตกต่างกัน การจูงใจ (บทที่3) ซึ่งอธิบายแนวทางการจูงใจมนุษย์ในองค์การ ส่วนที่สาม การวิเคราะห์พฤติกรรมระดับกลุ่ม ซึ่งพิจารณาถึงปัจจัยที่มีผลต่อการดำเนินงานของกลุ่ม อันได้แก่ การวิเคราะห์ พฤติกรรมกลุ่ม (บทที่ 4) ซึ่งกล่าวถึงกลุ่ม การรวมกลุ่ม ปัจจัยที่มีผลต่อกลุ่ม พัฒนาการของกลุ่ม การติดต่อสื่อสาร (บทที่ 5) ซึ่งศึกษาวิธีการสื่อสารในองค์การ ความขัดแย้ง (บทที่ 6) เป็นการทำความเข้าใจกับความขัดแย้งทั้งในแง่ของแนวความคิด สาเหตุ พัฒนาการ และการจัดการกับความขัดแย้ง และภาวะผู้นำ (บทที่ 7) ซึ่งอธิบายแนวความคิดต่างๆ เกี่ยวกับผู้นำ อำนาจและการเมืองในองค์การ (บทที่ 8) อันเป็นการอธิบายลักษณะของการเมืองภายในองค์การ ส่วนที่สี่ การวิเคราะห์พฤติกรรมระดับองค์การเป็นการมองการแสดงออกขององค์การโดยพิจารณาในเรื่องต่างๆ คือ วงจรชีวิตขององค์การ (บทที่ 9) ซึ่งพิจารณาถึงองค์การในฐานะหน่วยชีวิตที่มีช่วงวัยต่างๆ และแต่ละวัยจะมีพฤติกรรมบางประการ ซึ่งนักบริหารจะต้องรู้ถึงวิธีการในการจัดการกับองค์การในแต่ละวัย ด้วยวัฒนธรรมองค์การ (บทที่ 10) เป็นการทำความเข้าใจกับบุคลิกขององค์การ การพิจารณาถึงวัฒนธรรมองค์การ การแสดงออกของวัฒนธรรมองค์การ การจัดการกับวัฒนธรรมองค์การและปัจจัยที่มีผลต่อวัฒนธรรมองค์การ และการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์การ (บทที่11) ซึ่งอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงองค์การ พฤติกรรมที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงองค์การ การต่อต้านการพัฒนาองค์การทั้งในด้านของเครื่องมือ และกระบวนการต่างๆ
ไม่มีสินค้าที่เกี่ยวข้องค่ะ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือ พฤติกรรมการบริหารองค์การสาธารณะ (ราคาปก 190.- )


  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือ พฤติกรรมการบริหารองค์การสาธารณะ (ราคาปก 190.- )
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็นค่ะ คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่ระบบ


ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 

หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th