หน้าร้าน
 
หนังสือแบบเรียน สสวท.
ภาษาศาสตร์
ศาสนา โหราศาสตร์
ปรัชญา จิตวิทยา
วรรณคดี วรรณกรรม
ไทยศึกษา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
บริหารธุรกิจ
หนังสือพระราชนิพนธ์
หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ
นวนิยาย เรื่องสั้น
หนังสือสำหรับเด็ก
หนังสือสำหรับเยาวชน
อ้างอิง พจนานุกรม
วิทยาการและเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
การท่องเที่ยว
คู่มือสอบต่างๆ
ศิลปการถ่ายภาพ
อุดมคติวิทยา หลักสูตรสังคมศึกษาเพื่อปวงชน (ID DEOLOGY: SOCIAL STUDIES CURRICULUM FOR ALL)
ผู้แต่ง : ชรินทร์ มั่งคั่ง
ผู้แปล :
Barcode : 9789740336747
ISBN : 9789740336747
ปีพิมพ์ : 3 / 2560
ขนาด (w x h) : 190 x 260 mm.
ปก / จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 628 หน้า
ราคาปก : 590.00 บาท
ราคาพิเศษ : 531.00 บาท  (เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์)  
ประหยัด : 59.00 บาท 

รายละเอียดสินค้า
          อุดมคติวิทยาหลักสูตรวิชาสังคมศึกษาเป็นทุนทางปัญญาที่มนุษยชาติประดิษฐ์ขึ้นเพื่อให้การศึกษาเป็นวัฒนธรรมทางสังคมในการปลูกฝังความเป็นพลเมืองเข้มแข็ง คุ้มครองสิทธิ สร้างความเสมอภาค ให้โอกาสปวงชนทุกคนได้รับการเรียนรู้อย่างปราศจากอคติและสนับสนุนประชาสังคมได้มีส่วนร่วมจัดการศึกษา ผลลัพธ์ของหลักสูตรวิชาสังคมศึกษาที่ผ่านมาได้สะท้อนให้เห็นว่า คุณภาพของการจัดการศึกษาวิชาสังคมศึกษาในสถานศึกษามีผลการประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุงเกี่ยวกับทักษะการคิด ทักษะการเป็นผู้นำผู้ตามในวิถีประชาธิปไตย และผลการเรียนในวิชาพื้นฐานที่สำคัญยังต้องพัฒนาเมื่อเทียบเคียงกับคุณภาพการเรียนรู้ของเยาวชนในประเทศภูมิภาค และการศึกษายังไม่ก้าวข้ามมาตรฐานพลเมืองโลกอันถึงประสงค์ ด้วยความด้อยสมรรถนะของผู้เรียนในปัจจุบันอาจส่งผลต่อการไร้ศักยภาพของพลโลกในอนาคตได้ ซึ่งเป็นสภาพที่ไม่พึงประสงค์และจำเป็นต้องเร่งแก้ไขวิกฤตอย่างเร่งรัด การผลิตองค์ความรู้ในหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนักการศึกษาทั้งในระบบการศึกษา นอกระบบการศึกษาการศึกษาตามอัธยาศัย รวมทั้งครู อาจารย์ นักพัฒนาหลักสูตร ผู้บริหารสถานศึกษา และนักศึกษา ครูสังคมศึกษาสามารถนำความรู้เกี่ยวกับสาระความรู้การพัฒนาหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติ เพื่อปฏิรูปการเรียนการสอนวิชาสังคมศึกษาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เป้าหมายสำคัญของการออกแบบหลักสูตรทางสังคมศึกษานั้น มีจุดมุ่งหมายเพื่อสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษา การพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการศึกษา และการศึกษาสู้การมีงานทำเพื่อสร้างงาน พึ่งตนเองได้อย่างมีจริยธรรมภายใต้บริบทเศรษฐกิจและสังคมของประเทศและของโลกที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งมีความเป็นพลวัตภายใต้สังคมแห่งปัญญา สังคมแห่งการเรียนรู้ และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เพื่อให้พลเมืองมีทักษะแสวงหาความรู้และเรียนรู้ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตในสังคมอนาคต
หนังสือเล่มอื่นๆ โดย ชรินทร์ มั่งคั่ง  (บางส่วน)
Book
องค์ความรู้หลักสูตรและการสอนสังคมศึกษา
ชรินทร์ มั่งคั่ง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือ อุดมคติวิทยา หลักสูตรสังคมศึกษาเพื่อปวงชน (ID DEOLOGY: SOCIAL STUDIES CURRICULUM FOR ALL)


  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือ อุดมคติวิทยา หลักสูตรสังคมศึกษาเพื่อปวงชน (ID DEOLOGY: SOCIAL STUDIES CURRICULUM FOR ALL)
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็นค่ะ คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่ระบบ


ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 

หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th