หน้าร้าน
 
หนังสือแบบเรียน สสวท.
ภาษาศาสตร์
ศาสนา โหราศาสตร์
ปรัชญา จิตวิทยา
วรรณคดี วรรณกรรม
ไทยศึกษา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
บริหารธุรกิจ
หนังสือพระราชนิพนธ์
หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ
นวนิยาย เรื่องสั้น
หนังสือสำหรับเด็ก
หนังสือสำหรับเยาวชน
อ้างอิง พจนานุกรม
วิทยาการและเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
การท่องเที่ยว
คู่มือสอบต่างๆ
ศิลปการถ่ายภาพ
9 แผ่นดินของการปฎิรูประบบราชการ
ผู้แต่ง : ปิยนาถ บุนนาค และคณะ
ผู้แปล :
Barcode : 9789740330998
ISBN : 9789740330998
ปีพิมพ์ : 1 / 2556
ขนาด (w x h) : 190 x 260 mm.
ปก / จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 296 หน้า
ราคาปก : 550.00 บาท
ราคาพิเศษ : 468.00 บาท  (เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์)  
ประหยัด : 82.00 บาท 

รายละเอียดสินค้า
          พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช องค์ปฐมบรมราชจักรีวงศ์ทรงสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นเป็นศูนย์กลางการบริหารราชการแผ่นดินและทรงวางรากฐานระเบียบปฏิบัติของขุนนาง พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยรัชกาลที่ 2 ได้ทรงริเริ่มจัดระเบียบสังคมซึ่งเป็นต้นแบบสืบต่อมา ขณะเดียวกับที่ทรงพระปรีชาด้านอักษรศาสตร์และศิลปะ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ได้ทรงพัฒนาปรับปรุงการปกครอง การศึกษา พระพุทธศาสนา และเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการค้าขายให้เป็นระบบยิ่งขึ้น พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที 4 ทรงวางรากฐานการดำเนินพระราโชบายในการเจรจาผ่อนปรนทางการทูต การทำสนธิสัญญาไมตรีและพาณิชย์กับประเทศต่างๆ และการปรับปรุงประเทศให้ทันสมัยตามแบบตะวันตก โดยเฉพาะการบริหารราชการแผ่นดินในภาวะที่บ้านเมืองกำลังถูกคุกคามจากจักรวรรดินิยมตะวันตกซึ่งรุนแรงมากยิ่งขึ้น ในรัชกาลที่ 5 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระปิยมหาราชทรงดำเนินการปฏิรูปประเทศในลักษณะ “พลิกแผ่นดิน” ซึ่งส่งผลเป็นคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงต่ออาณาประชาราษฎร์และบ้านเมือง เป็นการวางรากฐานความเจริญด้านการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ของประเทศไทยมาจนถึงปัจจุบัน พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า รัชกาลที่ 6 ทรงปฏิรูปบ้านเมืองในลักษณะการสานต่อพระราชดำริและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระอัยยิกาธิราชและพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระบรมชนกนาถ ที่สำคัญคือการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และการปลูกฝังความรู้สึกชาตินิยม พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ได้ทรงวางรากฐานระบบข้าราชการพลเรือนไทยในยุคปัจจุบัน โดยได้มีการประกาศพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนขึ้นเป็นครั้งแรก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่แสดงให้เห็นว่าทรงเป็นแบบอย่างอันงดงามแก่เยาวชนไทย และทรงเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในยุคเริ่มต้นของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและภาวะสงครามโลกครั้งที่ 2 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลปัจจุบันทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการอันแสดงพระอัจฉริยภาพในการบริหารจัดการส่งผลเป็นคุณประโยชน์มหาศาลแก่ปวงชนบนผืนแผ่นดินไทยและประเทศชาติ ตลอดระยะเวลากว่า 6 ทศวรรษแห่งการครองสิริราชสมบัติตามพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่พระราชทานพระปฐมราชโองการว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” และทรงเป็น “เสาหลัก” ที่ค้ำจุนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาโดยตลอด ด้วยพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าวจึงทำให้อาณาประชาราษฎร์มีความร่มเย็นเป็นสุข ประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า สามารถธำรงไว้ซึ่งเอกราชและอำนาจอธิปไตยตลอดมาจวบจนปัจจุบันด้วยพระบารมีปกเกล้าปกกระหม่อมแห่งพระมหากษัตริยาธิราชทั้ง 9 แผ่นดินแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์
ไม่มีสินค้าที่เกี่ยวข้องค่ะ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือ 9 แผ่นดินของการปฎิรูประบบราชการ


  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือ 9 แผ่นดินของการปฎิรูประบบราชการ
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็นค่ะ คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่ระบบ


ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 

หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th