หน้าร้าน
 
หนังสือแบบเรียน สสวท.
ภาษาศาสตร์
ศาสนา โหราศาสตร์
ปรัชญา จิตวิทยา
วรรณคดี วรรณกรรม
ไทยศึกษา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
บริหารธุรกิจ
หนังสือพระราชนิพนธ์
หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ
นวนิยาย เรื่องสั้น
หนังสือสำหรับเด็ก
หนังสือสำหรับเยาวชน
อ้างอิง พจนานุกรม
วิทยาการและเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
การท่องเที่ยว
คู่มือสอบต่างๆ
ศิลปการถ่ายภาพ
มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม (ฉบับปรับปรุง) (ราคาปก 3 30.-)
ผู้แต่ง : จิรากรณ์ คชเสนี
ผู้แปล :
Barcode : 9789740329794
ISBN : 9789740329794
ปีพิมพ์ : 7/2555/890
ขนาด (w x h) : 190 x 260 mm.
ปก / จำนวนหน้า : ปกอ่อน/462 หน้า
ราคาปก : 40.00 บาท
ราคาพิเศษ : 36.00 บาท  (เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์)  
ประหยัด : 4.00 บาท


 

รายละเอียดสินค้า
          พัฒนาการที่เกิดขึ้นในการพิมพ์ครั้งที่ 7 เป็นวงจรการพัฒนามนุษย์กับสิ่งแวดล้อมทุกรอบ 2 ปี คือ การอ่านทานเพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์กรอบแนวคิด หลักการ เหตุผล และเนื้อหาสาระของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ทุกบท ทุกตอน มหันตภัยจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน ซึ่งดูเหมือนมีความถี่ของการเกิดและความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างผิดปกติ คำถามคือ มนุษย์ควรจะต้องทำอย่างไร ซึ่งคำตอบตั้งอยู่บนพื้นฐานการปรับตัวทางสังคมวัฒนธรรม สร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม ที่ต้องเกี่ยวข้องกับความเปราะบางความยืดหยุ่น และความสามารถปรับตัว ที่ได้มีการวิเคราะห์เพิ่มไว้ในหัวข้อความเปราะบางความยืดหยุ่น ความสามารถปรับตัว การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมโลก ในบทที่ 3 พร้อมทั้งใช้กรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้น วิเคราะห์และสังเคราะห์เป็นบทเรียน ในปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ในทุกหัวข้อตามความเหมาะสม บทที่ 4 และ 5 มีพัฒนาการดังนี้คือ การเพิ่มหัวข้อดัชนีปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม ที่เป็นความริเริ่มทางวิชาการของสถาบันการศึกษาชั้นนำของโลก มีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้ประเมินผลการพัฒนา ซึ่งมีความน่าสนใจและมีศักยภาพในการใช้ประโยชน์สูงมาก และสอดคล้องกับจุดมุ่งหมายการพัฒนาที่ต้องการสร้างความมั่นคงทางนิเวศเป็นสำคัญ ในบทที่ 4 พัฒนาหัวข้อความยากจน การพัฒนากับสิ่งแวดลิ้ม ไปเป็นความยากจน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งย้ายจากบทที่ 4 ไปอยู่บทที่ 5 เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาสหัสวรรษ ในบริบทที่เป็นจริงทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม หัวข้อโศกนาฏกรรมของทรัพย์สินร่วม มีการเพิ่มทฤษฎีความร่วมแรงร่วมใจทำของลีไลนอร์ ออสตอร์ม ซึ่งเป็นนักรัฐศาสตร์ที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาเศรษฐศาสตร์ เมื่อ พ.ศ.2551 ที่คัดค้านแนวคิดโศกนาฏกรรมของทรัพย์สินร่วมของแกเรตต์ ฮาร์ดิน ซึ่งกรอบแนวคิดและทฤษฎีทั้ง 2 มีความสำคัญยิ่งต่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บทที่ 6 การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในสังคมตั้งแต่ระดับท้องถิ่น ประเทศ ภูมิภาค จนถึงระดับโลก นอกจากปรับปรุงเนื้อหาสาระในบทแล้ว ยังเพิ่มหัวข้อกรอบนโยบายการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ทรัพยากร และการอนุรักษ์ ซึ่งผู้เขียนให้ความสนใจเป็นพิเศษในปัจจุบัน และเป็นประเด็นหลักของสังคม ในบทที่ 7 มีการเพิ่มหัวข้อนิเวศวิทยาแนวลึกและนิเวศรัฐ ซึ่งเป็นกระบวนการทางการเมืองที่มีแนวคิดทางนิเวศวิทยาเป็นพื้นฐาน เพื่อขับเคลื่อนสังคมไปสู่รัฐในอุดมคติที่มีความจีรังยั่งยืนอย่างแท้จริง ซึ่งได้แก่ “นิเวศรัฐ –Ecotopia” เนื่องจากเป็นบทที่ว่าด้วยจริยธรรมเป็นสำคัญ ผู้เขียนจึงพัฒนาเนื้อหาสาระในหัวข้อทุกข์ในบริบททางนิเวศวิทยา จากบทความวิเคราะห์และสังเคราะห์ทางวิชาการของผู้เขียนเองในชื่อเดียวกันเข้ามาใส่ไว้ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทจริยธรรมสิ่งแวดล้อมของสังคมไทย
หนังสือเล่มอื่นๆ โดย จิรากรณ์ คชเสนี  (บางส่วน)
Book
นิเวศวิทยาเพื่อสิ่งแวดล้อม (ราคาปก 260.-)
จิรากรณ์ คชเสนี และคณะ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม (ฉบับปรับปรุง) (ราคาปก 3 30.-)


  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือ มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม (ฉบับปรับปรุง) (ราคาปก 3 30.-)
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็นค่ะ คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่ระบบ


ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 


หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3703,08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th
,