หน้าร้าน
 
ภาษาศาสตร์
ศาสนา โหราศาสตร์
ปรัชญา จิตวิทยา
วรรณคดี วรรณกรรม
ไทยศึกษา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
บริหารธุรกิจ
หนังสือพระราชนิพนธ์
หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ
นวนิยาย เรื่องสั้น
หนังสือสำหรับเด็ก
หนังสือสำหรับเยาวชน
อ้างอิง พจนานุกรม
วิทยาการและเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
การท่องเที่ยว
คู่มือสอบต่างๆ
ศิลปการถ่ายภาพ
Book
การบัญชีขั้นสูง รู้พื้นฐาน กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
ผู้แต่ง/ผู้แปล : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรว
Barcode : 9789740329725
ISBN : 9789740011699
ปีพิมพ์ : 9 / 2550
ขนาด (w x h) : 210 x 295 mm.
ปก / จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 288 หน้า
หมวดหนังสือ : การบัญชี
ราคาปก : 320.00 บาท
ราคาพิเศษ : 320.00 บาท  
ส่วนลด : สินค้าพิเศษ ไม่มีส่วนลดค่ะ

    *

 

รายละเอียดสินค้า
          หนังสือ การบัญชีขั้นสูง 1 เป็นหนังสือที่เสนอเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีเพื่อใช้ประกอบการบรรยายวิชา การบัญชีขั้นสูง 1 ซึ่งเป็นวิชาเอกของหลักสูตรปริญญาบัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้นอกจากจะให้ความรู้แก่นิสิตที่ทำการศึกษารายวิชาดังกล่าวแล้ว ยังจะเป็นประโยชน์ต่อนักบัญชีทั่วไปที่สนใจในเรื่องของการบัญชีเกี่ยวกับการรวมธุรกิจ และการจัดทำงบการเงินรวม เนื้อหาของหนังสือครอบคลุมถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง เสนอวิธีการบัญชี พร้อมข้อสนับสนุนและข้อโต้แย้งในแต่ละวิธี ในการพิมพ์ครั้งที่ 6 นี้ ได้มีการปรับปรุงเนื้อหาให้สอดคล้องกับมาตรฐานการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการรวมธุรกิจของสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 3 (ปรับปรุง 2552) เรื่องการรวมธุรกิจ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 27 (ปรับปรุง 2552) เรื่องงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 28 (ปรับปรุง 2552) เรื่องเงินลงทุนในบริษัทร่วมและมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 21 (ปรับปรุง 2552) เรื่องผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ
หนังสือเล่มอื่นๆ โดย สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรว  (บางส่วน)
Book
คณิตศาสตร์อัจฉริยะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พ.ศ. 2555 :แนวคิดข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ โครงการพัฒน
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรว
Book
วิทยาศาสตร์อัจฉริยะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 พ.ศ. 2555 :แนวคิดข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ โครงการพั
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรว
Book
วิทยาศาสตร์อัจฉริยะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พ.ศ. 2555 :แนวคิดข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์ โครงการพั
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรว
Book
คณิตศาสตร์อัจฉริยะ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 พ.ศ. 2555 :แนวคิดข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ โครงการพัฒน
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรว
Book
สมการเชิงฟังก์ชัน (สสวท.) :เอกสารเสริมความรู้ วิชาคณิตศาสตร์
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรว
Book
ทฤษฎีจำนวน (สสวท.) :เอกสารเสริมความรู้ วิชาคณิตศาสตร์
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรว
ความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือ การบัญชีขั้นสูง รู้พื้นฐาน กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์


  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือ การบัญชีขั้นสูง รู้พื้นฐาน กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็นค่ะ คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่ระบบ


ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 

หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | เผยแพร่ผลงานกับเรา | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th