หน้าร้าน
 
ภาษาศาสตร์
ศาสนา โหราศาสตร์
ปรัชญา จิตวิทยา
วรรณคดี วรรณกรรม
ไทยศึกษา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
บริหารธุรกิจ
หนังสือพระราชนิพนธ์
หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ
นวนิยาย เรื่องสั้น
หนังสือสำหรับเด็ก
หนังสือสำหรับเยาวชน
อ้างอิง พจนานุกรม
วิทยาการและเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
การท่องเที่ยว
คู่มือสอบต่างๆ
ศิลปการถ่ายภาพ
เทคนิคการบริหาร สำหรับนักบริหารการศึกษามืออาช ีพ (ฉบับปรับปรุง)
ผู้แต่ง : วีระยุทธ ชาตะกาญจน์
ผู้แปล :
Barcode : 9789740328995
ISBN : 9789740328995
ปีพิมพ์ : 4 / 2556
ขนาด (w x h) : 145 x 210 mm.
ปก / จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 402 หน้า
หมวดหนังสือ : การบริหารการศึกษา
ราคาปก : 180.00 บาท
ราคาพิเศษ : 162.00 บาท  (เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์)  
ประหยัด : 18.00 บาท 

รายละเอียดสินค้า
          เป็นหนังสือที่ได้นำเสนอสาระของเทคนิคและศาสตร์ทางการบริหารสมัยใหม่ ประกอบด้วยวิธีการพัฒนาสถานศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษาที่หลากหลาย เช่น การสร้างกลุ่มควบคุมคุณภาพ (QC) การบริหารแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การ (TQM) ระบบบริหารโดยใช้ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ดัชนีวัดความสำเร็จแบบสมดุล (BSC) Six Sigma การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (RBM) การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) และความเข้าใจถึงแนวคิดของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่ถูกต้อง รวมถึงแนวทางการบริหาร และการจัดการศึกษาตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 องค์ความรู้เหล่านี้จะมีส่วนในการพัฒนาความรอบรู้ และวิสัยทัศน์ของผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาให้สามารถพัฒนาระบบการบริหารจัดการหน่วยงานหรือสถานศึกษาของตนเองให้มีความเป็นเลิศ ก่อให้เกิดคุณภาพ อันจะส่งผลต่อความเป็นมืออาชีพของผู้ประกอบการวิชาชีพบริหารการศึกษาได้ในที่สุด
หนังสือเล่มอื่นๆ โดย วีระยุทธ ชาตะกาญจน์  (บางส่วน)
Book
การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา (RESEARCH FOR EDUCATIONAL ADMINISTRATION DEVELOPMENT)
วีระยุทธ ชาตะกาญจน์
ความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือ เทคนิคการบริหาร สำหรับนักบริหารการศึกษามืออาช ีพ (ฉบับปรับปรุง)


  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือ เทคนิคการบริหาร สำหรับนักบริหารการศึกษามืออาช ีพ (ฉบับปรับปรุง)
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็นค่ะ คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่ระบบ


ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 

หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | เผยแพร่ผลงานกับเรา | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th