หน้าร้าน
 
ภาษาศาสตร์
ศาสนา โหราศาสตร์
ปรัชญา จิตวิทยา
วรรณคดี วรรณกรรม
ไทยศึกษา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
บริหารธุรกิจ
หนังสือพระราชนิพนธ์
หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ
นวนิยาย เรื่องสั้น
หนังสือสำหรับเด็ก
หนังสือสำหรับเยาวชน
อ้างอิง พจนานุกรม
วิทยาการและเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
การท่องเที่ยว
คู่มือสอบต่างๆ
ศิลปการถ่ายภาพ
เทคนิคการบริหาร สำหรับนักบริหารการศึกษามืออาช ีพ (ฉบับปรับปรุง) (ราคาปก 180.-)
ผู้แต่ง : วีระยุทธ ชาตะกาญจน์
ผู้แปล :
Barcode : 9789740328995
ISBN : 9789740328995
ปีพิมพ์ : 4 / 2556
ขนาด (w x h) : 145 x 210 mm.
ปก / จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 402 หน้า
หมวดหนังสือ : การบริหารการศึกษา
ราคาปก : 90.00 บาท
ราคาพิเศษ : 81.00 บาท  (เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์)  
ประหยัด : 9.00 บาท 

รายละเอียดสินค้า
          เป็นหนังสือที่ได้นำเสนอสาระของเทคนิคและศาสตร์ทางการบริหารสมัยใหม่ ประกอบด้วยวิธีการพัฒนาสถานศึกษาหรือหน่วยงานทางการศึกษาที่หลากหลาย เช่น การสร้างกลุ่มควบคุมคุณภาพ (QC) การบริหารแบบมุ่งคุณภาพทั้งองค์การ (TQM) ระบบบริหารโดยใช้ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ดัชนีวัดความสำเร็จแบบสมดุล (BSC) Six Sigma การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ (RBM) การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) และความเข้าใจถึงแนวคิดของระบบการประกันคุณภาพการศึกษาที่ถูกต้อง รวมถึงแนวทางการบริหาร และการจัดการศึกษาตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 องค์ความรู้เหล่านี้จะมีส่วนในการพัฒนาความรอบรู้ และวิสัยทัศน์ของผู้บริหารการศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาให้สามารถพัฒนาระบบการบริหารจัดการหน่วยงานหรือสถานศึกษาของตนเองให้มีความเป็นเลิศ ก่อให้เกิดคุณภาพ อันจะส่งผลต่อความเป็นมืออาชีพของผู้ประกอบการวิชาชีพบริหารการศึกษาได้ในที่สุด
หนังสือเล่มอื่นๆ โดย วีระยุทธ ชาตะกาญจน์  (บางส่วน)
Book
การวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารการศึกษา (RESEARCH FOR EDUCATIONAL ADMINISTRATION DEVELOPMENT)
วีระยุทธ ชาตะกาญจน์
ความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือ เทคนิคการบริหาร สำหรับนักบริหารการศึกษามืออาช ีพ (ฉบับปรับปรุง) (ราคาปก 180.-)


  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือ เทคนิคการบริหาร สำหรับนักบริหารการศึกษามืออาช ีพ (ฉบับปรับปรุง) (ราคาปก 180.-)
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็นค่ะ คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่ระบบ


ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 

หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | เผยแพร่ผลงานกับเรา | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th