หน้าร้าน
 
ภาษาศาสตร์
ศาสนา โหราศาสตร์
ปรัชญา จิตวิทยา
วรรณคดี วรรณกรรม
ไทยศึกษา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
บริหารธุรกิจ
หนังสือพระราชนิพนธ์
หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ
นวนิยาย เรื่องสั้น
หนังสือสำหรับเด็ก
หนังสือสำหรับเยาวชน
อ้างอิง พจนานุกรม
วิทยาการและเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
การท่องเที่ยว
คู่มือสอบต่างๆ
ศิลปการถ่ายภาพ
การออกแบบการวิจัย วิธีการเชิงปริมาณ เชิงคุณภา าพ และผสมผสานวิธีการ
ผู้แต่ง : องอาจ นัยพัฒน์
ผู้แปล :
Barcode : 9789740328339
ISBN : 9789740328339
ปีพิมพ์ : 2 / 2554
ขนาด (w x h) : 190 x 260 mm.
ปก / จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 401 หน้า
หมวดหนังสือ : หลักการวิจัย
ราคาปก : 359.00 บาท
ราคาพิเศษ : 323.00 บาท  (เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์)  
ประหยัด : 36.00 บาท


 

รายละเอียดสินค้า
          หนังสือตำรานี้ได้เรียบเรียงขึ้นเพื่อมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อให้ผู้อ่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบวิธีการแสวงหาหรือสร้างความรู้ ด้วยวิธีการวิจัยที่ถูกต้องเหมาะสมกับ “โจทย์” หรือประเด็นคำถามเกี่ยวกับปรากฎการณ์ที่สนใจใคร่รู้คำตอบ รวมทั้งสอดคล้องกลมกลืนกับบริบท อันเป็นเงื่อนไขบีบบังคับในกระบวนการแสวงหาหรือสร้างความรู้ หรือไม่ เพียงใด ภายใต้ฐานความเชื่อตามกระบวนทัศน์ที่นักวิจัยยึดถือเป็นกรอบคิด สาระของหนังสือตำราเล่มนี้แบ่งออกเป็น 4 ส่วน โดยเป็นการเรียบเรียงที่มุ่งขยายรายละเอียดเกี่ยวกับการออกแบบการวิจัยที่กล่าวไว้ไม่มากนักในหนังสือตำราชื่อ “วิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์” พิมพ์ครั้งที่ 4 (องอาจ นัยพัฒน์ , 2554) คือ ส่วนที่ 1 : มุ่งเน้นให้ผู้อ่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับฐานคิดและกระบวนการออกแบบการแสวงหา/สร้างความรู้ด้วยการทำวิจัย มี 3 บท ได้แก่ บทที่ 1 มโนทัศน์รากฐานการออกแบบการวิจัย ที่มุ่งเสนอฐานคิดการออกแบบกระบวนการทำวิจัยเพื่อแสวงหา/สร้างความรู้ตาม 3 กระบวนทัศน์หลัก บทที่ 2 การศึกษาทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อการออกแบบการวิจัย และบทที่ 3 การจัดทำและการประเมินข้อเสนอโครงการทำวิจัยและการตระหนักในจรรยาบรรณการวิจัย ส่วนที่ 2 : มุ่งเน้นอธิบายฐานคิดและวิธีการออกแบบทำวิจัยด้วยวิธีการเชิงปริมาณ มี 2 บท ได้แก่ บทที่ 4 การออกแบบการวิจัยเชิงทดลองและกึ่งการทดลอง และบทที่ 5 การออกแบบการวิจัยเชิงสำรวจ ส่วนที่ 3 : มุ่งเน้นอธิบายฐานคิดและวิธีการออกแบบทำวิจัยด้วยการผสมผสานวิธีการเชิงปริมาณและวิธีการเชิงคุณภาพ มี 2 บท ได้แก่ บทที่ 6 การออกแบบการวิจัยและพัฒนา และบทที่ 7 การออกแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ส่วนที่ 4 : มุ่งเน้นอธิบายฐานคิดและวิธีการออกแบบทำวิจัยด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ มี 1 บท ได้แก่ บทที่ 8 การศึกษาเฉพาะกรณีเชิงคุณภาพ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือ การออกแบบการวิจัย วิธีการเชิงปริมาณ เชิงคุณภา าพ และผสมผสานวิธีการ


  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือ การออกแบบการวิจัย วิธีการเชิงปริมาณ เชิงคุณภา าพ และผสมผสานวิธีการ
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็นค่ะ คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่ระบบ


ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 

หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th