หน้าร้าน
 
หนังสือแบบเรียน สสวท.
ภาษาศาสตร์
ศาสนา โหราศาสตร์
ปรัชญา จิตวิทยา
วรรณคดี วรรณกรรม
ไทยศึกษา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
บริหารธุรกิจ
หนังสือพระราชนิพนธ์
หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ
นวนิยาย เรื่องสั้น
หนังสือสำหรับเด็ก
หนังสือสำหรับเยาวชน
อ้างอิง พจนานุกรม
วิทยาการและเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
การท่องเที่ยว
คู่มือสอบต่างๆ
ศิลปการถ่ายภาพ
การออกแบบการวิจัย วิธีการเชิงปริมาณ เชิงคุณภา าพ และผสมผสานวิธีการ
ผู้แต่ง : องอาจ นัยพัฒน์
ผู้แปล :
Barcode : 9789740328339
ISBN : 9789740328339
ปีพิมพ์ : 2 / 2554
ขนาด (w x h) : 190 x 260 mm.
ปก / จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 401 หน้า
หมวดหนังสือ : หลักการวิจัย
ราคาปก : 359.00 บาท
ราคาพิเศษ : 323.00 บาท  (เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์)  
ประหยัด : 36.00 บาท


 

รายละเอียดสินค้า
          หนังสือตำรานี้ได้เรียบเรียงขึ้นเพื่อมีจุดมุ่งหมายหลักเพื่อให้ผู้อ่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบวิธีการแสวงหาหรือสร้างความรู้ ด้วยวิธีการวิจัยที่ถูกต้องเหมาะสมกับ “โจทย์” หรือประเด็นคำถามเกี่ยวกับปรากฎการณ์ที่สนใจใคร่รู้คำตอบ รวมทั้งสอดคล้องกลมกลืนกับบริบท อันเป็นเงื่อนไขบีบบังคับในกระบวนการแสวงหาหรือสร้างความรู้ หรือไม่ เพียงใด ภายใต้ฐานความเชื่อตามกระบวนทัศน์ที่นักวิจัยยึดถือเป็นกรอบคิด สาระของหนังสือตำราเล่มนี้แบ่งออกเป็น 4 ส่วน โดยเป็นการเรียบเรียงที่มุ่งขยายรายละเอียดเกี่ยวกับการออกแบบการวิจัยที่กล่าวไว้ไม่มากนักในหนังสือตำราชื่อ “วิธีวิทยาการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์” พิมพ์ครั้งที่ 4 (องอาจ นัยพัฒน์ , 2554) คือ ส่วนที่ 1 : มุ่งเน้นให้ผู้อ่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับฐานคิดและกระบวนการออกแบบการแสวงหา/สร้างความรู้ด้วยการทำวิจัย มี 3 บท ได้แก่ บทที่ 1 มโนทัศน์รากฐานการออกแบบการวิจัย ที่มุ่งเสนอฐานคิดการออกแบบกระบวนการทำวิจัยเพื่อแสวงหา/สร้างความรู้ตาม 3 กระบวนทัศน์หลัก บทที่ 2 การศึกษาทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อการออกแบบการวิจัย และบทที่ 3 การจัดทำและการประเมินข้อเสนอโครงการทำวิจัยและการตระหนักในจรรยาบรรณการวิจัย ส่วนที่ 2 : มุ่งเน้นอธิบายฐานคิดและวิธีการออกแบบทำวิจัยด้วยวิธีการเชิงปริมาณ มี 2 บท ได้แก่ บทที่ 4 การออกแบบการวิจัยเชิงทดลองและกึ่งการทดลอง และบทที่ 5 การออกแบบการวิจัยเชิงสำรวจ ส่วนที่ 3 : มุ่งเน้นอธิบายฐานคิดและวิธีการออกแบบทำวิจัยด้วยการผสมผสานวิธีการเชิงปริมาณและวิธีการเชิงคุณภาพ มี 2 บท ได้แก่ บทที่ 6 การออกแบบการวิจัยและพัฒนา และบทที่ 7 การออกแบบการวิจัยเชิงปฏิบัติการ ส่วนที่ 4 : มุ่งเน้นอธิบายฐานคิดและวิธีการออกแบบทำวิจัยด้วยวิธีการเชิงคุณภาพ มี 1 บท ได้แก่ บทที่ 8 การศึกษาเฉพาะกรณีเชิงคุณภาพ
ไม่มีสินค้าที่เกี่ยวข้องค่ะ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือ การออกแบบการวิจัย วิธีการเชิงปริมาณ เชิงคุณภา าพ และผสมผสานวิธีการ


  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือ การออกแบบการวิจัย วิธีการเชิงปริมาณ เชิงคุณภา าพ และผสมผสานวิธีการ
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็นค่ะ คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่ระบบ


ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 

หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th