หน้าร้าน
 
ภาษาศาสตร์
ศาสนา โหราศาสตร์
ปรัชญา จิตวิทยา
วรรณคดี วรรณกรรม
ไทยศึกษา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
บริหารธุรกิจ
หนังสือพระราชนิพนธ์
หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ
นวนิยาย เรื่องสั้น
หนังสือสำหรับเด็ก
หนังสือสำหรับเยาวชน
อ้างอิง พจนานุกรม
วิทยาการและเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
การท่องเที่ยว
คู่มือสอบต่างๆ
ศิลปการถ่ายภาพ
Book
ข้อควรระวังทางกฎหมายของพยาบาล
ผู้แต่ง : มานิตย์ จุมปา
ผู้แปล :
Barcode : 9789740326762
ISBN : 9789740326762
ปีพิมพ์ : 3 / 2555
ขนาด (w x h) : 130 x 210 mm.
ปก / จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 113 หน้า
หมวดหนังสือ : พยาบาลศาสตร์
ราคาปก : 70.00 บาท
ราคาพิเศษ : 63.00 บาท  (เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์)  
ประหยัด : 7.00 บาท 

รายละเอียดสินค้า
          หนังสือ “ข้อควรระวังทางกฎหมายของพยาบาล” นี้มุ่งที่จะศึกษาว่าในวิถีของกฎหมาย ปัจจุบันพยาบาลมีข้อควรระวังทางกฎหมายประการใดบ้าง เพื่อที่จะได้ไม่ต้องรับผิดในการกระทำที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับอาชีพพยาบาล โดยศึกษาถึงการกระทำของพยาบาลในการทำการรักษาคนไข้ที่อยู่ในความดูแลของพยาบาลว่า ถ้าพยาบาลได้ละเมิดต่อคนไข้ พยาบาลจะต้องมีความรับผิดในทางกฎหมายประการใด ต้องรับโทษตามกฎหมายประการใดบ้าง และมีกรณีใดบ้างที่แม้จะถือว่าพยาบาลทำละเมิดต่อคนไข้แต่พยาบาลไม่ต้องรับผิด โดยจะพิจารณาทั้งความรับผิดของหน่วยงานที่พยาบาลนั้นสังกัดอยู่ และความรับผิดส่วนตัวของพยาบาล หนังสือนี้น่าจะเป็นประโยชน์แก่พยาบาลในการที่จะได้ทราบถึงข้อควรระวังทางกฎหมาย เพื่อจะได้ระมัดระวังไม่กระทำการใดที่อาจเป็นเหตุให้ต้องรับผิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ในเบื้องต้นนี้ แม้ว่าในการปฏิบัติหน้าที่พยาบาลนั้น เมื่อมีการปฏิบัติงานก็ย่อมจะต้องเกิดความผิดพลาดได้ เพราะผู้ที่ไม่เคยกระทำผิด คือผู้ที่ไม่เคยทำอะไรเลย ดังนั้น เมื่อมีการกระทำ ความผิดพลาดย่อมเกิดขึ้นได้เป็นปกติ เพียงแต่ว่า หากความผิดพลาดนั้นเกิดจากเจตนาจะให้เกิดความผิดพลาด หรือจงใจให้เกิดความผิดพลาด หรือประมาทเลินเล่อก่อให้เกิดความผิดพลาดเสียแล้ว ย่อมจะทำให้ผู้ที่กระทำการผิดพลาดดังกล่าวนั้นต้องรับผิดในทางกฎหมายได้ แต่หากเราเข้าใจในเบื้องต้นถึงโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาด และหาทางในการป้องกันความผิดพลาดนั้นเสียตั้งแต่ต้น ก็ย่อมจะทำให้เราหลุดพ้นจากความรับผิดต่างๆได้ ซึ่งดีกว่าปล่อยให้เกิดความผิดพลาดแล้วจึงมาหาทางในการแก้ไข เปรียบเหมือนดังคนเราต้องดูแลรักษาสุขภาพให้ดี ดีกว่าปล่อยให้มีโรคภัยไข้เจ็บแล้วจึงค่อยหาทางในการเยียวยาแก้ไข
หนังสือเล่มอื่นๆ โดย มานิตย์ จุมปา  (บางส่วน)
Book
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย
มานิตย์ จุมปา :บรรณาธิการ
Book
หลักกฎหมายรัฐธรรมนูญ (PRINCIPLES OF CONSTITUT IONAL LAW)
มานิตย์ จุมปา 
Book
การศึกษากฎหมายและการตอบข้อสอบกฎหมาย  (สำหรับผ ู้เริ่มต้น)
มานิตย์ จุมปา
Book
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป (INTROD UCTION TO LAW)
มานิตย์ จุมปา และคณะ
Book
คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพ ย์สิน
มานิตย์ จุมปา
Book
คำอธิบายกฎหมายปกครอง เล่ม 1 ว่าด้วยหลักทั่วไป (ฉบับปรับปรุง)
มานิตย์ จุมปา
ความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือ ข้อควรระวังทางกฎหมายของพยาบาล


  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือ ข้อควรระวังทางกฎหมายของพยาบาล
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็นค่ะ คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่ระบบ


ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 

หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | เผยแพร่ผลงานกับเรา | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th