หน้าร้าน
 
หนังสือแบบเรียน สสวท.
ภาษาศาสตร์
ศาสนา โหราศาสตร์
ปรัชญา จิตวิทยา
วรรณคดี วรรณกรรม
ไทยศึกษา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
บริหารธุรกิจ
หนังสือพระราชนิพนธ์
หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ
นวนิยาย เรื่องสั้น
หนังสือสำหรับเด็ก
หนังสือสำหรับเยาวชน
อ้างอิง พจนานุกรม
วิทยาการและเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
การท่องเที่ยว
คู่มือสอบต่างๆ
ศิลปการถ่ายภาพ
เศรษฐศาสตร์ภาครัฐ ทฤษฎีและแนวคิดเชิงนโยบาย
ผู้แต่ง : ชัยรัตน์ เอี่ยมกุลวัฒน์
ผู้แปล :
Barcode : 9786165519359
ISBN : 9786165519359
ปีพิมพ์ : 1/2558/600
ขนาด (w x h) : 190 x 260 mm.
ปก / จำนวนหน้า : ปกอ่อน/310 หน้า
หมวดหนังสือ : เศรษฐศาสตร์
ราคาปก : 390.00 บาท
ราคาพิเศษ : 351.00 บาท  (เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์)  
ประหยัด : 39.00 บาท 

รายละเอียดสินค้า
          ตำรา “เศรษฐศาสตร์ภาครัฐ : ทฤษฎีและแนวคิดเชิงนโยบาย ได้รวบรวมทฤษฎีว่าด้วยรายจ่ายภาครัฐและทฤษฎีว่าด้วยภาษีอากรที่สามารถประยุกต์ใช้ในบริบทของประเทศไทย ซึ่งได้มาจากการรวบรวมทฤษฎีที่ทันสมัยและองค์ความรู้ทางด้านเศรษฐศาสตร์ภาครัฐ (Public Economic) ที่ได้มาจากประสบการณ์ในการสอนเป็นระยะเวลากว่า 16 ปี ในวิชาเศรษฐศาสตร์การคลังสาธารณะ (Economics of Public Finance) ซึ่งได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น เศรษฐศาสตร์สาธารณะ (Public Economics) ในระยะต่อมา ดังนั้นตำราเล่มนี้เหมาะสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรีและปริญญาโท รวมทั้งนิสิตปริญญาเอกที่ต้องการทบทวนทฤษฎีและแนวคิดของเศรษฐศาสตร์ภาครัฐ ตำราเล่มนี้ยังเหมาะสำหรับผู้สนใจทั่วไป ที่ต้องการศึกษาแนวคิดรวมทั้งผลกระทบของนโยบายรายจ่ายภาครัฐและภาษีอากรที่มีต่อการจัดสรรทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจ (allocation) และการกระจายรายได้ (distribution) ตำราเล่มนี้แบ่งออกเป็น 3 ตอน ตอนที่ 1 ศึกษาบทบาทภาครัฐบาลในประเทศไทย และความล้มเหลวของกลไกตลาด ตอนที่ 2 ศึกษาทฤษฎีและนโยบายเกี่ยวกับรายจ่ายภาครัฐ ได้แก่ สินค้าสาธารณะ ปัญหาผลกระทบต่อผู้อื่น การกระจายรายได้ การศึกษา การประกันสุขภาพ และการคุ้มครองสังคม ตอนที่ 3 ศึกษาทฤษฎีภาษีอากร รวมทั้งผลกระทบของนโยบายภาษีอากร โดยเน้นประสิทธิภาพและความเป็นธรรมของภาษีอากร เนื้อหาภาษีอากรยังแบ่งการศึกษาเป็นประเภทภาษี ได้แก่ ภาษีการขายทั่วไป เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม และ ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีการขายเฉพาะอย่าง เช่น ภาษีสรรพสามิต และภาษีศุลกากร ภาษีเงินได้ เช่น ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล และภาษีเงินได้ปิโตรเลียม รวมทั้งภาษีทรัพย์สิน เช่น ภาษีการรับมรดก ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็นรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ไม่มีสินค้าที่เกี่ยวข้องค่ะ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือ เศรษฐศาสตร์ภาครัฐ ทฤษฎีและแนวคิดเชิงนโยบาย


  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือ เศรษฐศาสตร์ภาครัฐ ทฤษฎีและแนวคิดเชิงนโยบาย
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็นค่ะ คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่ระบบ


ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 


หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3703,08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th
,