หน้าร้าน
 
หนังสือแบบเรียน สสวท.
ภาษาศาสตร์
ศาสนา โหราศาสตร์
ปรัชญา จิตวิทยา
วรรณคดี วรรณกรรม
ไทยศึกษา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
บริหารธุรกิจ
หนังสือพระราชนิพนธ์
หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ
นวนิยาย เรื่องสั้น
หนังสือสำหรับเด็ก
หนังสือสำหรับเยาวชน
อ้างอิง พจนานุกรม
วิทยาการและเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
การท่องเที่ยว
คู่มือสอบต่างๆ
ศิลปการถ่ายภาพ
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม R (DATA ANALY SIS USING R PROGRAM)
ผู้แต่ง : สายชล สินสมบูรณ์ทอง
ผู้แปล :
Barcode : 9786164970588
ISBN : 9786164970588
ปีพิมพ์ : 1/2562/990
ขนาด (w x h) : 185 x 260 mm.
ปก / จำนวนหน้า : ปกอ่อน/548 หน้า
ราคาปก : 350.00 บาท
ราคาพิเศษ : 280.00 บาท  (เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์)  
ประหยัด : 70.00 บาท 

รายละเอียดสินค้า
          หนังสือการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม R เหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษาในระดับปริญญาตรีและปริญญาโทในหลายคณะ เช่น วิทยาศาสตร์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมเกษตร ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และแพทยศาสตร์ เป็นต้น ที่ต้องการนำโปรแกรม R ไปใช้ในการทำปัญหาพิเศษ การทำวิทยานิพนธ์ หรือการทำวิจัย ในบริษัท หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วยเนื้อหา 17 บท คือ บทนำโปรแกรม R การใช้งาน R Commander สถิติเชิงพรรณา การสร้างฟังก์ชัน การจำลองข้อมูล การอนุมานตัวอย่าง 1 กลุ่ม การอนุมานตัวอย่าง 2 กลุ่ม การทดสอบไคกำลังสอง การวิเคราะห์ความแปรปรวน การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ การทดสอบความสัมพันธ์กันของตัวแปร การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์อย่างง่าย การวิเคราะห์การถดถอยและสหสัมพันธ์พหุคูณ แผนภูมิควบคุมสำหรับตัวแปร แผนภูมิควบคุมสำหรับลักษณะ และความสามารถของกระบวนการ
หนังสือเล่มอื่นๆ โดย สายชล สินสมบูรณ์ทอง  (บางส่วน)
Book
การวางแผนแบบการทดลองและการวิเคราะห์ความแปรปรว นโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MINITAB
สายชล สินสมบูรณ์ทอง
Book
สถิติเบื้องต้น (ELEMENTARY STATISTICS)
สายชล สินสมบูรณ์ทอง
Book
การทำเหมืองข้อมูล เล่ม 1 การค้นหาความรู้จากข้ ้อมูล (DATA MINING 1: DISCOVERING KNOWLEDGE I
สายชล สินสมบูรณ์ทอง
Book
การวางแผนการทดลองทางการเกษตร (EXPERIMENTAL DE SIGN IN AGRICULTURE)
สายชล สินสมบูรณ์ทอง
Book
สถิติประกันชีวิต (ACTUARIAL STATISTICS)
สายชล สินสมบูรณ์ทอง
Book
การทำเหมืองข้อมูล เล่ม 2 วิธีการและตัวแบบ (DA ATA MINING 2: METHOD AND MODEL) (ข้อสอบ 5 พ.ศ
สายชล สินสมบูรณ์ทอง
ความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม R (DATA ANALY SIS USING R PROGRAM)


  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม R (DATA ANALY SIS USING R PROGRAM)
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็นค่ะ คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่ระบบ


ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 


หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th
,