หน้าร้าน
 
ภาษาศาสตร์
ศาสนา โหราศาสตร์
ปรัชญา จิตวิทยา
วรรณคดี วรรณกรรม
ไทยศึกษา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
บริหารธุรกิจ
หนังสือพระราชนิพนธ์
หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ
นวนิยาย เรื่องสั้น
หนังสือสำหรับเด็ก
หนังสือสำหรับเยาวชน
อ้างอิง พจนานุกรม
วิทยาการและเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
การท่องเที่ยว
คู่มือสอบต่างๆ
ศิลปการถ่ายภาพ
การจัดการเรียนรู้ของครูยุคใหม่...สู่ประชาคมอา เซียน
ผู้แต่ง : สุคนธ์ สินธพานนท์ และคณะ
ผู้แปล :
Barcode : 9786163218780
ISBN : 9786163218780
ปีพิมพ์ : 1 / 2556
ขนาด (w x h) : 185 x 260 mm.
ปก / จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 280 หน้า
หมวดหนังสือ : การเรียน การสอน
ราคาปก : 250.00 บาท
ราคาพิเศษ : 175.00 บาท  (เฉพาะสั่งซื้อออนไลน์)  
ประหยัด : 75.00 บาท 

รายละเอียดสินค้า
          การจัดการเรียนรู้ของครูยุคใหม่...สู่ประชาคมอาเซียน เป็นหนังสือที่จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้ครูผู้สอนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้ให้แก่เด็กและเยาวชนได้ข้อคิดและนำไปประยุกต์ใช้ตามความเหมาะสม ผู้เรียบเรียงได้ให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับอาเซียนที่ทุกคนควรรู้ ตัวอย่างการวิเคราะห์ มาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัด สาระการเรียนรู้ของหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ และสาระที่เกี่ยวข้องกับอาเซียน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากคณะครูผู้สอนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ มาช่วยกันวิเคราะห์เพื่อให้ครูผู้สอนอื่นได้เห็นช่องทางในการนำสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับอาเซียนไปบูรณาการในกิจกรรมการเรียนการสอน โดยใช้วิธีการสอนหรือเทคนิคการสอนที่หลากหลาย วิธีสอนแบบบูรณาการแบบสอดแทรกหรือบูรณาการระหว่างวิชาก็เป็นวิธีหนึ่งที่สามารถเชื่อมโยงการเรียนรู้อาเซียนได้อย่างเหมาะสม ทำให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะกระบวนการเรียนรู้สู่การปฏิบัติ และมีแบบฝึกหัดทักษะการคิด ล้วนแต่เป็นส่วนสำคัญที่จะส่งผลให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรแกนกลางฯ และคุณลักษณะของเด็กไทยในประชาคมอาเซียน หนังสือเล่มนี้ยังมีตัวอย่างแผนการจัดการเรียนรู้บูรณาการสอดแทรกทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้อยู่ในตอนที่ 4 และมีตัวอย่างหน่วยการเรียนรู้บูรณาการภายในกลุ่มสาระการเรียนรู้ และระหว่างกลุ่มสาระการเรียนรู้อยู่ในตอนที่ 5 เพื่อครูผู้สอนทุกคนจะได้นำไปประยุกต์ใช้สมกับเป็นครูยุคใหม่ที่ใส่ใจเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
ไม่มีสินค้าที่เกี่ยวข้องค่ะ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือ การจัดการเรียนรู้ของครูยุคใหม่...สู่ประชาคมอา เซียน


  แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหนังสือ การจัดการเรียนรู้ของครูยุคใหม่...สู่ประชาคมอา เซียน
กรุณาเข้าสู่ระบบเพื่อแสดงความคิดเห็นค่ะ คลิกที่นี่ เพื่อเข้าสู่ระบบ


ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 

หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th