หน้าร้าน
 
บรรณารักษ์ ศาสนา จิตวิทยา
        จิตวิทยา
        ปรัชญา
ภาษาศาสตร์ วรรณคดี ประวัติศาสตร์/ไทยศึกษา ศิลปกรรม/ดนตรี/กีฬา รัฐศาสตร์/สังคม ภูมิศาสตร์/ท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย/พ.ร.บ. การเรียน การสอน นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ/การคลัง การบริหารงานบุคคล คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์/สิ่งแวดล้อม แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
        เกษตรศาสตร์
        พืชไร่
        พืชสวน
        สัตวบาล
คหกรรมศาสตร์/การตัดเย็บ การถ่ายภาพ เทคโนโลยีพลังงาน/การพิมพ์ คอมพิวเตอร์ หลักการวิจัย พระราชนิพนธ์/อ้างอิง คู่มือเรียน-สอบ นวนิยาย/เรื่องสั้น/ปกิณกะ หนังสือสำหรับเยาวชน หนังสือสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับพ่อแม่

การควบคุมและป้องกันอัคคีภัย
กิจจา จิตรภิรมย์
ราคาปก : 260.00 บาท

ราคา E-book : 175.00
เทคนิคการรักษาระบบมาตรฐาน ISO9001 อย่างยั่งยืน
ดวงใจ หทัยรัตน์ศิริ
ราคาปก : 220.00 บาท

ราคา E-book : 175.00
การทดสอบสมบัติทางกลของพลาสติก
ดร.จินตมัย สุวรรณประทีป
ราคาปก : 230.00 บาท

ราคา E-book : 229.00
งานขึ้นรูปโลหะ เล่ม 1 แม่พิมพ์โลหะแผ่น
วารุณี เปรมานนท์ และ พงศ์พันธ์ แก้วตาทิพย์
ราคาปก : 180.00 บาท

ราคา E-book : 179.00
งานขึ้นรูปโลหะ เล่ม 2 วัสดุทำพิมพ์และชิ้นงาน
วารุณี เปรมานนท์ และ อรจีรา เดี่ยววณิชย์
ราคาปก : 250.00 บาท

ราคา E-book : 249.00
เออร์กอนอมิกส์
วิฑูรย์ สิมะโชคดี
ราคาปก : 150.00 บาท

ราคา E-book : 149.00
ภาษาอังกฤษสำหรับช่างเทคนิคและวิศวกร
รศ.งามพริ้ง รุ่งโรจน์ดี
ราคาปก : 220.00 บาท

ราคา E-book : 219.00
คู่มือความปลอดภัยสำหรับพนักงานใหม่
วิฑูรย์ สิมะโชคดี
ราคาปก : 100.00 บาท

ราคา E-book : 99.00
ไฮดรอลิกอุตสาหกรรม
ณรงค์ ตันชีวะวงศ์
ราคาปก : 350.00 บาท

ราคา E-book : 349.00
การบริหารและจัดการองค์กรอุตสาหกรรม
พจมาน เตียวัฒนรัฐติกาล
ราคาปก : 200.00 บาท

ราคา E-book : 199.00
สถิติสำหรับงานวิศวกรรม เล่ม 2 (ประมวลผลด้วย MINITAB)
กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ
ราคาปก : 280.00 บาท

ราคา E-book : 279.00
การวางแผนและควบคุมการผลิต ฉบับปรับปรุงใหม่
ชุมพล ศฤงคารศิริ
ราคาปก : 280.00 บาท

ราคา E-book : 279.00
สถิติสำหรับงานวิศวกรรม เล่ม 1
กิติศักดิ์ พลอยพานิชเจริญ
ราคาปก : 220.00 บาท

ราคา E-book : 219.00
งานทดสอบวัสดุอุตสาหกรรม
มานพ ตันตระบัณฑิตย์
ราคาปก : 190.00 บาท

ราคา E-book : 189.00
 
ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 
 


หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th
,