หน้าร้าน
 
บรรณารักษ์ ศาสนา จิตวิทยา
        จิตวิทยา
        ปรัชญา
ภาษาศาสตร์ วรรณคดี ประวัติศาสตร์/ไทยศึกษา ศิลปกรรม/ดนตรี/กีฬา รัฐศาสตร์/สังคม ภูมิศาสตร์/ท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ กฎหมาย/พ.ร.บ. การเรียน การสอน นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ/การคลัง การบริหารงานบุคคล คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์/สิ่งแวดล้อม แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์
        เกษตรศาสตร์
        พืชไร่
        พืชสวน
        สัตวบาล
คหกรรมศาสตร์/การตัดเย็บ การถ่ายภาพ เทคโนโลยีพลังงาน/การพิมพ์ คอมพิวเตอร์ หลักการวิจัย พระราชนิพนธ์/อ้างอิง คู่มือเรียน-สอบ นวนิยาย/เรื่องสั้น/ปกิณกะ หนังสือสำหรับเยาวชน หนังสือสำหรับเด็ก หนังสือสำหรับพ่อแม่

ไทยเป็นไท ฉลาดใช้พลังงาน วิธีง่าย ๆ ในการใช้น้ำ น้ำมันและไฟฟ้าอย่างประหยัด
สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน
ราคาปก : .00 บาท

ราคา E-book : Free
คู่มือเอาตัวรอดจาก 16 ภัยพิบัติ
มีนา ม. โอวรารินท์
ราคาปก : 165.00 บาท

ราคา E-book : 132.00
อิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย
อภิเชษฐ์ การัยภูมิ
ราคาปก : 175.00 บาท

ราคา E-book : 140.00
พลังงานหมุนเวียน
ผศ.ดร.ไกรพัฒน์ จีนขจร
ราคาปก : 150.00 บาท

ราคา E-book : 149.00
ฟิสิกส์ ฉบับการ์ตูน ตอน กลศาสตร์
Taku Koinuma
ราคาปก : 295.00 บาท

ราคา E-book : 249.00
ฟิสิกส์ ฉบับการ์ตูน ตอน คลื่น
Taku Koinuma
ราคาปก : 225.00 บาท

ราคา E-book : 209.00
ออกแบบแม่พิมพ์โลหะ
ผศ.ดร.คมกริช ละวรรณวงษ์
ราคาปก : 250.00 บาท

ราคา E-book : 249.00
คู่มือการจัดห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
สสวท.
ราคาปก : 85.00 บาท

ราคา E-book : 65.00
ครูวิทยาศาสตร์มืออาชีพ แนวทางสู่การเรียนการสอนที่มีประสิทธิผล
สสวท.
ราคาปก : 312.00 บาท

ราคา E-book : 263.00
Catalog รายการหนังสือสสวท. 2019
สสวท.
ราคาปก : .00 บาท

ราคา E-book : Free
วิทยาศาสตร์ ชั้น ม.1 เล่ม 2
ผศ.สุชาติ สุภาพ
ราคาปก : 199.00 บาท

ราคา E-book : 99.00
ฟิสิกส์ ชั้น ม.6 เล่ม 6
ผศ.สุชาติ สุภาพ
ราคาปก : 299.00 บาท

ราคา E-book : 150.00
ฟิสิกส์ เล่ม 2 ชั้น ม.4
ผศ.สุชาติ สุภาพ
ราคาปก : 319.00 บาท

ราคา E-book : 149.00
ฟิสิกส์ 1 ระดับมหาวิทยาลัย เล่ม 1
ผศ.สุชาติ สุภาพ
ราคาปก : 249.00 บาท

ราคา E-book : 99.00
ฟิสิกส์ 1 ระดับมหาวิทยาลัย เล่ม 2
ผศ.สุชาติ สุภาพ
ราคาปก : 199.00 บาท

ราคา E-book : 99.00
ฟิสิกส์ 1 ระดับมหาวิทยาลัย เล่ม 3
ผศ.สุชาติ สุภาพ
ราคาปก : 199.00 บาท

ราคา E-book : 99.00
THE INEVITABLE โลกอัจฉริยะแห่งอนาคต
KEVIN KELLY
ราคาปก : 425.00 บาท

ราคา E-book : 361.00
วิทยาศาสตร์ช่าง เรื่องสนามไฟฟ้าและสนามแม่เหล็ก
ผศ.สุชาติ สุภาพ
ราคาปก : 249.00 บาท

ราคา E-book : 99.00
วิทยาศาสตร์ช่าง
ผศ.สุชาติ สุภาพ
ราคาปก : 199.00 บาท

ราคา E-book : 99.00
วิทยาศาสตร์ช่าง
ผศ.สุชาติ สุภาพ
ราคาปก : 99.00 บาท

ราคา E-book : 99.00
วิทยาศาสตร์ช่าง เรื่องไฟฟ้ากระแสตรง
ผศ.สุชาติ สุภาพ
ราคาปก : 99.00 บาท

ราคา E-book : 49.00
คลื่นกล คลื่นเสียงและความร้อน
ผศ.สุชาติ สุภาพ
ราคาปก : 199.00 บาท

ราคา E-book : 59.00
ไฟฟ้าสถิตและสนามไฟฟ้า
ผศ.สุชาติ สุภาพ
ราคาปก : 199.00 บาท

ราคา E-book : 39.00
กฎของเกาส์และศักย์ไฟฟ้า
ผศ.สุชาติ สุภาพ
ราคาปก : 199.00 บาท

ราคา E-book : 59.00
ตัวเก็บประจุไฟฟ้า
ผศ.สุชาติ สุภาพ
ราคาปก : 199.00 บาท

ราคา E-book : 39.00
ไฟฟ้ากระแสตรง
ผศ.สุชาติ สุภาพ
ราคาปก : 199.00 บาท

ราคา E-book : 59.00
สนามแม่เหล็กไฟฟ้า
ผศ.สุชาติ สุภาพ
ราคาปก : 199.00 บาท

ราคา E-book : 79.00
ไฟฟ้ากระแสสลับและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
ผศ.สุชาติ สุภาพ
ราคาปก : 199.00 บาท

ราคา E-book : 59.00
ทัศนศาสตร์
ผศ.สุชาติ สุภาพ
ราคาปก : 199.00 บาท

ราคา E-book : 79.00
ทฤษฎีสัมพัทธภาพ
ผศ.สุชาติ สุภาพ
ราคาปก : 199.00 บาท

ราคา E-book : 29.00
ฟิสิกส์อะตอม
ผศ.สุชาติ สุภาพ
ราคาปก : 199.00 บาท

ราคา E-book : 29.00
ฟิสิกส์ควอนตัม
ผศ.สุชาติ สุภาพ
ราคาปก : 199.00 บาท

ราคา E-book : 29.00
บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย (สำหรับชั้นอนุบาล-ประถมศึกษา)
JOACHIM HECKER / ทิฆัมพร ตันไสว แปล
ราคาปก : 195.00 บาท

ราคา E-book : 124.00
โครงงานวิทย์ปฐมวัย
Janice VanCleave เขียน/นุชนาฎ เนตรประเสริฐศรี แปล
ราคาปก : 225.00 บาท

ราคา E-book : 175.00
โครงงานวิทย์ระดับ A+
JANICE VANCLEAVE / ศุภวัลย์ ตัณวรรณรักษ์ แปล
ราคาปก : 195.00 บาท

ราคา E-book : 124.00
แตรมีเสียงได้อย่างไร
ไทนี่ อนรรฆสันต์ แปล
ราคาปก : 98.00 บาท

ราคา E-book : 78.00
แม่เหล็กคืออะไร
ไทนี่ อนรรฆสันต์ แปล
ราคาปก : 98.00 บาท

ราคา E-book : 78.00
วิทยาศาสตร์ในแฮร์รี่ พอตเตอร์
Roger Highfield เขียน
ราคาปก : 225.00 บาท

ราคา E-book : 180.00
25 เน‚เธ„เธฃเธ‡เธ‡เธฒเธ™เธงเธดเธ—เธขเนŒ เธ•เธฒเธกเธฃเธญเธขเธ™เธฑเธเธงเธดเธ—เธขเธฒเธจเธฒเธชเธ•เธฃเนŒเน‚เธฅเธ
Janice Van Cleave
ราคาปก : 195.00 บาท

ราคา E-book : 156.00
เธงเธดเธ—เธขเนŒเธฃเธญเธšเธ•เธฑเธง เธŠเธตเธงเธฐเธฎเธฒเน€เธฎ
Mr.Tutor
ราคาปก : 49.00 บาท

ราคา E-book : 40.00
เธงเธดเธ—เธขเนŒเธฃเธญเธšเธ•เธฑเธง เน€เธ„เธกเธตเธ—เธตเน€เธ”เน‡เธ”
Mr.Tutor
ราคาปก : 49.00 บาท

ราคา E-book : 40.00
วิทย์รอบตัว ฟิสิกส์ฟิตสมอง
Mr.Tutor
ราคาปก : 49.00 บาท

ราคา E-book : 40.00
วิทย์รอบตัว โลกอวกาศมันหยดติ๋ง
Mr.Tutor
ราคาปก : 49.00 บาท

ราคา E-book : 40.00
การดูดาวขั้นต้น ฉบับปรับปรุง
นิพนธ์ ทรายเพชร
ราคาปก : 225.00 บาท

ราคา E-book : 180.00
โลกนี้มีแต่เรื่องประหลาด กับวิทยาศาสตร์รอบตัว
อมรภัทร รัตนาพันธุ์
ราคาปก : 150.00 บาท

ราคา E-book : 90.00
ไอน์สไตน์ ชีวประวัติและจักรวาล (ฉบับสมบูรณ์)
WALTER ISAACSON / บัญชา ธนบุญสมบัติ แปล
ราคาปก : 495.00 บาท

ราคา E-book : 415.00
โครงงานวิทย์ไม่ยากอย่างที่คิด
JOYCE HENDERSON / นิลุบล พรพิทักษ์พันธุ์ แปล
ราคาปก : 115.00 บาท

ราคา E-book : 92.00
ทำไมโลกเป็นอย่างนี้นะ
EMILIE BEAUMONT /ปราณี ศิริจันทพันธ์ แปล
ราคาปก : 285.00 บาท

ราคา E-book : 217.00
ดูแลสัตว์เลี้ยงกันอย่างไรนะ
PATRICIA REINIG / ปราณี ศิริจันทพันธ์ แปล
ราคาปก : 265.00 บาท

ราคา E-book : 185.00
ทำไมวิทยาศาสตร์สนุกจัง
EMILIE BEAUMONT / อมราวรรณ อินทศิริ แปล
ราคาปก : 285.00 บาท

ราคา E-book : 217.00
UR GENIUS แล้วคุณก็เป็นอัจฉริยะ
เขมทัต พิพิธธนาบรรพ์
ราคาปก : 185.00 บาท

ราคา E-book : 148.00
อุ๊ยโหย! ฉันเป็นชายนายเป็นหญิง การ์ตูนความรู้วิทยาศาสตร์ (รางวัลชนะเลิศ NANMEEBOOKS AWARD 2551)
สุพร เดชะรินทร์
ราคาปก : 88.00 บาท

ราคา E-book : 62.00
โลกร้อนเราซ่อมได้ การ์ตูนความรู้วิทยาศาสตร์
สิริพรรณ สุรสิทธิ์
ราคาปก : 88.00 บาท

ราคา E-book : 62.00
ผจญภัยในทะเลดึกดำบรรพ์ การ์ตูนความรู้วิทยาศาสตร์
อินทรายุธ เทพคุณ
ราคาปก : 88.00 บาท

ราคา E-book : 62.00
 
ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 
 


หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th
,