หน้าร้าน
 
หนังสือแบบเรียน สสวท.
ภาษาศาสตร์
ศาสนา โหราศาสตร์
ปรัชญา จิตวิทยา
วรรณคดี วรรณกรรม
ไทยศึกษา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
บริหารธุรกิจ
หนังสือพระราชนิพนธ์
หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ
นวนิยาย เรื่องสั้น
หนังสือสำหรับเด็ก
หนังสือสำหรับเยาวชน
อ้างอิง พจนานุกรม
วิทยาการและเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
การท่องเที่ยว
คู่มือสอบต่างๆ
ศิลปการถ่ายภาพ

   ขณะนี้คุณเลือกหมวด หลักการวิจัย จากประเภท สินค้าทั้งหมด
   ข้อมูลหน้าที่ 1
เลือกตามหมวดย่อย : หลักการวิจัย | การวิจัยสาขามนุษยศาสตร์ | การวิจัยสาขาสังคมศาสตร์ | การวิจัยสาขาวิทยาการจัดการ | การวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์ | การวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์ประยุกต์
Book
วิถีวิจัย ในมหาสมุทรความรู้
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ทิพย์พิมล เกียรติวาทีรัตนะ /
Barcode : 9786163290786
ราคา : 220 บาท
ราคาพิเศษ : 198 บาท

Book
ระเบียบวิธีวิจัย จากแนวคิด ทฤษฎี สู่ภาคปฏิบัต ิ
ผู้แต่ง/ผู้แปล: วนิดา วาดีเจริญ และคณะ /
Barcode : 9786160827824
ราคา : 250 บาท
ราคาพิเศษ : 225 บาท

Book
วิธีวิทยาการวิจัย (RESEARCH METHODOLOGY)
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ทิพย์สิริ กาญจนวาสี และคณะ /
Barcode : 9786164131507
ราคา : 300 บาท
ราคาพิเศษ : 270 บาท

Book
การพัฒนาทฤษฎีด้วยการวิจัยลิสเรล (THEORY DEVEL OPMENT WITH LISREL RESEARCH)
ผู้แต่ง/ผู้แปล: นงนภัส คู่วรัญญู เที่ยงกมล /
Barcode : 9786164135833
ราคา : 200 บาท
ราคาพิเศษ : 180 บาท

Book
ระเบียบวิธีวิจัยทางการออกแบบ (RESEARCH METHOD OLOGY IN DESIGNS)
ผู้แต่ง/ผู้แปล: นิรัช สุดสังข์ /
Barcode : 9786165382793
ราคา : 250 บาท
ราคาพิเศษ : 225 บาท

Book
แนวทางเพื่อการเรียนรู้ การวิจัยเชิงคุณภาพ
ผู้แต่ง/ผู้แปล: พิเชษฐ์ วงศ์เกียรติ์ขจร /
Barcode : 9786162104350
ราคา : 395 บาท
ราคาพิเศษ : 356 บาท

Book
การทำวิจัยและเขียนบทความวิจัยในสายวิศวกรรมศาส ตร์ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์
ผู้แต่ง/ผู้แปล: โกสินทร์ จำนงไทย /
Barcode : 9789740334385
ราคา : 300 บาท
ราคาพิเศษ : 270 บาท

Book
เคล็ดลับการเขียนรายงานวิจัยและวิทยานิพนธ์
ผู้แต่ง/ผู้แปล: สิทธิ์ ธีรสรณ์ /
Barcode : 9789740334347
ราคา : 200 บาท
ราคาพิเศษ : 180 บาท

  จำนวนหน้าทั้งหมด 7 ขณะนี้อยู่หน้าที่ 4
  <<   < 1 2 3    4 5 6 7 >

ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 

หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th