หน้าร้าน
 
หนังสือแบบเรียน สสวท.
ภาษาศาสตร์
ศาสนา โหราศาสตร์
ปรัชญา จิตวิทยา
วรรณคดี วรรณกรรม
ไทยศึกษา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
บริหารธุรกิจ
หนังสือพระราชนิพนธ์
หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ
นวนิยาย เรื่องสั้น
หนังสือสำหรับเด็ก
หนังสือสำหรับเยาวชน
อ้างอิง พจนานุกรม
วิทยาการและเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
การท่องเที่ยว
คู่มือสอบต่างๆ
ศิลปการถ่ายภาพ

   ขณะนี้คุณเลือกหมวด คอมพิวเตอร์ธุรกิจและอุตสาหกรรม จากประเภท สินค้าทั้งหมด
   ข้อมูลหน้าที่ 1
เลือกตามหมวดย่อย : คอมพิวเตอร์ | ฮาร์ดแวร์ | ระบบเครือข่าย/การสื่อสารข้อมูล | อินเตอร์เน็ต | ระบบปฏิบัติการ | ระบบฐานข้อมูล | การเขียนโปรแกรม | คอมพิวเตอร์กราฟฟิค/การพิมพ์ | Microsoft Office | คอมพิวเตอร์ธุรกิจและอุตสาหกรรม
Book
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม R (DATA ANALY SIS USING R PROGRAM)
ผู้แต่ง/ผู้แปล: สายชล สินสมบูรณ์ทอง /
Barcode : 9786164970588
ราคา : 350 บาท
ราคาพิเศษ : 315 บาท

Book
คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ธัชชัย จำลอง /
Barcode : 9786160833337
ราคา : 220 บาท
ราคาพิเศษ : 198 บาท

Book
การวิเคราะห์สถิติขั้นสูงด้วย SPSS FOR WINDOWS
ผู้แต่ง/ผู้แปล: กัลยา วานิชย์บัญชา /
Barcode : 9786164686564
ราคา : 275 บาท
ราคาพิเศษ : 248 บาท

Book
วัสดุงานช่างอุตสาหกรรม (รหัสวิชา 2100-1002)
ผู้แต่ง/ผู้แปล: บุญธรรม ภัทราจารุกุล /
Barcode : 9786160829767
ราคา : 90 บาท
ราคาพิเศษ : 81 บาท

Book
การวิเคราะห์ตัวแปรหลายตัวโดยใช้ SPSS และ MINI TAB (MULTIVARIATE ANALYSIS BY SPSS AND MINITA
ผู้แต่ง/ผู้แปล: สายชล สินสมบูรณ์ทอง /
Barcode : 9789990110968
ราคา : 200 บาท
ราคาพิเศษ : 180 บาท

Book
การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป MINI TAB FOR WINDOWS
ผู้แต่ง/ผู้แปล: สายชล สินสมบูรณ์ทอง /
Barcode : 9789990110975
ราคา : 330 บาท
ราคาพิเศษ : 297 บาท

Book
การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS แ ละ AMOS (ปรับปรุงใหม่ล่าสุด)
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ธานินทร์ ศิลป์จารุ /
Barcode : 9786169123903
ราคา : 250 บาท
ราคาพิเศษ : 225 บาท

Book
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยคอมพิวเตอร์ เน้ ้นสำหรับงานวิจัย
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ศิริชัย พงษ์วิชัย /
Barcode : 9789740321330
ราคา : 350 บาท
ราคาพิเศษ : 315 บาท

Book
การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติและความน่าจะเป็นด้ว ยโปรแกรมสำเร็จรูป (ราคาปก 250.-)
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ดำรงค์ ทิพย์โยธา /
Barcode : 9789746393119
ราคา : 49 บาท
ราคาพิเศษ : 49 บาท

  จำนวนหน้าทั้งหมด 1 ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1

ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 


หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th
,