หน้าร้าน
 
หนังสือแบบเรียน สสวท.
ภาษาศาสตร์
ศาสนา โหราศาสตร์
ปรัชญา จิตวิทยา
วรรณคดี วรรณกรรม
ไทยศึกษา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
บริหารธุรกิจ
หนังสือพระราชนิพนธ์
หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ
นวนิยาย เรื่องสั้น
หนังสือสำหรับเด็ก
หนังสือสำหรับเยาวชน
อ้างอิง พจนานุกรม
วิทยาการและเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
การท่องเที่ยว
คู่มือสอบต่างๆ
ศิลปการถ่ายภาพ

   ขณะนี้คุณเลือกหมวด พยาบาลศาสตร์ จากประเภท สินค้าทั้งหมด
   ข้อมูลหน้าที่ 1
เลือกตามหมวดย่อย : พยาบาลศาสตร์ | สาธารณสุขศาสตร์ | อนามัยส่วนบุคคล | โรคต่างๆ
Book
การพยาบาลและการผดุงครรภ์ สตรีที่มีภาวะแทรกซ้อ อน
ผู้แต่ง/ผู้แปล: นันทพร แสนสิริพันธ์ และคณะ /
Barcode : 9789990122947
ราคา : 300 บาท
ราคาพิเศษ : 270 บาท

Book
การพยาบาลอายุรศาสตร์ 2 (ฉบับปรับปรุง)
ผู้แต่ง/ผู้แปล: วันดี โตสุขศรี /
Barcode : 9786162799037
ราคา : 400 บาท
ราคาพิเศษ : 360 บาท

Book
การพยาบาลจิตเวชศาสตร์ (PSYCHIATRIC NURSING) ( ฉบับปรับปรุง)
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ยาใจ สิทธิมงคล :บรรณาธิการ และคณะ /
Barcode : 9786162799426
ราคา : 450 บาท
ราคาพิเศษ : 405 บาท

Book
การพยาบาลผู้ป่วยทางออร์โธปิดิกส์
ผู้แต่ง/ผู้แปล: อรพพรณ โตสิงห์ :บรรณาธิการ และคณะ /
Barcode : 9786162799457
ราคา : 250 บาท
ราคาพิเศษ : 225 บาท

Book
CURRENT PRACTICE GUIDELINES IN PRI CARE 2017
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ESHERICK /
Barcode : 9781259921605
ราคา : 655 บาท
ราคาพิเศษ : 590 บาท

Book
CLINICAL DRUG THERAPY RATIONALES FOR NURSING
ผู้แต่ง/ผู้แปล: FRANDSEN ABRAMS /
Barcode : 9781496365316
ราคา : 2,700 บาท
ราคาพิเศษ : 2,430 บาท

Book
แนวคิดและการพยาบาลสตรีตั้งครรภ์ที่มีภาวะแทรกซ ้อน (ปรับปรุงใหม่)
ผู้แต่ง/ผู้แปล: มาลีวัล เลิศสาครศิริ /
Barcode : 9786164294332
ราคา : 245 บาท
ราคาพิเศษ : 220 บาท

Book
พฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุสำหรับการดูแลผ ู้ป่วยสูงอายุขั้นต้น
ผู้แต่ง/ผู้แปล: วีรศักดิ์ เมืองไพศาล :บรรณาธิการ /
Barcode : 9786169129837
ราคา : 400 บาท
ราคาพิเศษ : 360 บาท

Book
BAILLIERE'S MIDWIVES' DICTIONARY
ผู้แต่ง/ผู้แปล: DENISE TIRAN /
Barcode : 9780702069062
ราคา : 610 บาท
ราคาพิเศษ : 549 บาท

Book
CALCULATE WITH CONFIDENCE
ผู้แต่ง/ผู้แปล: DEBORAH C. GRAY MORRIS /
Barcode : 9780323396837
ราคา : 3,110 บาท
ราคาพิเศษ : 2,799 บาท

Book
PRINCIPLES OF GYNECOLOGIC ONCOLOGY SURGERY (H C)
ผู้แต่ง/ผู้แปล: Ramirez, Pedro /
Barcode : 9780323428781
ราคา : 8,670 บาท
ราคาพิเศษ : 7,803 บาท

Book
การพยาบาลผู้ป่วยโรคไตเรื้อรังที่ได้รับการฟอกเ ลือด
ผู้แต่ง/ผู้แปล: วณิชา พึ่งชมภู /
Barcode : 9786163981219
ราคา : 250 บาท
ราคาพิเศษ : 225 บาท

Book
การส่งเสริมสุขภาพมารดาทารกในวิถีมุสลิมในสามจั งหวัดชายแดนใต้
ผู้แต่ง/ผู้แปล: อนงค์ ภิบาล และคณะ /
Barcode : 9786167919010
ราคา : 180 บาท
ราคาพิเศษ : 162 บาท

Book
การส่งเสริมสุขภาพด้านมิติจิตวิญญาณผู้สูงอายุม ุสลิม กรณีศึกษาจังหวัดนราธิวาส
ผู้แต่ง/ผู้แปล: อนงค์ ภิบาล และคณะ /
Barcode : 9786167919027
ราคา : 180 บาท
ราคาพิเศษ : 162 บาท

Book
การพยาบาลที่ตอบสนองความต้องการทางด้านจิตวิญญา ณของผู้ป่วยไทยมุสลิมระยะสุดท้าย ขณะเข้ารับการ
ผู้แต่ง/ผู้แปล: อนงค์ ภิบาล และคณะ /
Barcode : 9786169133179
ราคา : 180 บาท
ราคาพิเศษ : 162 บาท

Book
พยาธิสรีรวิทยา สำหรับนักศึกษาพยาบาลและวิทยาศา าสตร์สุขภาพ
ผู้แต่ง/ผู้แปล: อรพินท์ สีขาว /
Barcode : 9786168010150
ราคา : 280 บาท
ราคาพิเศษ : 252 บาท

  จำนวนหน้าทั้งหมด 14 ขณะนี้อยู่หน้าที่ 8
  <<   < 1 2 3 4 5 6 7    8 9 10 > >>

ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 


หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3703,08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th
,