หน้าร้าน
 
หนังสือแบบเรียน สสวท.
ภาษาศาสตร์
ศาสนา โหราศาสตร์
ปรัชญา จิตวิทยา
วรรณคดี วรรณกรรม
ไทยศึกษา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
บริหารธุรกิจ
หนังสือพระราชนิพนธ์
หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ
นวนิยาย เรื่องสั้น
หนังสือสำหรับเด็ก
หนังสือสำหรับเยาวชน
อ้างอิง พจนานุกรม
วิทยาการและเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
การท่องเที่ยว
คู่มือสอบต่างๆ
ศิลปการถ่ายภาพ

   ขณะนี้คุณเลือกหมวด พยาบาลศาสตร์ จากประเภท สินค้าทั้งหมด
   ข้อมูลหน้าที่ 1
เลือกตามหมวดย่อย : พยาบาลศาสตร์ | สาธารณสุขศาสตร์ | อนามัยส่วนบุคคล | โรคต่างๆ
Book
การพยาบาลมารดาในระยะคลอด
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ศิริพร พงษ์โภคา และคณะ /
Barcode : 9789749922309
ราคา : 150 บาท
ราคาพิเศษ : 135 บาท

Book
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น สาระทบทวน
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ละเอียด แจ่มจันทร์ และคณะ :บรรณาธิการ  /
Barcode : 9789748817934
ราคา : 90 บาท
ราคาพิเศษ : 81 บาท

Book
กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล สาระทบทวน
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ละเอียด แจ่มจันทร์ และคณะ :บรรณาธิการ  /
Barcode : 9789748817941
ราคา : 70 บาท
ราคาพิเศษ : 63 บาท

Book
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ สาระทบทวน
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ละเอียด แจ่มจันทร์ และคณะ :บรรณาธิการ /
Barcode : 9789748817958
ราคา : 70 บาท
ราคาพิเศษ : 63 บาท

Book
การพยาบาลอนามัยชุมชนและการรักษาพยาบาลขั้นต้น :สาระทบทวน
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ละเอียด แจ่มจันทร์ และคณะ :บรรณาธิการ  /
Barcode : 9789748818139
ราคา : 110 บาท
ราคาพิเศษ : 99 บาท

Book
การผดุงครรภ์ การพยาบาลมารดา และทารก สาระทบทวน น
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ละเอียด แจ่มจันทร์ และคณะ :บรรณาธิการ  /
Barcode : 9789748818160
ราคา : 120 บาท
ราคาพิเศษ : 108 บาท

Book
หลักการและการใช้วิจัยเชิงคุณภาพสำหรับทางการพย าบาลและสุขภาพ (PRINCIPLES AND USING QUALITA
ผู้แต่ง/ผู้แปล: เพชรน้อย สิงห์ช่างชัย  /
Barcode : 9789748818771
ราคา : 350 บาท
ราคาพิเศษ : 315 บาท

Book
การบริหารความปลอดภัยของผู้ป่วย แนวคิด กระบวนก การ และแนวปฏิบัติความปลอดภัยทางคลินิก
ผู้แต่ง/ผู้แปล: วีณา จีระแพทย์ และคณะ :บรรณาธิการ /
Barcode : 9789746191791
ราคา : 490 บาท
ราคาพิเศษ : 441 บาท

Book
การตรวจทางห้องปฏิบัติการและการพยาบาล
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ชวนพิศ วงศ์สามัญ และคณะ /
Barcode : 9789743293948
ราคา : 150 บาท
ราคาพิเศษ : 135 บาท

Book
คู่มือจุดเน้นทางการพยาบาลแม่-เด็กและการผดุงคร รภ์ (ฉบับปรับปรุง)
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ศรีนวล โอสถเสถียร /
Barcode : 9789743467776
ราคา : 199 บาท
ราคาพิเศษ : 179 บาท

Book
การพยาบาลสูติศาสตร์ เล่ม 1
ผู้แต่ง/ผู้แปล: วรรณรัตน์ จงเจริญยานนท์ และคณะ /
Barcode : 9789742931872
ราคา : 180 บาท
ราคาพิเศษ : 162 บาท

Book
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 2
ผู้แต่ง/ผู้แปล: คณาจารย์สถาบันพระบรมราชชนก /
Barcode : 9789742911522
ราคา : 250 บาท
ราคาพิเศษ : 225 บาท

Book
การพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ เล่ม 3
ผู้แต่ง/ผู้แปล: โครงการสวัสดิการวิชาการ สถาบันพระบรมราชชนก /
Barcode : 9789742911539
ราคา : 150 บาท
ราคาพิเศษ : 135 บาท

Book
การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 1
ผู้แต่ง/ผู้แปล: สมจิต หนุเจิรญกุล :บรรณาธิการ /
Barcode : 9789745863880
ราคา : 120 บาท
ราคาพิเศษ : 120 บาท

Book
การพยาบาลทางอายุรศาสตร์ เล่ม 4
ผู้แต่ง/ผู้แปล: สมจิต หนุเจิรญกุล :บรรณาธิการ /
Barcode : 9789990073881
ราคา : 120 บาท
ราคาพิเศษ : 120 บาท

  จำนวนหน้าทั้งหมด 15 ขณะนี้อยู่หน้าที่ 15
  <<   < 10 11 12 13 14    15

ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 


หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th
,