หน้าร้าน
 
หนังสือแบบเรียน สสวท.
ภาษาศาสตร์
ศาสนา โหราศาสตร์
ปรัชญา จิตวิทยา
วรรณคดี วรรณกรรม
ไทยศึกษา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
บริหารธุรกิจ
หนังสือพระราชนิพนธ์
หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ
นวนิยาย เรื่องสั้น
หนังสือสำหรับเด็ก
หนังสือสำหรับเยาวชน
อ้างอิง พจนานุกรม
วิทยาการและเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
การท่องเที่ยว
คู่มือสอบต่างๆ
ศิลปการถ่ายภาพ

   ขณะนี้คุณเลือกหมวด พยาบาลศาสตร์ จากประเภท สินค้าทั้งหมด
   ข้อมูลหน้าที่ 1
เลือกตามหมวดย่อย : พยาบาลศาสตร์ | สาธารณสุขศาสตร์ | อนามัยส่วนบุคคล | โรคต่างๆ
Book
กฎหมายวิชาชีพการพยาบาลและจรรยาบรรณวิชาชีพพยาบ าล L&E NR
ผู้แต่ง/ผู้แปล: เพื่อนช่วยจำ /
Barcode : 9789743483165
ราคา : 199 บาท
ราคาพิเศษ : 179 บาท

Book
การพยาบาลผู้ป่วยที่ได้รับการบำบัดด้วยออกซิเจน และเครื่องช่วยหายใจ
ผู้แต่ง/ผู้แปล: พจนา ปิยะปกรณ์ชัย /
Barcode : 9786161104856
ราคา : 220 บาท
ราคาพิเศษ : 198 บาท

Book
การดูแลผู้ป่วยที่มีแผลกดทับ (CARE OF PATIENTS WITH PRESSURE ULCERS)
ผู้แต่ง/ผู้แปล: วิจิตร ศรีสุพรรณ :บรรณาธิการ และคณะ /
Barcode : 9789746725057
ราคา : 160 บาท
ราคาพิเศษ : 144 บาท

Book
ประเด็นและแนวโน้มวิชาชีพการพยาบาล (TRENDS & I SSUE OF NURSING PROFESSION)
ผู้แต่ง/ผู้แปล: วิจิตรา กุสุมภ์ /
Barcode : 9789747423389
ราคา : 290 บาท
ราคาพิเศษ : 261 บาท

Book
สาระหลักทางการพยาบาลศัลยศาสตร์ เล่ม 2 (ฉบับปร ับปรุง)
ผู้แต่ง/ผู้แปล: อุษาวดี อัศดรวิเศษ :บรรณาธิการ /
Barcode : 9789741112425
ราคา : 250 บาท
ราคาพิเศษ : 225 บาท

Book
ถามและตอบ การบริหารหอผู้ป่วย
ผู้แต่ง/ผู้แปล: เสาวลักษณ์ จิรธรรมคุณ /
Barcode : 9789742353476
ราคา : 129 บาท
ราคาพิเศษ : 116 บาท

Book
กระบวนการพยาบาล & แบบแผนสุขภาพ การประยุกต์ใช้ ้ทางคลินิก (NURSING PROCESS & FUNCTIONAL HEAL
ผู้แต่ง/ผู้แปล: พรศิริ พันธสี /
Barcode : 9786117089046
ราคา : 220 บาท
ราคาพิเศษ : 187 บาท

Book
ทบทวนการพยาบาลมารดาและทารก (M&C NR MATERNAL A AND CHILD NURSING REVIEW)
ผู้แต่ง/ผู้แปล: เพื่อนช่วยจำ /
Barcode : 9789743483394
ราคา : 199 บาท
ราคาพิเศษ : 179 บาท

Book
คู่มือการเรียนรู้ด้วยตนเอง เรื่องการคลอดก่อนก ำหนด
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ดวงกมล ปิ่นเฉลียว /
Barcode : 9789741688272
ราคา : 110 บาท
ราคาพิเศษ : 99 บาท

Book
การพยาบาลหญิงตั้งครรภ์ ที่มีภาวะแทรกซ้อนจากกา ารตั้งครรภ์
ผู้แต่ง/ผู้แปล: มณีภรณ์ โสมานุสรณ์ และคณะ /
Barcode : 9789748133584
ราคา : 295 บาท
ราคาพิเศษ : 266 บาท

Book
ข้อสอบทบทวนการพยาบาลผู้สูงอายุ GNRE (GERIATRI IC NURSING REVIEW EXAMINATION)
ผู้แต่ง/ผู้แปล: เพื่อนช่วยจำ /
Barcode : 9789740468813
ราคา : 140 บาท
ราคาพิเศษ : 126 บาท

Book
การพัฒนาวิชาชีพการพยาบาล (PROFESSIONAL NURSIN G DEVELOPMENT)
ผู้แต่ง/ผู้แปล: อุดมรัตน์ สงวนศิริธรรม  /
Barcode : 9789740944683
ราคา : 300 บาท
ราคาพิเศษ : 225 บาท

Book
การพยาบาลมารดาในระยะคลอด
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ศิริพร พงษ์โภคา และคณะ /
Barcode : 9789749922309
ราคา : 150 บาท
ราคาพิเศษ : 135 บาท

Book
การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น สาระทบทวน
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ละเอียด แจ่มจันทร์ และคณะ :บรรณาธิการ  /
Barcode : 9789748817934
ราคา : 90 บาท
ราคาพิเศษ : 81 บาท

Book
กฎหมายและจรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล สาระทบทวน
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ละเอียด แจ่มจันทร์ และคณะ :บรรณาธิการ  /
Barcode : 9789748817941
ราคา : 70 บาท
ราคาพิเศษ : 63 บาท

Book
การพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวชศาสตร์ สาระทบทวน
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ละเอียด แจ่มจันทร์ และคณะ :บรรณาธิการ /
Barcode : 9789748817958
ราคา : 70 บาท
ราคาพิเศษ : 63 บาท

  จำนวนหน้าทั้งหมด 15 ขณะนี้อยู่หน้าที่ 14
  <<   < 10 11 12 13    14 15 >

ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 

หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th