หน้าร้าน
 
หนังสือแบบเรียน สสวท.
ภาษาศาสตร์
ศาสนา โหราศาสตร์
ปรัชญา จิตวิทยา
วรรณคดี วรรณกรรม
ไทยศึกษา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
บริหารธุรกิจ
หนังสือพระราชนิพนธ์
หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ
นวนิยาย เรื่องสั้น
หนังสือสำหรับเด็ก
หนังสือสำหรับเยาวชน
อ้างอิง พจนานุกรม
วิทยาการและเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
การท่องเที่ยว
คู่มือสอบต่างๆ
ศิลปการถ่ายภาพ

   ขณะนี้คุณเลือกหมวด สาธารณสุขศาสตร์ จากประเภท สินค้าทั้งหมด
   ข้อมูลหน้าที่ 1
เลือกตามหมวดย่อย : พยาบาลศาสตร์ | สาธารณสุขศาสตร์ | อนามัยส่วนบุคคล | โรคต่างๆ
Book
ระบาดวิทยา เพื่อการบริหารงานสาธารณสุข
ผู้แต่ง/ผู้แปล: คำนวณ อึ้งชูศักดิ์ /
Barcode : 9786169277101
ราคา : 100 บาท
ราคาพิเศษ : 90 บาท

Book
การป้องกันภาวะสมองเสื่อมของผู้สูงอายุ โดยใช้ห ลักมิติจิตวิญญาณตามวิถีมุสลิม
ผู้แต่ง/ผู้แปล: อนงค์ ภิบาล /
Barcode : 9786167919140
ราคา : 195 บาท
ราคาพิเศษ : 176 บาท

Book
กลยุทธ์การจัดการระบบบริการสุขภาพในยุคประชาคมเ ศรษฐกิจอาเซียน (STRATEGIC MANAGEMENT OF HEALT
ผู้แต่ง/ผู้แปล: บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร /
Barcode : 9786164291232
ราคา : 400 บาท
ราคาพิเศษ : 360 บาท

Book
การวิจัยทางสุขภาพ
ผู้แต่ง/ผู้แปล: กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน /
Barcode : 9786163058478
ราคา : 200 บาท
ราคาพิเศษ : 170 บาท

Book
ชีวิตที่พลิกผัน เล่ม 2 อาชีวอนามัยและความปลอด ดภัยในการทำงานของเกษตรกร
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ประมุข โอศิริ :บรรณาธิการ /
Barcode : 9786162797675
ราคา : 50 บาท
ราคาพิเศษ : 45 บาท

Book
ชีวิตที่พลิกผัน เล่ม 3 อาชีวอนามัยและความปลอด ดภัยในการทำงานของเกษตรกร
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ประมุข โอศิริ :บรรณาธิการ /
Barcode : 9786162798160
ราคา : 50 บาท
ราคาพิเศษ : 45 บาท

Book
ข้อกำหนดด้านกระบวนการและผลลัพธ์เพื่อเทียบเครี ยงความสามารถในการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ผู้แต่ง/ผู้แปล: จุฑามาศ โชติบาง :บรรณาธิการ /
Barcode : 9786167790510
ราคา : 50 บาท
ราคาพิเศษ : 45 บาท

Book
การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ หลักการและเครื่องม มือ
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ชัชวาลย์ จันทรวิจิตร /
Barcode : 9789740334453
ราคา : 350 บาท
ราคาพิเศษ : 315 บาท

Book
การส่งเสริมกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุ
ผู้แต่ง/ผู้แปล: อัจฉรา ปุราคม /
Barcode : 9786163944269
ราคา : 200 บาท
ราคาพิเศษ : 180 บาท

Book
ชีวิตที่พลิกผัน เล่ม 1 อาชีวอนามัยและความปลอด ดภัยในการทำงานของเกษตรกร (ราคาปก 100.-)
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ประมุข โอศิริ :บรรณาธิการ /
Barcode : 9786162797200
ราคา : 70 บาท
ราคาพิเศษ : 63 บาท

Book
108 คำถามสารพันวัคซีน
ผู้แต่ง/ผู้แปล: กานดามณี พานแสง และคณะ /
Barcode : 9786163943781
ราคา : 120 บาท
ราคาพิเศษ : 108 บาท

Book
การประเมินภาวะสุขภาพสำหรับผู้ใหญ่และผู้สูงอาย ุ :การประยุกต์ใช้ในการพยาบาล
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ผ่องพรรณ อรุณแสง /
Barcode : 9786162233791
ราคา : 250 บาท
ราคาพิเศษ : 225 บาท

Book
อนามัยโรงเรียน (SCHOOL HEALTH)
ผู้แต่ง/ผู้แปล: วราภรณ์ บุญเชียง /
Barcode : 9786163980113
ราคา : 280 บาท
ราคาพิเศษ : 252 บาท

Book
การจัดการภาวะโภชนาการในผู้สูงอายุ (NUTRITIONA L MANAGEMENT IN THE ELDERLY)
ผู้แต่ง/ผู้แปล: วีรศักดิ์ เมืองไพศาล :บรรณาธิการ /
Barcode : 9786169129820
ราคา : 300 บาท
ราคาพิเศษ : 270 บาท

Book
การจัดการภาวะฉุกเฉินสำหรับผู้สูงอายุ (EMERGEN CY MANAGEMENT FOR THE ELDERLY)
ผู้แต่ง/ผู้แปล: วีรศักดิ์ เมืองไพศาล :บรรณาธิการ /
Barcode : 9786169129813
ราคา : 300 บาท
ราคาพิเศษ : 270 บาท

Book
PATIENT-CENTERED COMMUNICATION IN MEDICINE & PUBLIC HEALTH
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ประเทือง หงสรานากร /
Barcode : 9786165518895
ราคา : 240 บาท
ราคาพิเศษ : 216 บาท

  จำนวนหน้าทั้งหมด 4 ขณะนี้อยู่หน้าที่ 3
  <<   < 1 2    3 4 >

ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 


หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3703,08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th
,