หน้าร้าน
 
หนังสือแบบเรียน สสวท.
ภาษาศาสตร์
ศาสนา โหราศาสตร์
ปรัชญา จิตวิทยา
วรรณคดี วรรณกรรม
ไทยศึกษา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
บริหารธุรกิจ
หนังสือพระราชนิพนธ์
หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ
นวนิยาย เรื่องสั้น
หนังสือสำหรับเด็ก
หนังสือสำหรับเยาวชน
อ้างอิง พจนานุกรม
วิทยาการและเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
การท่องเที่ยว
คู่มือสอบต่างๆ
ศิลปการถ่ายภาพ

   ขณะนี้คุณเลือกหมวด สาธารณสุขศาสตร์ จากประเภท สินค้าทั้งหมด
   ข้อมูลหน้าที่ 1
เลือกตามหมวดย่อย : พยาบาลศาสตร์ | สาธารณสุขศาสตร์ | อนามัยส่วนบุคคล | โรคต่างๆ
Book
ตำราการวิจัยทางคลินิก (ฉบับปรับปรุงใหม่)
ผู้แต่ง/ผู้แปล: พรรณี ปิติสุทธิธรรม :บรรณาธิการ และคณะ /
Barcode : 9786164431904
ราคา : 450 บาท
ราคาพิเศษ : 405 บาท

Book
สภาพแวดล้อมในการทำงานและความเสี่ยงทางสุขภาพ ห หลักการและการประยุกต์ใช้ทางการพยาบาลอาชีวอนาม
ผู้แต่ง/ผู้แปล: แอนน์ จิระพงษ์สุวรรณ /
Barcode : 9786164559851
ราคา : 300 บาท
ราคาพิเศษ : 270 บาท

Book
ระบาดวิทยา
ผู้แต่ง/ผู้แปล: วิฑูรย์ โล่ห์สุนทร /
Barcode : 9786164559417
ราคา : 400 บาท
ราคาพิเศษ : 360 บาท

Book
การป้องกันภาวะซึมเศร้าผู้สูงอายุ โดยใช้หลักมิ ติวิญญาณ ตามวิถีมุสลิม
ผู้แต่ง/ผู้แปล: อนงค์ ภิบาล /
Barcode : 9786167919225
ราคา : 250 บาท
ราคาพิเศษ : 225 บาท

Book
คู่มืออยู่ให้ปลอดตาย (ภัย)...ทำไงดี?
ผู้แต่ง/ผู้แปล: สมาคมการดับเพลิงและช่วยชีวิต FARA /
Barcode : 9786169252511
ราคา : 250 บาท
ราคาพิเศษ : 212 บาท

Book
ระเบียบวิธีการวิจัยทางการสาธารณสุข กรณีศึกษาค ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร
ผู้แต่ง/ผู้แปล: บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์ และคณะ /
Barcode : 9786164551022
ราคา : 180 บาท
ราคาพิเศษ : 162 บาท

Book
การวางแผนพัฒนาสุขภาพและการจัดการ
ผู้แต่ง/ผู้แปล: จารุวรรณ ธาดาเดช และคณะ /
Barcode : 9786164456099
ราคา : 250 บาท
ราคาพิเศษ : 225 บาท

Book
การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล เพื่อควบคุมกา รติดเชื้อ
ผู้แต่ง/ผู้แปล: จิตตาภรณ์ จิตรีเชื้อ :บรรณาธิการ /
Barcode : 9786163982407
ราคา : 150 บาท
ราคาพิเศษ : 135 บาท

Book
อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในโรงพยาบาล เล่ม 2
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ธีระ กลลดาเรืองไกร :บรรณาธิการ /
Barcode : 9786169262442
ราคา : 249 บาท
ราคาพิเศษ : 224 บาท

Book
สาธารณสุขและการดำเนินงานชุมชน จากแนวคิดสู่การ รปฏิบัติ
ผู้แต่ง/ผู้แปล: กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน /
Barcode : 9786164456730
ราคา : 200 บาท
ราคาพิเศษ : 170 บาท

Book
เวชสถิติ
ผู้แต่ง/ผู้แปล: แสงเทียน อยู่เถา /
Barcode : 9789740336457
ราคา : 300 บาท
ราคาพิเศษ : 270 บาท

Book
การสาธารณสุข มิติจิตสังคมทางอาชีวอนามัยวัยทำง งานยุคโลกาภิวัตน์
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ชลธิชา แก้วอนุชิต /
Barcode : 9786164135468
ราคา : 350 บาท
ราคาพิเศษ : 315 บาท

Book
การบริหารงานเวชระเบียน (MEDICAL RECORD ADMINI STRATION)
ผู้แต่ง/ผู้แปล: แสงเทียน อยู่เถา /
Barcode : 9789740336150
ราคา : 240 บาท
ราคาพิเศษ : 216 บาท

Book
เส้นทางสู่ธรรมชาติ สุขภาพส่วนบุคคล ภาวะที่ต้อ งทบทวน
ผู้แต่ง/ผู้แปล: กมลมาลย์ วิรัตน์เศรษฐสิน /
Barcode : 9786164402034
ราคา : 200 บาท
ราคาพิเศษ : 170 บาท

Book
MOTOR LEARNING AND CONTROL CONCEPTS AND APPLI ICATIONS
ผู้แต่ง/ผู้แปล: MAGILL, R.A. /
Barcode : 9781260084023
ราคา : 1,085 บาท
ราคาพิเศษ : 976 บาท

Book
การประเมินโครงการและการจัดการด้านการสาธารณสุข เบื้องต้นสำหรับแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพ
ผู้แต่ง/ผู้แปล: วิโรจน์ ไววานิชกิจ และคณะ /
Barcode : 9786164290013
ราคา : 320 บาท
ราคาพิเศษ : 272 บาท

  จำนวนหน้าทั้งหมด 4 ขณะนี้อยู่หน้าที่ 2
  <<   < 1    2 3 4 >

ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 


หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3703,08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th
,