หน้าร้าน
 
หนังสือแบบเรียน สสวท.
ภาษาศาสตร์
ศาสนา โหราศาสตร์
ปรัชญา จิตวิทยา
วรรณคดี วรรณกรรม
ไทยศึกษา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
บริหารธุรกิจ
หนังสือพระราชนิพนธ์
หนังสือเฉลิมพระเกียรติฯ
นวนิยาย เรื่องสั้น
หนังสือสำหรับเด็ก
หนังสือสำหรับเยาวชน
อ้างอิง พจนานุกรม
วิทยาการและเทคโนโลยี
คอมพิวเตอร์
การท่องเที่ยว
คู่มือสอบต่างๆ
ศิลปการถ่ายภาพ

   ขณะนี้คุณเลือกหมวด คณิตศาสตร์ จากประเภท สินค้าทั้งหมด
   ข้อมูลหน้าที่ 1
Book
GSP โปรแกรมคณิตศาสตร์ที่ต้องเรียนรู้ เล่มที่ 1 ฉบับพื้นฐาน
ผู้แต่ง/ผู้แปล: เสรี สุขโยธิน /
Barcode : 9786162580758
ราคา : 175 บาท
ราคาพิเศษ : 149 บาท

Book
คณิตศาสตร์และสถิติธุรกิจ (BUSINESS MATHEMATIC S AND STATISTICS)
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ประสพชัย พสุนนท์ /
Barcode : 9786162820038
ราคา : 300 บาท
ราคาพิเศษ : 270 บาท

Book
คณิตศาสตร์วิศวกรรมและวิทยาศาสตร์ SERIES 3 แคล ลคูลัสหลายตัวแปร
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ศรีบุตร แววเจริญ และคณะ /
Barcode : 9786167701028
ราคา : 350 บาท
ราคาพิเศษ : 280 บาท

Book
คณิตศาสตร์ปรนัย ฉบับพิเศษ สรุปเนื้อหาและรวมสู ูตร CALCULUS I, II, III, DIFFERENTIAL EQUATIO
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ดำรงค์ ทิพย์โยธา /
Barcode : 9789743652547
ราคา : 105 บาท
ราคาพิเศษ : 52 บาท

Book
สมการเชิงอนุพันธ์สามัญ (ORDINARY DIFFERRENTIA L EQUATION)
ผู้แต่ง/ผู้แปล: สุพัฒนา เอื้อทวีเกียรติ และคณะ /
Barcode : 9789740328896
ราคา : 290 บาท
ราคาพิเศษ : 261 บาท

Book
คณิตป่วน
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ศล /
Barcode : 9789744843388
ราคา : 160 บาท
ราคาพิเศษ : 144 บาท

Book
คอมบินาทอริก โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาส สตร์มูลนิธิ สอวน.
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ไพศาล นาคมหาชลาสินธุ์ และคณะ /
Barcode : 9789749363751
ราคา : 240 บาท
ราคาพิเศษ : 216 บาท

Book
เรขาคณิต โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ม มูลนิธิ สอวน.
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ยุพิน พิพิธกุล และคณะ /
Barcode : 9789749223499
ราคา : 310 บาท
ราคาพิเศษ : 279 บาท

Book
พีชคณิต โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มู ูลนิธิ สอวน.
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ฉวีวรรณ รัตนประเสริฐ /
Barcode : 9789749223505
ราคา : 230 บาท
ราคาพิเศษ : 207 บาท

Book
ทฤษฎีจำนวน โครงการตำราวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร ร์มูลนิธิ สอวน.
ผู้แต่ง/ผู้แปล: ณรงค์ ปั้นนิ่ม และคณะ /
Barcode : 9789749223512
ราคา : 240 บาท
ราคาพิเศษ : 216 บาท

  จำนวนหน้าทั้งหมด 7 ขณะนี้อยู่หน้าที่ 7
  <<   < 1 2 3 4 5 6    7

ยังไม่มีสินค้าในตะกร้า
Email ในการเข้าสู่ระบบ

Password

 


หน้าหลัก | สาขาของเรา | ระบบบริการห้องสมุด | เมืองเด็ก | Chulabook Member | ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย |
Partner Links | ประวัติความเป็นมา | คณะกรรมการบริหารศูนย์หนังสือ | ติดต่อตัวแทนจัดจำหน่าย | สมัครงานกับเรา | ติดต่อเรา

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อตั้ง 18 มิถุนายน พ.ศ.2518 อาคารวิทยกิตติ์ ชั้น 14 ซอย จุฬาลงกรณ์ 64 ถนน พญาไท แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
ติดต่อสอบถามข้อมูลหรือสั่งซื้อหนังสือ ได้ที่ Call Center 0-2255-4433 เบอร์มือถือ 08-6323-3704 Email : info@cubook.chula.ac.th , customer@cubook.chula.ac.th
,